Skip navigation

Vodné pavúkovce a kôrovce

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Pavúkovce

Vodnár striebristý (pavúk vodný) (lat. Argyroneta aquatica)

Vyskytuje sa v rybníkoch a stojatých vodách. Tu si medzi koreňmi alebo steblami vodných rastlín buduje ukotvenú hodvábnu striešku. Kde je strieška hotová, pavúk sa niekoľkokrát vynorí a vráti sa s bublinou vzduchu, ktorú ma zachytenú medzi zadnými nohami a bruškom. Bublinu vypustí pod strieškou, ktorá sa vyduje nahor a vytvorí dokonalý zvon naplnený vzduchom. Tam potom pavúk vyčkáva na svoju korisť pohybujúcu sa okolo. Z času na čas sa vynorí, aby doplnil zásobu vzduchu. Aj samica buduje zvony s uzavretými chovnými komôrkami pre vajíčka v hornej časti. Keď sa pavúčiky vyliahnu, prehryzú si cestu do hlavnej komory, kde zostávajú niekoľko týždňov, kým nevyrastú a neodvážia sa vystúpiť do rybníka. Väčšina z nich sa vyšplhá na breh, vypustí hodvábne vlákno a nechá sa vetrom unášať preč, hľadať inú vodnú plochu.

Vodnár striebristý (pavúk vodný) (lat. Argyroneta aquatica)

Kôrovce

Rak riečny (lat. Astacus astacus)

Žije len v čistých vodách, rád sa ukrýva, dorastá do 25 cm. Živí sa menšími živočíchmi a rybami, hlavne uhynutými. Telo raka sa skladá z pevne zrastenej hlavohrude a bruška. Na hlavohrudi má rak ústny otvor, zmyslové orgány a článkované končatiny. Má 2 páry tykadiel. Dlhšie tykadlá sú hmatovým orgánom, je v nich aj orgán rovnováhy. Na kratších tykadlách sú čuchové bunky. Prvé 3 páry končatín sú zakončené klepetami, má 4 páry kráčavých končatín a krátke končatiny sú aj na brušných článkoch (samičke slúžia na pridržiavanie oplodnených vajíčok). Zložené oči sú na pohyblivých stopkách. Pohyb mu umožňujú svaly uložené na vnútornej strane panciera. Pancier raka nerastie spolu s rakom, ale asi raz za rok ho zhodí. Vtedy mu nový pancier rýchlo dorastie. Telo je zakončené chvostovou plutvičkou, ktorou pláva dozadu. Je zákonom chránený. ďalšie druhy našich rakov: rak riavový a bahenný.

Rak riečny (lat. Astacus astacus)

Dafnia štíhla (lat. Daphnia pulex)

Meria 0,5 - 1 mm. Telo je okrúhle z bokov sploštené. Pohybuje sa trhavým pohybom tykadlami. Živí sa mikroorganizmami a sama je potravou pre väčšie živočíchy.

Dafnia štíhla (lat. Daphnia pulex)

Cyklop obyčajný (lat. Cyclopss strenuus)

Samička má zhluky vajíčok v zadnej časti tela. Je potravou pre väčšie živočíchy, je výbornou potravou pre plôdik rýb.

Cyklop obyčajný (lat. Cyclopss strenuus) - hore je samička s vakmi vajíčok

Krivák potočný (lat. Gammarus fossarum)

Má zakrivené sploštené telo. Nohy má chytavé, kráčavé, plávacie a skákavé.

Krivák (lat. Gammarus)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com