Skip navigation

Lúčne trávy

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Znaky tráv:

  • zväzkovité korene
  • dutá stonka - steblo
  • plná časť stonky - kolienko
  • list vyrastá z kolienka
  • nenápadné vetroopelivé kvietky v súkvetí klas

Lipnica lúčna (Poa pratensis)

Lipnica lúčna (Poa pratensis)Lipnica lúčna (Poa pratensis)

Kostrava lúčna (Festuca pratensis)

Kostrava lúčna (Festuca pratensis)

Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis)

Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis)Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis)

Timotejka lúčna (Phleum pratense)

Timotejka lúčna (Phleum pratense)Timotejka lúčna (Phleum pratense)

Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata)

Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata)Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata)

Mätonoh trváci (Lolium perenne)

Mätonoh trváci (Lolium perenne)Mätonoh trváci (Lolium perenne)

Medúnok vlnatý (Holcus lanatus)

Medúnok vlnatý (Holcus lanatus)

Bezkolenec belasý (Molinia caerulea)

Bezkolenec belasý (Molinia caerulea)Bezkolenec belasý (Molinia caerulea)

Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius)

Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius)

Trojštet žltkastý (Trisetum flavescens)

Trojštet žltkastý (Trisetum flavescens)

Psica tuhá (Nardus stricta)

Psica tuhá (Nardus stricta)

Psinček tenučký (Agrostis capillaris)

Psinček tenučký (Agrostis capillaris)Psinček tenučký (Agrostis capillaris)

Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum)

Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum)Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lipnicovité
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipnicovité
https://en.wikipedia.org/wiki/Grass
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Lipnica lúčna (Poa pratensis)
C. A. M. Lindmans "Bilder ur Nordens Flora" [Public domain], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Petr Filippov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Kostrava lúčna (Festuca pratensis)
By T.Voekler (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis)
Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland [Public domain], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Petr Filippov (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Timotejka lúčna (Phleum pratense)
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany (www.biolib.de) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Franz Xaver (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata)
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
Author: Christian Fischer [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Mätonoh trváci (Lolium perenne)
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Medúnok vlnatý (Holcus lanatus)
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Bezkolenec belasý (Molinia caerulea)
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Elke Freese (Self-photographed) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius)
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Trojštet žltkastý Trisetum flavescens)
By Donkey shot (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Psica tuhá (Nardus stricta)
By Conny (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Psinček tenučký (Agrostis capillaris)
By Agrostis_tenuis.jpg:C. A. M. Lindmanderivative work: Der Michels (Agrostis_tenuis.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Prazak assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum)
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
Author/Fotograf: Christian Fischer [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons