Skip navigation

Vysokohorské endemity a relikty

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Vysokohorské oblasti sú často izolované a preto v nich vznikajú a zachovávajú sa endemity. Endemit je organizmus, ktorý nežije nikde inde, iba na danom území. Po ústupe poslednej ľadovej doby (asi pred 10 000 rokmi) ostali niektoré vtedajšie druhy žiť v chladnejšom vysokohorskom prostredí, nazývame ich glaciálne relikty. Endemity a relikty sú prispôsobené úzkym podmienkam, ktoré vládnu vo vysokohorskom prostredí, hovoríme, že sa na ne adaptovali. Pri zmene podmienok môžu ľahko vyhynúť, lebo za krátky čas sa nedokážu prispôsobiť novým podmienkam a neznášajú ich prudké výkyvy - sú bioindikátormi prostredia (napr. lišajníky hynú pri znečistení prostredia).

Tatranské, západokarpatské a karpatské endemity

Ostropysk poľný tatranský (Oxytropis campestris subsp. tatrae)

ostropysk

Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

Očianka tatranská (Euphrasia tatrae)

Očianka tatranská (Euphrasia tatrae)

Zvonček tatranský (Campanula tatrae)

Zvonček tatranský (Campanula tatrae)

Voskovka holá tatranská (Cerinthe glabra subsp. tatrica)

Voskovka holá tatranská (Cerinthe glabra subsp. tatrica)

Lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae)

Lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae)

Mak tatranský (Papaver tatricum)

Mak tatranský (Papaver tatricum)

Margaréta okrúhlolistá (Leucanthemum waldsteinii)

Margaréta okrúhlolistá (Leucanthemum waldsteinii)

Slizniak karpatský (lat. Bielzia coerulans)

Slizniak karpatský (lat. Bielzia coerulans)

Nasledujúce endemické živočíchy (kamzík, svišť a hraboš) sú zároveň aj glaciálnymi reliktami Tatier.

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)

Svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris)

Svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris)

Hraboš snežný tatranský (Microtus nivalis mirhanreini)

Hraboš snežný tatranský (Microtus nivalis mirhanreini)

Glaciálne relikty na území Vysokých Tatier

Medvedík alpínsky (Arctous alpina)

Medvedík alpínsky (Arctous alpina)

Ostrica čiernohnedá (Carex atrofucsa)

Ostrica čiernohnedá (Carex atrofucsa)

Sitina trojplevová (Juncus triglumis)

Sitina trojplevová (Juncus triglumis)

Dryádka osemlupineková (Dryas ostopetala)

Dryádka osemlupineková (Dryas ostopetala)

Lomikameň zohnutolistý (Saxifraga retusa)

Lomikameň zohnutolistý (Saxifraga retusa)

Iskerník ľadovcový (Ranunculus glacialis)

Iskerník ľadovcový (Ranunculus glacialis)

Jasoň červenooký (Parnassius apollo)

Jasoň červenooký (Parnassius apollo)

Žiabronôžka arktická (lat. Branchinecta paludosa)

Žiabronôžka arktická (lat. Branchinecta paludosa)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Glaciálny_relikt
https://sk.wikipedia.org/wiki/Endemit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Endemit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Relikt_(biologie)
https://en.wikipedia.org/wiki/Relict_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Endemism
https://en.wikipedia.org/wiki/Montane_ecology
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Tatranské endemity:
By Meneerke bloem (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
I, Selso [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Michal Klajban (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By CaptainClawHE (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By MurielBendel (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Daniel78 (self-made (Nikon D40)) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
I, Selso [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Bartosz Durka (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Branislav Turčina (Own work (own work)) [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Krzysztof Górecki [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Dodoni (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Jerzy Opioła (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Glaciálne relikty:
By Sturm, Jacob [CC BY 2.0 or Public domain], via Wikimedia Commons
By Thomas Mathis (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By User:Griensteidl (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Thommybe assumed (based on copyright claims). [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By HermannSchachner (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
© Hans Hillewaert / , via Wikimedia Commons
By Hectonichus (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Žiabronôžka arktická (lat. Branchinecta paludosa)
By Georg Ossian Sars, zoologist and taxonomist from Norway (Fauna Norvegiae (1896)) [Public domain], via Wikimedia Commons