Skip navigation

Mikroskopické a drobné vodné živočíchy

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Voda je domovom veľkého počtu druhov drobných vodných živočíchov. Patria k planktónu a sú potravou iných živočíchov.

Jednobunkovce

Črievička veľká (lat. Paramecium caudatum)

Je jednobunkový živočích žijúci v organicky znečistených vodách. Živí sa baktériami a inými jednobunkovcami, ktoré prijíma bunkovými ústočkami. Tvar tela je podlhovastý, pohybuje sa brvami (jemné krátke bičíky), ktoré pokrývajú celú bunku. Brvy, okrem pohybu, slúžia aj na priháňanie potravy k bunkovým ústočkám. Vo vnútri tela má rôzne bunkové orgánčeky, ktoré plnia rôzne funkcie.

Črievička veľká (lat. Paramecium caudatum)

Meňavka veľká (lat. Amoeba proteus)

Je jednobunkový živočích, mení tvar tela, vysúva výbežky - panôžky a tým sa aj pohybuje a chytá aj potravu.

Meňavka veľká (lat. Amoeba proteus)

Mnohobunkovce

Nezmary

Medzi nezmary patrí nezmar obyčajný, nezmar hnedý a nezmar zelený. Sú to mnohobunkové vodné živočíchy. Žijú v čistých vodách. Názov nezmar pochádza z jeho veľkej regeneračnej schonosti. Regenerácia nezmara znamená, že mu poškodená alebo stratená časť tela dorastie. Ak by sme ho rozdelili na dve časti, z oboch vyrastú nové nezmary. Majú valcovité telo. Pri podráždení sa stiahnú. Na podklad sa prichytávajú nožným diskom. Na voľnom konci majú ramená a medzi nimi ústny otvor, ktorý je zároveň aj vyvrhovacím otvorom. Korisť omračujú pŕhlivými bunkami, ktoré majú hlavne na ramenách. K ústnemu otvoru si ju posúvajú ramenami. Pohybujú sa preklápaním, kedy sa prichytávajú ústnym otvorom a preklopia sa. Dýchajú celým povrchom tela. Sú to obojpohlavné živočíchy. Rozmnožujú sa nepohlavne aj pohlavne. Pri nepohlavnom rozmnožovaní na ich tele vyrastajú púčiky, na nich sa neskôr objavujú aj ramená. Takýto typ nepohlavného rozmnožovania nazývame pučanie. Pohlavne sa rozmnožujú pohlavnými bunkami, ktoré sa tvoria v pohlavných žľazách (majú tvar hrbolčekov na tele nezmara).

Nezmar hnedý (lat Hydra vulgaris)

Hubky

Majú jednoduché vakovité telo pokryté drobnými otvormi, ktorými prúdi voda. Rozmnožujú sa nepohlavne pučaním a pohlavne pohlavnými bunkami. Sú to obojpohlavné živočíchy. Na jeseň odumierajú a zimu prežívajú len vo forme drobných púčikov. U nás žije hubka jazerná a hubka riečna.

Hubka jazerná (lat. Spongilla lacustris)

Ploskulice

Sú sploštené živočíchy červovitého tvaru. Brušná strana vylučuje sekrét - hlien. V ňom kmitajú brvy - hlien a brvy zabezpečujú pohyb. Zástupcom je ploskulica mliečna.

Ploskulica mliečna (lat. dendrocoelum lacteum)Ploskulica crenobia alpina

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com