Skip navigation

Lúčny a poľný ekosystém

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Ekosystém lúk a polí je tvorený neživými zložkami prostredia a organizmami žijúcimi v danom ekosystéme. V lúčnom a poľnom ekosystéme žijú druhy rastlín - tráv a bylín (producenty), živočíchov (komzumenty), baktérii a húb (reducenty). V poľnom ekosystéme je malá druhová pestrosť rastlín, na lúkach a pasienkoch vysoká.

Pole má malú druhovú pestrosťLúka ma pomerne veľkú druhovú pestrosť

Rastliny a živočíchy závisia od neživých zložiek prostredia. Organizmy tvoria zložité potravové reťazce a siete vyjadrujúce ich potravové vzťahy. Rastliny poskytujú potravu, kyslík aj úkryt živočíchom. V dobre fungujúcom ekosystéme je zachovaná biologická rovnováha (optimálny stav jedincov a druhov organizmov). Zmeny neživých zložiek prostredia vplývajú aj na spoločenstvá organizmov. Najviac ovplyvňuje lúčne a poľné spoločenstvá ľudská činnosť a znečistenie prostredia. Človek v ekosystémoch trávnatých porastov väčšinou pôsobí na živočíchy negatívne - vypaľovanie trávy, chemické postreky, orba... Najviac zasahuje do polí, menej do pasienkov a lúk. V ideálnom stave je zachovaná biologická rovnováha.

Vypaľovanie trávyZnečisťovanie lúk a polí priemyselnou činnosťouZnečisťovanie lúk a polí dopravou

Umelé spoločenstvá vytvoril človek - kosené lúky, polia, pasienky. Kultúrne rastliny ľudia pestujú pre určitý úžitok. Pri chove živočíchov hovoríme o hospodárskych zvieratách.

Kosenie lúkyPokosená lúka

Starostlivosť človeka o pole: sejba, sadba, okopávanie, orba, bránenie (rozbíjanie hrúd a zarovnávanie), zavlažovanie, žatva, hnojenie, chemické ošetrovanie...

OrbaHnojenieSejbaChemické ošetrovanieZavlažovanie

Význam trávnatých a poľných ekosystémov:

  • životné prostredie organizmov
  • zdroj potravy pre živočíchy
  • produkcia krmovín pre hospodárske zvieratá
  • produkcia potravín a produktov na ich výrobu
  • krajinotvorná funkcia
  • agroturistika

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosystém
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosystém
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Myrabella (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Od Keith Moseley (Flickr: Pentwyn Farm Meadow, Penallt) [CC BY-SA 2.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Ilya (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Roland zh (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Judgefloro (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By mattbuck (category) (Own work by mattbuck.) [CC BY-SA 2.0, CC BY-SA 3.0 or CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Pełnik (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By werktuigendagen (originally posted to Flickr as DSC_7594) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Michael Dibb [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
tormentor4555 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Weiderinder.de.vu [Public domain], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Riggwelter assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons