Rastlinné telo ako celok

Ikona prostriedku iDevice Výučba a učenie

U väčšiny kvitnúcich rastlín sa ich telo skladá z orgánov, ktoré sme preberali v predchádzajúcich učivách. Orgány rastlín rozdeľujeme na vyživovacie a rozmnožovacie. Všetky orgány majú svoj význam - prijímajú nimi potrebné látky, vylučujú nepotrebné látky, dýchajú nimi, prebieha v nich fotosyntéza, prúdenie roztokov látok... Každá rastlina potrebuje k životu určité podmienky. Ak sú v prostredí škodlivé faktory rastlina začne chradnúť a môže to viesť aj k jej úhynu.


Stavba rastlinného tela

Stavba rastlinného tela:

 • vyživovacie orgány
  • koreň
  • stonka
  • list
 • rozmnožovacie orgány
  • kvet
  • plod
  • semeno

Najdôležitejšie procesy v rastlinách

Príjem živín

Rastliny prijímajú koreňom vodu s rozpustenými minerálnymi látkami, niekedy aj organické látky (parazitické a poloparazitické rastliny - imelo, mäsožravé druhy). Listami prijímajú plyny - oxid uhličitý (na fotosyntézu), kyslík (na dýchanie) a niekedy aj dusík a minerálne látky.

Vylučovanie

Listami vylučujú hlavne kyslík vzniknutý pri fotosyntéze, oxid uhličitý vzniknutý pri dýchaní a prebytočnú vodu.

Dýchanie

Pri dýchaní rastliny prijímajú listami kyslík a vylučujú oxid uhličitý. Kyslík potrebujú na získavanie energie pri rozklade zložitých organických látok.

Fotosyntéza

Fotosyntéza je zložitá premena anorganických látok (oxidu uhličitého a vody) na organické látky (cukry), pričom sa uvoľňuje kyslík. Prebieha iba za slnečného žiarenia a na jej pribeh je potrebné zelené farbivo chlorofyl (čiže prebieha iba v zelených častiach rastlín). Zelené rastliny sú autotrofné (sebestačné), čo znamená, že nie sú závislé od iných organizmov, organické látky si dokážu vytvárať samé. Závisia len od podmienok neživej prírody.

Video
Fotosyntéza - videá


Prúdenie roztokov látok

Roztoky látok v rastline prúdia cievnymi zväzkami. Každý cievny zväzok má dve časti - lykovú a drevnú. Drevnou časťou prúdia roztoky anorganických látok (živín) z koreňa do listov (z dola hore). Lykovou časťou prúdia hlavne roztoky organických látok vzniknutých pri fotosyntéze (v listoch, menej v stonke) do orgánov, kde sa tvorí ich zásoba (plody, podzemok, korene).


Podmienky života rastlín

Rastliny k svojmu životu potrebujú:

 • vodu
 • živiny - minerálne látky (často z pôdy)
 • kyslík
 • oxid uhličitý
 • slnečné žiarenie
 • teplo

Škodlivé vplyvy na rastliny:

 • nedostatok základných podmienok - vody, živín, plynov, slnečného žiarenia, tepla
 • parazity rastlín
 • ochorenia rastlín
 • škodlivé látky v prostredí (znečistené prostredie)
 • človek a jeho činnosť

Zdroje textov a informácií k učivu:

Zdroje použitých obrázkov v učive:

 1. Rastliny: By Rkitko [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 2. Orgány rastlín: By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
 3. Rosička: By DymphieH (flickr.com) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
 4. Schéma príjmu, prúdenia a vylučovania: By Laurel Jules (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 5. Pokožka listu s prieduchmi: By Micropix (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 6. Bunky s chloroplastami: By Wilfredo R. Rodriguez H. (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
 7. Cievne zväzky: By Kelvinsong (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
 8. Vyschnuté rastliny v črepníkoch: By vetcw3 (originally posted to Flickr as Dead plant in pots) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
 9. Vyschnuté stromy v lese: By SquareWave (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.