Skip navigation

Voda a jej okolie

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Voda je nevyhnutná pre život na Zemi. Život vznikol vo vode a bez nej nemôže existovať žiadny živý organizmus. Preto si zaslúži rozumné hospodárenie a primeranú ochranu. Človek napriek tomu svojou činnosťou vodu znečisťuje. Voda má samočistiacu schopnosť, ale len do určitej hladiny znečistenia. Ak ju ľudia znečistia príliš, tak sa už sama nedokáže vyčistiť. Vo vode žije množstvo organizmov, ktoré sa prispôsobili rôznym podmienkam (stojaté vody, tečúce vody...). Dýchajú kyslík rozpustený vo vode. Vodné rastliny využívajú pri fotosyntéze oxid uhličitý taktiež rozpustený vo vode. Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, hustota vody kolíše. Závisí od jej teploty, najväčšia je pri 4 °C, to znamená, že pri tejto teplote je voda najťažšia. Preto je vo väčších hĺbkach voda chladnejšia. Teplejšia voda stúpa alebo sa udržuje pri hladine. Voda v prírode je v neustálom pohybe (obehu), hovoríme o kolobehu vody.

Kolobeh vody

Neustály obeh vody v prírode spôsobuje slnečné žiarenie a zemská príťažlivosť. Povrchová voda sa odparuje, v atmosfére vznikajú oblaky, ktoré sú prenášané na iné miesta a tam z nich potom prší dážď alebo sneží. Časť vody vsiakne do hlbších vrstiev (podzemná voda), ale z väčšiny sa opäť stane povrchová voda, ktorá sa opäť vyparuje, vznikajú oblaky....

Kolobeh vody

Skupenstvá vody:

  • kvapalné - potoky, oceány, dážď
  • plynné - oblaky, para vo vzduchu, hmla
  • tuhé - ľad, sneh

Kvapalná vodaHmla - plynné skupenstvo vodySneh - pevné skupenstvo vody

Rozdelenie vody podľa obsahu solí:

  • slaná voda - oceány, moria
  • sladká voda - rieky, jazerá

Slaná voda - moreSladká voda - jazero

Podľa pohybu rozdeľujeme vody na:

  • stojaté vody – jazerá, rybníky, močiare, vodné nádrže
  • tečúce vody - bystriny, potoky, rieky

Stojatá voda - Štrbské pleso Tečúca voda - potok

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hydrosféra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosféra
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrosphere
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kolobeh_vody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrologie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
https://en.wikipedia.org/wiki/Water
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Kolobeh vody: By Ingwik (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Kvapalná voda: By Marlon Felippe (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Hmla: Od Oregongirlmary (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 alebo GFDL], prostredníctvom Wikimedia Commons
Sneh: By Emmanuel Boutet (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
More: Od René Ehrhardt (http://flickr.com/photos/rene_ehrhardt/2390754091/) [CC BY 2.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Jazero: Od Bala from Seattle, USA (Lake VivianeUploaded by X-Weinzar) [CC BY 2.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Štrbské pleso: Od Ján Ťažký (http://nemcok.sk/?pic=4861) [CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Potok: By Jerzy Opioła (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons