Skip navigation

Poľovníctvo

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Poľovníctvo sa zaoberá chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zveri. Zaraďuje sa do poľnohospodárskej výroby i do lesníctva. Má však aj rekreačný význam. Ľudia, ktorí sa venujú poľovníctvu sú poľovníci. Poľovníci sú organizovaní v poľovníckych združeniach. Poľovníctvu sa venujú v revíroch - sú to územia v ktorých sa starajú a lovia zver.

Lov, ktorý je najstaršou zložkou poľovníctva je ľuďmi praktizovaný od praveku. Až do stredoveku mohli lov na území Slovenska uskutočňovať aj široké masy obyvateľstva. S rozvojom feudálnej moci sa poľovníctvo stalo výsadou vládnucej triedy. Začali sa objavovať zákazy lovu niektorých druhov zveri, alebo zákazy niektorých spôsobov lovu. Od 16. storočia mali spravidla poddanské obce zákaz zaoberať sa lovom. Neskôr v 18. storočí sa zákaz rozšíril aj na obyvateľstvo miest. V 19. storočí bolo poľovníctvo možné vykonávať spravidla iba v prípade, ak daná osoba vlastnila určitú rozlohu pôdy.

Poľovník na historickej kresbe

Chov a ochrana zveri

Poľovníci sa snažia zlepšovať životné podmienky a udržiavať stavy zveri. Výber zvierat sa zameriava na to, aby sa nechali najkvalitnejšie jedince (zošľachťovanie), ktoré môžu priniesť kvalitné trofeje, zdravé potomstvo a na správny pomer pohlavia. Ďalej zabezpečujú zveri dostatok potravy, prístreškov, kľud na rozmnožovanie, odstrel premnožených škodcov a inváznych živočíchov, likvidáciu chorých zvierat... Prikrmovanie zveri je dôležité hlavne v zime. Poľovníci musia v lete nachystať dostatok potravy pre zver na zimu. Ďalej stavajú rôzne pozorovacie zariadenia (posedy) na pozorovanie a lov zveri. Ochraňujú zver aj pred pytliakmi (ľudia loviaci bez povolenia), zatúlanými psami, zdivenými mačkami...

PosedMiesto na prikrmovanie zveri

Lov zveri

Je nástroj k zmenšovaniu počtu zveri. Zabraňuje jej premnoženiu. Zameriava sa najmä na slabé, choré, staré a zbytočné jedince. Pri nadbytočnom počte sa môžu strieľať aj trofejné jedince. Strieľať sa nemôže kedykoľvek, ale len v určenej dobe - čase lovu. Časy lovu pre srstnatú a pernatú zver (kliknutie na odkaz). Loviť nemôže ktokoľvek a bez povolenia. Veľkými pomocníkmi poľovníkov sú poľovné plemená psov, prípadne dravé vtáky (sokoliarstvo). Lov bez povolenia sa považuje za pytliactvo a hrozia zaň vysoké tresty.

Rozdelenie poľovnej zveri:

  • zver pernatá (vtáky) - kačica, bažant, hrdlička, hus...
  • zver srstnatá (cicavce) - jeleň, jazvec, líška, bobor, diviak, hranostaj...
  • zver raticová - párnokopytníky zo srstnatej zveri - jeleň, srnec, diviak...
  • zver malá - bažanty, jarabice, zajace
  • zver podliehajúca poľovníckemu plánovaniu - zver raticová, zver malá a jariabok lesný
  • veľké šelmy - rys, medveď, vlk
  • krkavcovité vtáky - havran, kavka, krkavec, vrana, straka, sojka

Neodmysliteľným pomocníkom poľovníka je pesLov pomocou dravých vtákov je dnes už menej rozšírený

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Poľovníctvo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myslivost
https://en.wikipedia.org/wiki/Hunting
https://sk.wikipedia.org/wiki/Poľovná_zver
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvěř
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
See page for author [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons
By Hannu (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By This image is a work by Wikipedia and Wikimedia Commons user Aktron.When reusing, please credit me as: Aktron / Wikimedia Commons. I would appreciate being notified if you use my work outside Wikimedia.Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. If you would like special permission to use, license, or purchase the image please contact me to negotiate terms.More of my work can be found in my personal gallery. cs en +/− cs en mk pl sr +/− (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Voere (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Jürgen from Sandesneben, Germany (Flickr) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons