Skip navigation

Organizmy, rastliny

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Organizmy

Organizmy sa líšia vonkajšou a vnútornou stavbou, farbou, veľkosťou, prispôsobením životnému prostrediu, spôsobom života, výživou... Telo organizmov je tvorené z orgánov (list, kvet, pľúca, koža...). Organizmy rozdeľujeme do skupín podľa určitých spoločných znakov - hovoríme o triedení. Zakladateľom triedenia organizmov do skupín a dvojslovného označovania druhov bol významný švedsky prírodovedec Carl Linné (1707 - 1778).

Rastliny

Orgány rastlín rozdeľujeme podľa funkcie na:

 • vyživovacie
  • koreň
  • stonka
  • list
 • rozmnožovacie
  • kvet
  • plod

Korene - vyživovacie orgány rastlínStonka - vyživovací orgán rastlínListy - vyživovacie orgány rastlínKvet - rozmnožovací orgán rastlínPlod - rozmnožovací orgán rastlín

Rastliny podľa zdrevnatenia stonky rozdeľujeme na:

 • byliny - majú dužinatú stonku (trávy, hluchavky...)
 • dreviny - majú drevnatú stonku (stromy, kry)

BylinyDreviny

Triedenie rastlín:

 • nižšie - napr. riasy a lišjníky
 • vyššie
  • výtrusné (pohlavne sa rozmnožujú výtrusmi) - machy, prasličky, paprade, plavúne
  • semenné (pohlavne sa rozmnožujú semenami) - ihličnaté a listnaté stromy, kvitnúce byliny, trávy...

Riasy - nižšie rastlinyLišajníky - nižšie rastlinyMach - vyššia výtrusná rastlinaSlnečnice - vyššie semenné rastliny

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Živá_bytosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Výtrusné_cievnaté_rastliny
http://sk.wikipedia.org/wiki/Semenné_rastliny
http://sk.wikipedia.org/wiki/Carl_Linné
http://sk.wikipedia.org/wiki/Systém_živých_organizmov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rastliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://en.wikipedia.org/wiki/Plant
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Korene: Rasbak at nl.wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons
Stonka: By Ptelea (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Listy: By Burchak Fedor (Own job) [CC BY 1.0], via Wikimedia Commons
Kvet: By Sam Oth (User:World Trekker) (Vlastné dielo) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Plod: By Scott Bauer, USDA ARS [Public domain], via Wikimedia Commons
Bylina: RichTea [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Drevina: By Crusier (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Riasy: By Lamiot (Vlastné dielo) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Lišajníky: By Roantrum (Flickr) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Mach: By Manfred Morgner (ka-em-zwei-ein) (selbst) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Slnečnice: By 3268zauber (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons