Skip navigation

Lúčne a poľné pavúkovce

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Kosec rožkatý (Phalangium opilio)

Netká pavučiny, korisť chytá. Živí sa drobným hmyzom, malými mäkkýšmi aj hnijúcimi rastlinami. Ničí škodcov, je veľmi užitočný.

Kosec rožkatý (Phalangium opilio) - samičkaKosec rožkatý (Phalangium opilio) - samček

Križiak obyčajný (Araneus diadematus)

Veľmi znamy a veľmi rozšírený pavúk. Samček dorastá do 9 mm, samička do 200 mm. Robí okrúhle siete, živí sa hmyzom.

Križiak obyčajný (Araneus diadematus) - samčekKrižiak obyčajný (Araneus diadematus) - samičkaKrižiak obyčajný (Araneus diadematus) - mláďatá

Strehúň škvrnitý (Lycosa singoriensis)

Robí si chodbičky do zeme, korisť loví skokom. Je náš najväčší pavúk. Dĺžka tela cez 3 cm, rozpätie nôh cez 7 cm. Vyskytuje sa vzácne na juhozápadnom Slovensku.

Strehúň škvrnitý (Lycosa singoriensis) v chodbičkeStrehúň škvrnitý (Lycosa singoriensis) v chodbičke

Bežník listový (Ebrechtella tricuspidata)

Dorastá do 6 mm. Samica je zelená, samec skôr hnedý. Žije v teplejších oblastiach na lúkach, okrajoch lesov, kroviskách, okrajoch riek... Na korisť číha medzi listami, chytí ju končatinami.

Bežník listový (Ebrechtella tricuspidata) - samičkaBežník listový (Ebrechtella tricuspidata) - samček

Križiak dvojfarebný (Araneus marmoreus)

Žije na okrajoch lesov a na lúkach s vysokým porastom. Medzi vysokými steblami si robí siete. Loví predovšetkým muchy a motýle. 

Križiak dvojfarebný (Araneus marmoreus) - samičkaKrižiak dvojfarebný (Araneus marmoreus) - samček

Križiak načervenalý (Araneus alsine)

Žije na vlhkých lesných čistinkách a lúkach. Dorastá do 15 mm. Tká malé siete pri zemi. V ich blízkosti číha na korisť.

Križiak načervenalý (Araneus alsine) - samčekKrižiak načervenalý (Araneus alsine) - samička

Križiak pásavý (Argiope bruennichi)

Žije hlavne vo vysokej tráve na lúkach a okrajoch lesov. Samička je nádherne sfarbená a dorastá do 20 mm.  Samček je nevýrazný, 5mm. Stavia siete, loví hlavne kobylky a koníky.

Križiak pásavý (Argiope bruennichi) - samičkaKrižiak pásavý (Argiope bruennichi) - samček

Kvetárik dvojtvarý (Misumena vatia)

Na korisť číha na kvetoch. Farbou splýva s kvetmi. Svoju farbu prispôsobuje farbe kvetov.

Kvetárik dvojtvarý (Misumena vatia) - samičkaKvetárik dvojtvarý (Misumena vatia) - samčekKvetárik dvojtvarý (Misumena vatia) - samička

Kvetárik menlivý (Thomisus onustus)

Samce dorastajú do 8 mm, samice do 10 mm. Farebne premenlivý, prispôsobuje svoju farbu farbe kvetov. Môže byť biely, žltý, fialovkastý, ružový. Netká siete, loví lietajúci hmyz, usmrcuje ho jedom.

Kvetárik menlivý (Thomisus onustus) - samičkaKvetárik menlivý (Thomisus onustus) - samček

Lovčík vodný (Dolomedes fimbriatus)

Žije vo vlhkých trávnych porastoch, najmä tam, kde sú aj menšie vodné plôšky.

Lovčík vodný (Dolomedes fimbriatus) - samička a mláďatáLovčík vodný (Dolomedes fimbriatus) - samček

Listovník štíhly (Tibellus oblongus)

Netká siete, číha na korisť na steblách tráv.

Listovník štíhly (Tibellus oblongus)

Osemočko smaragdové (Micrommata virescens)

Žije medzi trávou na slnečných lúkach.

Osemočko smaragdové (Micrommata virescens) - samčekOsemočko smaragdové (Micrommata virescens) - samička

Pradiarka pestrá (Cheiracanthium punctorium)

Dosť jedovatý druh aj pre človeka, ale pohryznutia nebývajú veľmi nebezpečné.

Pradiarka pestrá (Cheiracanthium punctorium)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekáč_rohatý
https://en.wikipedia.org/wiki/Phalangium_opilio
https://sk.wikipedia.org/wiki/Križiak_obyčajný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Křižák_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Araneus_diadematus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Strehúň_Škvrnitý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slďák_tatarský
https://cs.wikipedia.org/wiki/Křižák_mramorovaný
https://en.wikipedia.org/wiki/Araneus_marmoreus
https://en.wikipedia.org/wiki/Araneus_alsine
https://sk.wikipedia.org/wiki/Križiak_pásavý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Křižák_pruhovaný
https://en.wikipedia.org/wiki/Argiope_bruennichi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Běžník_kopretinový
https://en.wikipedia.org/wiki/Misumena_vatia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Běžník_květomilný
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomisus_onustus
https://en.wikipedia.org/wiki/Raft_spider
https://en.wikipedia.org/wiki/Tibellus_oblongus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maloočka_smaragdová
https://en.wikipedia.org/wiki/Micrommata_virescens
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zápřednice_jedovatá
https://en.wikipedia.org/wiki/Cheiracanthium_punctorium
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Kosec rožkatý (Phalangium opilio)
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Križiak obyčajný (Araneus diadematus)
By Tmv23 (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Lmbuga (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Strehúň škvrnitý (Lycosa singoriensis)
By Sandhu (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Sandhu (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Bežník listový (Ebrechtella tricuspidata)
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Lucarelli (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Križiak dvojfarebný (Araneus marmoreus)
By Siga (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Franz Xaver (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Križiak načervenalý (Araneus alsine)
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Olei (Self-published work by Olei) [CC BY-SA 2.0 de, GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Križiak pásavý (Argiope bruennichi)
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Lucarelli (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Kvetárik dvojtvarý (Misumena vatia)
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Lmbuga (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Quartl (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Kvetárik menlivý (Thomisus onustus)
Andreas Eichler [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Lucarelli (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Lovčík vodný (Dolomedes fimbriatus)
By Foto: N.Vėlavičienė [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Mithril (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Listovník štíhly (Tibellus oblongus)
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Osemočko smaragdové
I, Luc Viatour [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Valerius Geng (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Pradiarka pestrá
By Rainer Altenkamp, Berlin (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons