Skip navigation

Lúčne byliny

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Kukučka lúčna (Lychnis flos-cuculi)

Kukučka lúčna (Lychnis flos-cuculi)Kukučka lúčna (Lychnis flos-cuculi)

Iskerník prudký (Ranunculus acris)

Iskerník prudký (Ranunculus acris)Iskerník prudký (Ranunculus acris)

Nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides)

Nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides)Nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides)

Záružlie močiarne (Caltha palustris)

Záružlie močiarne (Caltha palustris)Záružlie močiarne (Caltha palustris)

Jesienka obyčajná (Colchicum autumnale)

Jesienka obyčajná (Colchicum autumnale)Jesienka obyčajná (Colchicum autumnale)

Margaréta biela (Leucanthemum vulgare)

Margaréta biela (Leucanthemum vulgare)Margaréta biela (Leucanthemum vulgare)

Zvonček konáristý (Campanula patula)

Zvonček konáristý (Campanula patula)Zvonček konáristý (Campanula patula)

Rebríček obyčajný (Achillea millefolium)

Rebríček obyčajný (Achillea millefolium)Rebríček obyčajný (Achillea millefolium)

Šalvia lúčna (Salvia pratensis)

Šalvia lúčna (Salvia pratensis)Šalvia lúčna (Salvia pratensis)

Pakost lúčny (Geranium pratense)

Pakost lúčny (Geranium pratense)Pakost lúčny (Geranium pratense)

Dúška materina (Thymus serpyllum)

Dúška materina (Thymus serpyllum)Dúška materina (Thymus serpyllum)

Rumanček kamilkový (lat. Matricaria recutita)

Rumanček kamilkový (lat. Matricaria recutita)Rumanček kamilkový (lat. Matricaria recutita)

Hlaváčik jarný (Adonis vernalis)

Hlaváčik jarný (Adonis vernalis)Hlaváčik jarný (Adonis vernalis)

Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)

Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)

Žerušnica lúčna (Cardamine pratensis)

Žerušnica lúčna (Cardamine pratensis)Žerušnica lúčna (Cardamine pratensis)

Korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris)

Korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris)Korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris)

Hadovník väčší (Bistorta major)

Hadovník väčší (Bistorta major)Hadovník väčší (Bistorta major)

Kuklík potočný (Geum rivale)

Kuklík potočný (Geum rivale)Kuklík potočný (Geum rivale)

Žltohlav najvyšší (Trollius altissimus)

Žltohlav najvyšší (Trollius altissimus)Žltohlav najvyšší (Trollius altissimus)

Pichliač potočný (Cirsium rivulare)

Pichliač potočný (Cirsium rivulare)Pichliač potočný (Cirsium rivulare)

Klinček pyšný (Dianthus superbus)

Klinček pyšný (Dianthus superbus)Klinček pyšný (Dianthus superbus)

Betonika lekárska (Betonica officinalis)

Betonika lekárska (Betonica officinalis)Betonika lekárska (Betonica officinalis)

Mečík strechovitý (Gladiolus imbricatus)

Mečík strechovitý (Gladiolus imbricatus)Mečík strechovitý (Gladiolus imbricatus)

Horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe)

Horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe)Horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe)

Kosatec sibírsky (Iris sibirica)

Kosatec sibírsky (Iris sibirica)Kosatec sibírsky (Iris sibirica)

Bodliak tŕnitý (Carduus acanthoides)

Bodliak tŕnitý (Carduus acanthoides)Bodliak tŕnitý (Carduus acanthoides)

Starček jakobeov (Senecio jacobaea)

Starček jakobeov (Senecio jacobaea)Starček jakobeov (Senecio jacobaea)

Ďatelina plazivá (Trifolium repens)

Ďatelina plazivá (Trifolium repens)Ďatelina plazivá (Trifolium repens)

Pichliač bielohlavý (Cirsium eriophorum)

Pichliač bielohlavý (Cirsium eriophorum)Pichliač bielohlavý (Cirsium eriophorum)

Ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum)

Ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum)Ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum)

Šafran spišský (Crocus discolor)

Šafran spišský (Crocus discolor)

Fialka žltá (Viola lutea)

s

Skorocel kopijovitý (lat. Plantago lanceolata)

Skorocel kopijovitý (lat. Plantago lanceolata)Skorocel kopijovitý (lat. Plantago lanceolata)

Skorocel prostredný (Plantago media)

Skorocel prostredný (Plantago media)Skorocel prostredný (Plantago media)

Skorocel väčší (Plantago major)

Skorocel väčší (Plantago major)Skorocel väčší (Plantago major)

Čakanka obyčajná (Cichorium intybus)

Čakanka obyčajná (Cichorium intybus)Čakanka obyčajná (Cichorium intybus)

Vratič obyčajný (králik vratič) (lat. Tanacetum vulgare)

Vratič obyčajný (králik vratič) (lat. Tanacetum vulgare)Vratič obyčajný (králik vratič) (lat. Tanacetum vulgare)

Púpava lekárska (Taraxacum officinale)

Púpava lekárska (Taraxacum officinale)Púpava lekárska (Taraxacum officinale)

Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)

Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)

Repík lekársky (Agrimonia eupatoria)

Repík lekársky (Agrimonia eupatoria)Repík lekársky (Agrimonia eupatoria)

Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

Pichliač obyčajný (Cirsium vulgare)

Pichliač obyčajný (Cirsium vulgare)Pichliač obyčajný (Cirsium vulgare)

Nevädza poľná (Centaurea cyanus)

Nevädza poľná (Centaurea cyanus)Nevädza poľná (Centaurea cyanus)

Mrkva obyčajná (Daucus carota)

Mrkva obyčajná (Daucus carota)Mrkva obyčajná (Daucus carota)

Byliny

Druh Vlhké lúky
Suché lúky Chránená rastlina
Liečivá rastlina
Kukučka lúčna
x      
Iskerník prudký x      
Nezábudka x      
Záružlie močiarne x      
Jesienka x      
Margaréta biela   x    
Zvonček konáristý   x    
Rebríček obyčajný   x   x
Šalvia lúčna   x    
Pakost lúčny   x    
Dúška materina    x   x
Rumanček kamilkový       x
Hlaváčik jarný   x x  
Vstavačovec májový x   x  
Žerušnica lúčna x
Korunkovka strakatá x x
Hadovník väčší x x
Kuklík potočný x x
Žltohlav najvyšší x x
Pichliač potočný x
Klinček pyšný x x
Betonika lekárska x
Mečík strechovitý x
Horec pľúcny x x
Kosatec sibírsky x x
Bodliak tŕnitý x x
Starček jakobeov x
Ďatelina plazivá x x
Ľalia cibuľkonosná x
Skorocel kopijovitý x
Skorocel prostredný x
Skorocel väčší x x
Čakanka obyčajná x x
Vratič obyčajný x
Púpava lekárska x
Ďatelina lúčna x
Repík lekársky x
Ľubovník bodkovaný x
Nevädza poľná x
Mrkva obyčajná x
Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Kukučka lúčna (Lychnis flos-cuculi)
Amédée Masclef [Public domain], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Prazak assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Iskerník prudký (Ranunculus acris)
Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland [Public domain], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides)
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
I, KENPEI [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Záružlie močiarne (Caltha palustris)
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
By Stefan.lefnaer (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Jesienka obyčajná (Colchicum autumnale)
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
By Bernd Haynold (selbst fotografiert - own picture) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Margaréta biela (Leucanthemum vulgare)
Carl Axel Magnus Lindman [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
By Vera Buhl (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Zvonček konáristý (Campanula patula)
Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Prazak assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Rebríček obyčajný (Achillea millefolium)
By User:Kilom691 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or Public domain], via Wikimedia Commons
Georg Slickers [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Šalvia lúčna (Salvia pratensis)
Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Isidre blanc (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Pakost lúčny (Geranium pratense)
Janus (Jan) Kops [Public domain or GFDL], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Karelj assumed (based on copyright claims). [Public domain], via Wikimedia Commons
Dúška materina (Thymus serpyllum)
By User:Kilom691 [Public domain, GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Rumanček kamilkový (lat. Matricaria recutita)
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Karelj (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Hlaváčik jarný (Adonis vernalis)
By Walther Müller, Carl Friedrich Schmidt (*1812), Published in Köhler's Medizinal-Pflanzen (List of Koehler Images) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Stefan.lefnaer (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)
Amédée Masclef [Public domain], via Wikimedia Commons
By Bernd Haynold (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Žerušnica lúčna (Cardamine pratensis)
Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Rasbak [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris)
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Yerpo (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Hadovník väčší (Bistorta major)
Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By J.F. Gaffard Jeffdelonge at fr.wikipedia (photo by Jeffdelonge) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Kuklík potočný (Geum rivale)
Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
Jörg Hempel [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons
Žltohlav najvyšší (Trollius altissimus)
Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
I, Rosenzweig [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Pichliač potočný (Cirsium rivulare)
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Stefan.lefnaer (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Klinček pyšný (Dianthus superbus)
By Anton Hartinger [Public domain], via Wikimedia Commons
By Bernd Haynold (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Betonika lekárska (Betonica officinalis)
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Mečík strechovitý (Gladiolus imbricatus)
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Opioła Jerzy (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe)
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Bernd Haynold (selbst fotografiert - own picture) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Kosatec sibírsky (Iris sibirica)
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Asio otus (selbst fotografiert - own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Bodliak tŕnitý (Carduus acanthoides)
Carl Axel Magnus Lindman [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
By Taken by myself (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Starček jakobeov (Senecio jacobaea)
Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Gary Houston Ghouston 21:20, 21 October 2005 (UTC) (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
Ďatelina plazivá (Trifolium repens)
Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Fanghong [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Pichliač bielohlavý (Cirsium eriophorum)
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Isidre blanc (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum)
By Walter Hood Fitch [Public domain], via Wikimedia Commons
By Orchi (Self-photographed) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Šafran spišský (Crocus discolor)
Od Jozef Kotulič (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 alebo CC BY 2.5], prostredníctvom Wikimedia Commons
Fialka žltá (Viola lutea)
By Martin Vavřík (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Skorocel kopijovitý (lat. Plantago lanceolata)
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Isidre blanc (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Skorocel prostredný (Plantago media)
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Skorocel väčší (Plantago major)
By Original book source: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany (www.biolib.de) [Public domain, GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Frank Vincentz (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Čakanka obyčajná (Cichorium intybus)
By Original book source: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany (www.biolib.de) [Public domain], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Vratič obyčajný (králik vratič) (lat. Tanacetum vulgare)
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1840–1925) (Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz) [Public domain], via Wikimedia Commons
Georg Slickers [GFDL, CC-BY-SA-3.0 alebo CC BY 2.5], prostredníctvom Wikimedia Commons
Púpava lekárska (Taraxacum officinale)
By Original book source: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany (www.biolib.de) [Public domain, GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Isidre blanc (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)
By Chrizz~commonswiki [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Ivar Leidus (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Repík lekársky (Agrimonia eupatoria)
Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By "pastilletes"/Joan Simon, Barcelona, España (flickr.com) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)
By Prof. Dr. Thomé, Otto Wilhelm (www.biolib.de) [Public domain], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Pichliač obyčajný (Cirsium vulgare)
Janus (Jan) Kops [Public domain or GFDL], via Wikimedia Commons
By Sciadopitys from UK (Cirsium vulgare) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Nevädza poľná (Centaurea cyanus)
By Prof. Dr. Thomé, Otto Wilhelm (www.biolib.de) [Public domain], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Mrkva obyčajná (Daucus carota)
By Prof. Dr. Thomé, Otto Wilhelm (www.biolib.de) [Public domain], via Wikimedia Commons
By User:Tigerente (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons