Skip navigation

Ryby

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Telo je pokryté kožou so šupinami a slizom. Sliz uľahčuje pohyb. Na hlave majú oči, ústa, čuchové, chuťové a hmatové orgány. Bočná čiara vníma vlnenie, prúdenie a tlak vody. Dýchajú žiabrami. Pohybujú sa vlnením tela a plutvami. 

Vonkajšia stavba tela ryby

Stavba tela:

  • hlava
  • trup
  • chvost

Plutvy:

  • chrbtová
  • chvostová
  • análna
  • brušné
  • prsné

Kapor obyčajný (lat. Cyprinus carpio)

Žije v stojatých alebo mierne tečúcich vodách. Potravu prijíma z dna.

Kapor obyčajný (lat. Cyprinus carpio)

Pstruh potočný (lat. Salmo trutta morpha fario)

Obýva dobre prekysličené a studené vody. Je dravý.

Pstruh potočný (lat. Salmo trutta morpha fario)

Lipeň tymiánový (lat. Thymallus thymallus)

Obýva tečúce podhorské vody. Je dravý.

Lipeň tymiánový (lat. Thymallus thymallus)

Sumec západný (veľký) (lat. Silurus glanis)

Obýva pomaly tečúce a stojaté vody. Je dravý. Je to naša najväčšia ryba. Aktívny je hlavne v noci.

Sumec západný (veľký) (lat. Silurus glanis)

Šťuka severná (lat. Esox lucius)

Obýva pomaly tečúce a stojaté vody. Je dravá. Loví rýchlym výpadom.

Šťuka severná (lat. Esox lucius)

Úhor európsky (lat. Anguilla anguilla)

Má hadovité telo. Je dravý. Rozmnožuje sa v mori.

Úhor európsky (lat. Anguilla anguilla)

Ostriež zelenkastý (obyčajný) (lat. Perca fluviatilis)

Má dve chrbtové plutvy. Je dravý.

Ostriež zelenkastý (obyčajný) (lat. Perca fluviatilis)

Plotica červenooká (lat. Rutilus rutilus)

Žije v húfoch. Je všežravá.

Plotica červenooká (lat. Rutilus rutilus)

Hlavátka podunajská (lat. Hucho hucho)

Je lososovitá dravá ryba.

Hlavátka podunajská (lat. Hucho hucho)

Jalec hlavatý (lat. Leuciscus cephalus)

Má červené plutvy a čierny chvost. Žije v tečúcich vodách. Je všežravý.

Jalec hlavatý (lat. Leuciscus cephalus)

Čerebľa pestrá (lat. Phoxinus phoxinus)

Dorastá do 10 cm. Samce sú v čase párenia veľmi pestré. Živí sa menšími bezstavovcami.

Čerebľa pestrá (lat. Phoxinus phoxinus)

Červenica obyčajná (lat. Scardinius erythrophthalmus)

Žije v húfoch. Mladé sa živia drobnými bezstavovcami, dospelé sa živia rastlinnou potravou.

Červenica obyčajná (lat. Scardinius erythrophthalmus)

Boleň obyčajný (lat. Aspius aspius)

Živí sa dravo.

Boleň obyčajný (lat. Aspius aspius)

Ovsienka striebristá (lat. Leucaspius delineatus)

Dorastá do 4 - 6 cm. Živí sa planktónom a hmyzom.

Ovsienka striebristá (lat. Leucaspius delineatus)

Lieň sliznatý (lat. Tinca tinca)

Žije v zarastených plytkých vodách. Živí sa bezstavovcami z dna a vodnými rastlinami.

Lieň sliznatý (lat. Tinca tinca)

Podustva severná (lat. Chondrostoma nasus)

Živí sa zoškrabavaním rias z kameňov a aj larvami hmyzu.

Podustva severná (lat. Chondrostoma nasus)

Hrúz škvrnitý (obyčajný) (lat. Gobio gobio)

Dorastá do 14 cm. Živí sa planktónom a larvami hmyzu hlavne na dne.

Hrúz škvrnitý (obyčajný) (lat. Gobio gobio)

Mrena severná (lat. Barbus barbus)

Žije v húfoch. Živí sa bezstavovcami, vodným hmyzom, larvami a drobnými rybkami. Potravu si hľadá v dne, dokáže prevracať aj pomerne veľké kamene.

Mrena severná (lat. Barbus barbus)

Belička európska (lat. Alburnus alburnus)

Dorastá do 10 - 20 cm. Je všežravá.

Belička európska (lat. Alburnus alburnus)

Pleskáč vysoký (lat. Abramis brama)

Obľubuje stojaté plytké vody. Živí sa rastlinnou a živočíšnou potravou z dna.

Pleskáč vysoký (lat. Abramis brama)

Karas obyčajný (lat. Carassius carassius)

Všežravá ryba podobná kaprovi, ale dorastá len do 10 - 30 cm.

Karas obyčajný (lat. Carassius carassius)

Čík európsky (lat. Misgurnus fossilis)

Dorastá do 25 cm. Okolo úst má fúzy. Živí sa drobnými bezstavovcami z dna.

Čík európsky (lat. Misgurnus fossilis)

Mieň sladkovodný (lat. Lota lota)

Je to ryba s nočnou aktivitou, cez deň sa ukrýva v úkryte. Živí sa drobnými bezstavovcami a rybkami.

Mieň sladkovodný (lat. Lota lota)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ryby_(Osteichthyes)
https://en.wikipedia.org/wiki/Fish
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kapor_obyčajný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapr_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_carp
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pstruh_potočný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pstruh_obecný_potočný
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_trout
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipan_podhorní
https://en.wikipedia.org/wiki/Grayling_(species)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sumec_velký
https://en.wikipedia.org/wiki/Wels_catfish
https://cs.wikipedia.org/wiki/Štika_obecní
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_pike
https://sk.wikipedia.org/wiki/Úhor_európsky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Úhoř_říční
https://en.wikipedia.org/wiki/European_eel
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ostriež_zelenkastý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okoun_říční
https://en.wikipedia.org/wiki/European_perch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plotice_obecní
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_roach
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavatka_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Huchen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jelec_tloušť
https://en.wikipedia.org/wiki/European_chub
https://cs.wikipedia.org/wiki/Střevle_potoční
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_minnow
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perlín_ostrobřichý
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_rudd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bolen_dravý
https://en.wikipedia.org/wiki/Asp_(fish)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunka_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Leucaspius_delineatus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lín_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Tench
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostroretka_stěhovavá
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_nase
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrúz_škvrnitý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrouzek_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Gobio_gobio
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parma_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbus_barbus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ouklej_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_bleak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cejn_velký
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_bream
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karas_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Crucian_carp
https://cs.wikipedia.org/wiki/Piskoř_pruhovaný
https://en.wikipedia.org/wiki/Misgurnus_fossilis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mník_jednovousý
https://en.wikipedia.org/wiki/Burbot
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Kapor obyčajný (lat. Cyprinus carpio)
Od Reaperman (Vlastné dielo) [GFDL alebo CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Pstruh potočný (lat. Salmo trutta morpha fario)
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Lipeň tymiánový (lat. Thymallus thymallus)
By Corey Kruitbosch [Public domain], via Wikimedia Commons
Sumec západný (veľký) (lat. Silurus glanis)
Od Dieter Florian (To contact the author, ask the uploader or take a look at tauchshop-florian.de.) (Bildspende von Dieter Florian) [CC BY-SA 3.0 de], prostredníctvom Wikimedia Commons
Šťuka severná (lat. Esox lucius)
Od Jik jik (Vlastné dielo) [GFDL alebo CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Úhor európsky (lat. Anguilla anguilla)
Od Dmitriy Konstantinov (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Ostriež zelenkastý (obyčajný) (lat. Perca fluviatilis)
Od Citron (Vlastné dielo) [GFDL alebo CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Plotica červenooká (lat. Rutilus rutilus)
Od Karelj (Vlastné dielo) [Public domain], prostredníctvom Wikimedia Commons
Hlavátka podunajská (lat. Hucho hucho)
By Mladica (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Jalec hlavatý (lat. Leuciscus cephalus)
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Čerebľa pestrá (lat. Phoxinus phoxinus)
By Bernard DUPONT from FRANCE (Eurasian Minnows (Phoxinus phoxinus)) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Červenica obyčajná (lat. Scardinius erythrophthalmus)
By Noel Burkhead [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Boleň obyčajný (lat. Aspius aspius)
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Ovsienka striebristá (lat. Leucaspius delineatus)
I, Viridiflavus [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Lieň sliznatý (lat. Tinca tinca)
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Podustva severná (lat. Chondrostoma nasus)
By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Hrúz škvrnitý (obyčajný) (lat. Gobio gobio)
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Mrena severná (lat. Barbus barbus)
By Bernd Sauerwein (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Belička európska (lat. Alburnus alburnus)
By Piet Spaans (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Pleskáč vysoký (lat. Abramis brama)
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Karas obyčajný (lat. Carassius carassius)
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Čík európsky (lat. Misgurnus fossilis)
By George Chernilevsky (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Mieň sladkovodný (lat. Lota lota)
Od Achim R. Schloeffel [GFDL alebo CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons