Skip navigation

Vysokohorské živočíchy

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Aj vo vysokohorských polohách môžeme nájsť mnoho druhov živočíchov. Niektoré z nasledovných živočíchov, ktoré môžeme stretnúť vo vysokých horách, žijú iba vo vysokohorskom prostredí, iné obývajú aj nižšie polohy, ďalšie zbadáme vo vysokých horách iba vzácne. Viac sa o vysokohorskej faune (živočíchoch) sa dozviete na tomto odkaze.

Bystruška zlatolesklá (lat. Carabus auronitens)

Bystruška zlatolesklá (lat. Carabus auronitens)

Očkáň alpský - (lat. Erebia pandrose)

Očkáň alpský - (lat. Erebia pandrose)

Očkáň červenopásy (lat. Erebia euryale)

Očkáň červenopásy (lat. Erebia euryale)

Skokan hnedý (lat. Rana temporaria)

Skokan hnedý (lat. Rana temporaria)

Mlok horský (lat. Triturus alpestris)

Mlok horský (lat. Triturus alpestris)

Jašterica živorodá (lat. Lacerta vivipara)

Jašterica živorodá (lat. Lacerta vivipara)

Vretenica severná (lat. Vipera berus)

Vretenica severná (lat. Vipera berus)

Vrchárka červenkavá (lat. Prunella collaris)

Vrchárka červenkavá (lat. Prunella collaris)

Ľabťuška vrchovská (lat. Anthus spinoletta)

Ľabťuška vrchovská (lat. Anthus spinoletta)

Žltochvost domový (lat. Phoenicurus ochruros)

Žltochvost domový (lat. Phoenicurus ochruros)

Skaliarik sivý (lat. Oenanthe oenanthe)

Skaliarik sivý (lat. Oenanthe oenanthe)

Tetrov hoľniak (lat. Lyrurus tetrix)

Tetrov hoľniak (lat. Lyrurus tetrix)

Orol skalný (lat. Aquila chrysaetos)

Orol skalný (lat. Aquila chrysaetos)Orol skalný (lat. Aquila chrysaetos) - mláďa a vajíčko

Sokol myšiar (lat. Falco tinnunculus)

Sokol myšiar (lat. Falco tinnunculus)Sokol myšiar (lat. Falco tinnunculus) - vajíčka

Krkavec čierny (lat. Corvus corax)

Krkavec čierny (lat. Corvus corax)

Murárik červenokrídly (lat. Tichodroma muraria)

Murárik červenokrídly (lat. Tichodroma muraria)

Svišť vrchovský tatranský (lat. Marmota marmota latirostris)

Svišť vrchovský tatranský (lat. Marmota marmota latirostris)

Kamzík vrchovský tatranský (lat. Rupicapra rupicapra tatrica)

Kamzík vrchovský tatranský (lat. Rupicapra rupicapra tatrica)

Krt obyčajný (lat. Talpa europaea)

Krt obyčajný (lat. Talpa europaea)

Piskor obyčajný (lat. Sorex araneus)

Piskor obyčajný (lat. Sorex araneus)

Piskor malý (lat. Sorex minutus)

Piskor malý (lat. Sorex minutus)

Hraboš poľný (lat. Microtus arvalis)

h

Ryšavka žltohrdlá (lat. Apodemus flavicollis)

Ryšavka žltohrdlá (lat. Apodemus flavicollis)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tatranský_národný_park
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatranský_národní_park
https://en.wikipedia.org/wiki/Tatra_National_Park,_Slovakia
http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-58-41/fauna-tatranskeho-narodneho-parku
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Žiabronôžka arktická (lat. Branchinecta paludosa)
By Georg Ossian Sars, zoologist and taxonomist from Norway (Fauna Norvegiae (1896)) [Public domain], via Wikimedia Commons
Bystruška zlatolesklá (lat. Carabus auronitens)
By Siga (Photo made by myself) [Public domain], via Wikimedia Commons
Očkáň alpský - (lat. Erebia pandrose)
By Dumi (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Očkáň červenopásy (lat. Erebia euryale)
By H. Krisp (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Skokan hnedý (lat. Rana temporaria)
By H. Krisp (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Mlok horský (lat. Triturus alpestris)
By Richard Bartz, Munich aka Makro Freak (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Jašterica živorodá (lat. Lacerta vivipara)
By Jerzy Opioła (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Vretenica severná (lat. Vipera berus)
By Hini (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Vrchárka červenkavá (lat. Prunella collaris)
By No machine-readable author provided. Florian Schott assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Ľabťuška vrchovská (lat. Anthus spinoletta)
By Sandra from France (Plateau de beille) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Žltochvost domový (lat. Phoenicurus ochruros)
By Stefan-Xp (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Skaliarik sivý (lat. Oenanthe oenanthe)
By Mark Medcalf (All AloneUploaded by snowmanradio) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Tetrov hoľniak (lat. Lyrurus tetrix)
By Steve Garvie from Dunfermline, Fife, Scotland (Black Grouse (Tetrao tetrix) Male) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Orol skalný (lat. Aquila chrysaetos)
By Juan lacruz (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Johann Jaritz (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Sokol myšiar (lat. Falco tinnunculus)
By Вых Пыхманн (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Notafly (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Krkavec čierny (lat. Corvus corax)
By National Park Service (http://www.nps.gov/brca/images/raven300.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons
Murárik červenokrídly (lat. Tichodroma muraria)
By Kulac (Self-published work by Kulac) [CC BY-SA 2.5, GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Svišť vrchovský tatranský (lat. Marmota marmota latirostris)
Krzysztof Górecki [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Kamzík vrchovský tatranský (lat. Rupicapra rupicapra tatrica)
By Michal Klajban (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Krt obyčajný (lat. Talpa europaea)
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Piskor obyčajný (lat. Sorex araneus)
By Manuel R. (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Piskor malý (lat. Sorex minutus)
By Importé sur Commons par Salix. Sur Flikr par Polandeze (Flickr : original page) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Hraboš poľný (lat. Microtus arvalis)
By Dieter TD [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Ryšavka žltohrdlá (lat. Apodemus flavicollis)
By Vojtech.dostal (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons