O učebnici

Ikona prostriedku iDevice O e-learningovej učebnici

Platí sa za používanie e-učebnice?

Celá učebnica a aj celá jej funkčnosť je sprístupnená učiteľom a žiakom zadarmo (vrátane kliknutí na reklamy - ani za ne neplatíte). Budeme radi, ak Vám aktivity pomôžu pri výučbe a žiakom pri učení a budovaní pozitívneho vzťahu k prírode.

Komu je e-učebnica určená?

Učiteľom, ktorí chcú vyučovať moderne, zaujímavo a efektívne s využitím tejto e-učebnice ako didakticej pomôcky (nie ako náhrada klasickej učebnice odporúčanej ministerstvom školstva, ale len ako doplnok a didaktická pomôcka), ale hlavne žiakom, ktorí sa chcú učiť s využitím internetu, počítačov, tabletov, mobilných telefónov... V žiadnom prípade e-učebnicou neodporúčame nahradiť klasickú papierovú učebnicu!

Čo v e-učebnici nájdete?

Všetky učivá sú spracované podľa štátneho vzdelávacieho programu, teda je v nej len to, čo sa má v piatom ročníku vyučovať a čo majú vedieť žiaci podľa učebných osnov. Mimo učív sú doplnené rôzne zaujímavosti.

Obsah učív e-learningovej učebnice zodpovedá obsahu učív tlačenej papierovej učebnice, lebo obe sú robené podľa učebných osnov. E-learningová učebnica nemá ambíciu nahradiť klasickú tlačenú papierovú učebnicu, má byť len pomôckou pri učeni sa žiakom, ale jej využitie môže byť vhodné aj ako didaktickej pomôcky pri vyučovaní. Je v kompetencii učiteľa aké didaktické pomôcky vo vyučovacom procese použije.

Texty sú čo najviac skrátené, sú výstižné a sú v nich všetky podstatné poznatky z učebných osnov a teda aj z papierovej učebnice.

Vhodné fotografie a videá. Každá fotografia má v sebe prepojenie na jej domovskú stránku, na ktorej si môžete pozrieť originál fotografie a aj autora, ktorý fotografiu vytvoril. Nie sme autormi väčšiny fotografií ani videí. Fotografie majú v sebe popis, ktorý sa zobrazí po prejdení kurzora myšky na obrázok (okrem obrázkov v testových aktivitách).

Aké je členenie učív?

Každé učivo má hlavnú stránku, na nej je výučbová časť a cvičenia s okamžitým vyhodnotením vhodné na precvičovanie a utvrdzovanie vedomostí: voľba odpovede, viacnásobný výber, otázky "pravda - lož". Pri niektorých úlohách sa dajú zobraziť aj pomôcky.

Každé učivo má podstránku s názvom doplňovačka, v ktorej žiaci dopĺňajú slová. Pri napísaní slova im zelená výplň ukáže, či je slovo správne doplnené. Vyhodnotenie doplňovačky im napíše, koľko slov mali správne a koľko bolo všetkých dopĺňaných slov. Doplňovačka je vhodná aj na testovanie s klasifikáciou.

Každé učivo má podstránku s názvom kvíz, v ňom žiaci vyberajú správnu odpoveď z niekoľkých možných. Po označení odpovedí a kliknutí na tlačidlo "odoslať odpovede" sa test vyhodnotí v percentuálnej úspešnosti. Odoslané odpovede sa nikde nezaznemenávajú, odoslanie slúži len na výpočet percenta. Kvíz je vhodný aj na "ostré" testovanie a klasifikáciu.
Ako s e-učebnicou pracovať?
 
Učebnica má vzhľad bežnej www stránky, z toho vyplýva aj jej používanie, dá sa s ňou pracovať na počítačoch, tabletoch, mobiloch... Podmienkou je pripojenie k internetu.

Pri výučbe môžete využívať projektor alebo ideálna je interaktívna tabuľa.

Pri prezentačnej časti môžete využívať texty učív, obrázky a videá.

Pri precvičovaní môžete využiť typy úloh pod výučbou a učením, žiaci sa môžu striedať pri interaktívnej tabuli.

Využívajte doplňovačku a kvíz na testovanie a klasifikáciu žiakov, ušetríte veľa času tým, že nebudete musieť opravovať písomky.

Využívaním testových aktivít môžete žiakov hodnotiť veľmi objektívne.

Testovanie po tematických celkoch (resp. po vhodných kombináciách učív) môžete online na www.programalf.sk, vypracovali sme komplet testy z biológie pre 5. - 9. ročník základných škôl. Budeme radi, ak uvediete, že ste sa o programe Alf dozvedeli od nás.
 
Konkrétne najvhodnejšie didaktické a pedagogické postupy si musí určiť sám učiteľ aj s ohľadom na dostupnú techniku.
 
Učitelia, aj keď sa rozhodnete našu e-učebnicu nevyužívať, dajte vedieť o jej existencii aspoň žiakom, uľahčí im prípravu na vyučovanie a spraví ju zaujímavou.
Prečo sú v e-učebnici reklamy?
 
Táto učebnica vznikla z našej vlastnej aktivity a za cieľ si kladie skvalitnenie výučby, ale hlavne chceme pomôcť žiakom s učením. Jej vznik nebol podporený žiadnym finančným príspevkom, preto by sme boli radi, aby aspoň časť nákladov na jej vznik vykryli príjmy z reklám. Kliknutie na reklamu pre užívateľov nie je spoplatnené, nemusíte sa báť zvýšených nákladov na poplatky za internet. Za klik na reklamy platiajej zadávatelia, ktorí ju chcú mať zobrazenú (podľa pravidiel spoločnosti Google) a v žiadnom prípade za ňu neplatíte Vy.Reklamy sa snažíme umiestňovať tak, aby aktivity boli podľa možnosti čo najviac neprerušované, teda celistvé.
MNoderná výučba
By Jean-Jacques MILAN (Created by Jean-Jacques MILAN) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Ikona prostriedku iDevice Google vyhľadávanie


Google

vyhľadávanie

Zľavnené produkty v sekcii Mobily, GPS
Ikona prostriedku iDevice E-učebnice » komentáre

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


« Predošlý | Ďalej »

© www.welp.sk - tvorba www stránok, e-learning, fotografovanie. Páči sa Vám táto učebnica? Máte pripomienky? Našli ste chyby alebo nedostatky? Chcete podobnú učebnicu podľa Vášho obsahu vzdelávania? Chceli by ste tu mať reklamu?... Napíšte nám: welp@welp.sk

© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.