Skip navigation

Pracujeme s mikroskopom

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Pracujeme s mikroskopom

Pri mikroskopovaní postupujeme podľa nasledujúcich bodov:

 1. Pripravíme mikroskop, zdroj svetla a preparát.
 2. Vložíme preparát na stolček mikroskopu.
 3. Nastavíme objektív čo najbližšie k preparátu (pozeráme z boku).
 4. Pozeráme do okulára a zaostrujeme tak, aby sa objektív vzďaloval od preparátu.
 5. Keď vidíme ostrý predmet prestaneme otáčať zaostrovacou skrutkou. Nikdy sa nevracame objektívom naspäť k preparátu s priloženým okom na okulári, mohli by sme pritlačiť objektív o preparát a oba poškodiť.
 6. Pozorujeme zaostrený predmet.
 7. Zakreslíme alebo odfotíme čo vidíme, poznačíme si hodnotu zväčšenia.

Príprava mikroskopického preparátu

Pri príprave mikroskopického preparátu postupujeme podľa nasledujúcich bodov:

 1. Kvapneme vodu na podložné sklíčko.
 2. Vložíme pozorovaný predmet, prípadne ho vyrovnáme.
 3. Priklopíme krycie sklíčko, najskôr jenou hranou a potom ho opatrne spustíme. Takto sa nám vytvorí len minimum bubliniek.
 4. Zvyšok vody odsajeme.
 5. Po pozorovaní sklíčka (prípadne ostatné predmety) očistíme.

Podložné (hore) a krycie sklíčko (dole)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Microscopy
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Szőcs TamásTamasflex (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons