Skip navigation

Spoločenstvo organizmov

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Spoločenstvo organizmov

Jednotlivé druhy organizmov nežijú osamote, žijú v spoločnosti iných druhov organizmov - hovoríme o spoločenstve organizmov. Spoločenstvo organizmov je tvorené všetkými organizmami (baktériami, hubami, rastlinami, živočíchmi) žijúcimi na určitom mieste, alebo území (v lese, rybníku...). Ak nás zaujíma konkrétny typ organizmov môžeme spoločenstvo organizmov rozdeliť napr. na spoločenstvo baktérii, spoločenstvo húb, spoločenstvo rastlín a spoločenstvo živočíchov. Život spoločenstva ovplyvňujú podmienky prostredia daného územia. Organizmy jedného spoločenstva majú rovnaké alebo podobné nároky na podmienky prostredia. Jednotlivé druhy a jedince organizmov sa navzájom ovplyvňujú a existujú medzi nimi rôzne vzťahy (napr. rastliny sú potravou bylinožravcov, kliešť cudzopasí na živočíchoch...).

Spoločenstvo organizmov

Spoločenstvo baktérii tvoria všetky baktérie žijúce v konkrétnej časti prírody (lúka, les, rybník...).

Spoločenstvo húb tvoria všetky huby rastúce v konkrétnej časti prírody.

Spoločenstvo rastlín tvoria všetky rastliny rastúce v konkrétnej časti prírody.

Spoločenstvo živočíchov tvoria všetky živočíchy žijúce v konkrétnej časti prírody.

Spoločenstvo organizmov podľa podmienok prostredia môže byť:

  • suchozemské spoločenstvo - spoločenstvo lesa, lúky...
  • vodné spoločenstvo - spoločenstvo sladkých vôd, spoločenstvo slaných vôd, spoločenstvo potoka, rieky, mora...

Les - suchozemské spoločenstvo organizmovVodné spoločenstvo

Spoločenstvá podľa vplyvu človeka delíme na:

  • prírodné (pôvodné) spoločenstvá - vytvorila ich príroda - spoločenstvá lesa, vysokohorskej lúky...
  • umelé spoločenstvá - vytvoril ich človek - spoločenstvá záhradky, parku, akvária...

Prírodné spoločenstvoPark - umelé spoločenstvo

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu