Skip navigation

Vodné cicavce

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Vodné cicavce

Prispôsobenia vodných cicavcov životu vo vode:

  • srsť - hustá, lesklá a nepremokavá (je taká hustá, že voda im neprejde na kožu a udržujú sa v nej bublinky vzduchu, tak sú chránené pred zimou)
  • chvost - slúži na plávanie a kormidlovanie
  • plávacie blany medzi prstami - zlepšujú plávanie

Vydra riečna (lat. Lutra lutra)

Má dlhé valcovité telo, dĺžka do 130 cm (s chvostom). Výborne pláva. Hmatovými fúzami sa dokáže orientovať aj v zakalenej vode. Samica rodí 2 - 3 mláďatá. Pre jej kvalitnú kožušinu bola takmer vyhubená. Jej životným prostredím sú brehy tečúcich i stojatých vôd bez ohľadu na nadmorskú výšku, najhojnejšia je však na horných tokoch riek. Dožíva sa 15 až 20 rokov. Aktívna je najmä za súmraku a v noci, v zime alebo za mimoriadnych okolností aj cez deň. Živí sa rybami, rakmi, ondatrami, žabami, hlodavcami a niekedy sa uspokojí aj s hmyzom. Väčšinu roka žije samotársky.

Vydra riečna (lat. Lutra lutra)Areál rozšírenia vydry riečnej

Bobor vodný (lat. Castor fiber)

Je to najväčší európsky hlodavec. Dĺžka 75 - 100 cm, chvost 30 - 40 cm, hmotnosť 15 - 30 kg. Chvost má holý a zhora sploštený, široký. Bobrovi vyhovujú stojaté a tečúce vody v nížinách a podhorských oblastiach. Na brehoch musí byť dostatok vŕb, jelší, briez a topoľov. Voda musí byť dostatočne hlboká, aby v lete nevysychala a v zime nepremŕzala až na dno. Žije v kolónii, bobrie páry zostávajú spolu po celý život. Stavia si brlohy vyhrabané do brehov s vchodom a východom pod vodou alebo si na jazierku postaví z hliny a vetiev veľkú kopu, tzv. "bobrí hrad". Ohrýza kmene, dokáže zoťať aj veľké stromy do hrúbky 50 cm. Podstatnú časť zimy prespí v brlohu. Živí sa kôrou stromov, rastlinami, trsťou, výhonkami lekna, trávou a aj poľnohospodárskymi plodinami. Samica rodí 2 - 5 osrstených vidiacich mláďat. Krátko po narodení vedia plávať. Bobry sa dožívajú 15 - 20 rokov.

Bobor vodný (lat. Castor fiber)Bobria hrádzaBobor dokáže zdolať aj pomerne hrubý strom

Ondatra pižmová (lat. Ondatra zibethicus)

Tento hlodavec pochádza zo Severnej Ameriky, v Európe sa rozšírila začiatkom 20. storočia, kedy sa chovala ako kožušinové zviera. U nás je to vlastne invázny živočích. Našťastie nespôsobuje veľké škody na našich pôvodných druhoch. Dorastá do veľkosti 25 – 40 cm, chvost má dlhý 20 až 30 cm. Dosahuje hmotnosť 1 – 2 kg. Dlhý silný a z bokov sploštený chvost je pokrytý drobnými šupinami. Pri plávaní slúži ako kormidlo. Obýva brehy stojatých alebo pomaly tečúcich vôd, kde je dostatok pobrežných rastlín. Živí sa predovšetkým rastlinnou potravou. Obľubuje koreňové časti rastlín. Doplnkovú potravu tvoria mäkkýše a menšie živočíchy. Je dobrým plavcom a vie sa výborne potápať. V brehoch si vyhrabáva hlboké nory. Na zimu stavia z rákosia plávajúce hrady. Samica rodí 5 - 14 mláďat až 4 krát do roka. Vedia plávať po desiatich dňoch.

Ondatra pižmová (lat. Ondatra zibethicus)

Hryzec vodný (lat. Arvicola terrestris)

Žije v norách na brehoch vodných tokov a rybníkov. Je veľmi dobrý plavec. Živí sa hlavne rastlinnou potravou, hlavne podzemnými časťami rastlín. Tým môže spôsobovať veľké škody aj na hospodárskych plodinách. Na zimu si v norách robí zásobu potravy. Mimo obdobia párenia žije samotársky. Samica rodí 2 - 10 mláďat až 3 krát do roka.

Hryzec vodný (Arvicola terrestris)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com