Skip navigation

Lúčne a poľné obojživelníky a plazy

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Obojživelníky

Ropucha zelená (Pseudepidalea viridis)

Žije v teplejších oblastiach do 450 m.n.m. Dĺžka tela je do 8 cm. Zo všetkých našich obojživelníkov najlepšie znáša teplo a sucho. Je zákonom chránená. Aktívna je v noci. Živí sa dážďovkami, mäkkýšmi, mravcami, chrobákmi, pavúkmi... Samička znáša až 12000 vajíčok. Vajíčka kladie v podobe šnúr medzi vodné rastliny. Je užitočná.

Ropucha zelená (Pseudepidalea viridis)

Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo)

Žije v lesoch, na poliach a v záhradách. Aktívna je v noci, v čase párenia aj cez deň. Samičky dorastajú do 120 mm, samce do 80 mm. Vajíčka kladie v podobe dvojradých šnúr medzi vodné rastliny. Je veľmi užitočná, ničí veľké množstvo hmyzu a slimákov. Potrava je podobná ako pri ropuche zelenej.

Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) - vajíčkaRopucha bradavičnatá (Bufo bufo) - žubrienkyRopucha bradavičnatá (Bufo bufo)

Hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus)

Žije v nižších polohách. Vyžaduje ľahké pôdy, do ktorých sa zahrabáva. Dorastá do 4 - 7 cm. Jej žubrienky môžu mať aj 20 cm. Loví ulitníky, dážďovky, chrobáky, pavúky, mnohonôžky...

Hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus) - vajíčkaHrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus) - žubrienkaHrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus)

Skokan ostropyský (Rana arvalis)

Žije na vlhkých lúkach a rašeliništiach približne do 600 m.n.m. Dorastá do 6 - 8 cm. Samci sa v období párenia sfarbujú do modra. Živí sa hmyzom, pavúkmi, červami, slimákmi... Je zákonom chránený.

Skokan ostropyský (Rana arvalis) - vajíčkaSkokan ostropyský (Rana arvalis) - samičkaSkokan ostropyský (Rana arvalis) - samček

Plazy

Jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis)

Obľubuje slnečné trávnaté oblasti. Živí sa hmyzom, pavúkmi, dážďovkami, slimákmi. Dorastá do 20 cm (aj s chvostom). Aktívna je hlavne skoro ráno a večer. Jašterice ohrozuje hlavne ničenie ich životného prostredia.

Jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) - samičkaJašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) - samček

Jašterica zelená (Lacerta viridis)

Teplomilná jašterica aktívna hlavne cez deň. Dorastá do 30 - 40 cm.

Jašterica zelená (Lacerta viridis)

Krátkonôžka štíhla (Ablepharus kitaibelii)

Teplomilný druh. Rozšírila sa na najjužnejšie časti Slovenska len v posledných desaťročiach. Dorastá do 10 cm. Živí sa hlavne drobným hmyzom, pavúkovcami a červíkmi.

Krátkonôžka štíhla (Ablepharus kitaibelii)

Vretenica severná (Vipera berus)

Jedovatý had. Má krátke zavalité telo do 80 cm dĺžky. Hlava je široká a sploštená. Vretenice na chrbtovej strane majú kľukatý pás. Samce sú sivé až sivozelené, samice hnedé, hnedožlté až hrdzavé. Vyskytujú sa aj úplne čierne jedince oboch pohlaví (kľukatú čiaru vtedy nevidno). Vzácnejšie sú oranžové a biele jedince. Sú vajcoživorodé - v tele matky sa mláďatá vyvíjajú vo vajíčkach, ale rodia sa už vyliahnuté. Mláďatá sa živia obojživelníkmi a inými plazmi, dospelé požierajú hlavne hlodavce.

Vretenica severná (Vipera berus)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ropucha_zelená
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropucha_zelená
https://en.wikipedia.org/wiki/European_green_toad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ropucha_bradavičnatá
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropucha_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_toad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blatnice_skvrnitá
https://en.wikipedia.org/wiki/Pelobates_fuscus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_ostronosý
https://en.wikipedia.org/wiki/Moor_frog
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jašterica_krátkohlavá
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ještěrka_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Sand_lizard
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jašterica_zelená
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ještěrka_zelená
https://en.wikipedia.org/wiki/European_green_lizard
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krátkonožka_evropská
https://en.wikipedia.org/wiki/Ablepharus_kitaibelii
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vretenica_severná
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmije_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Vipera_berus
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Ropucha zelená (Pseudepidalea viridis)
By Ivengo(RUS) (Own work (Own foto)) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Mnolf [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo)
By self made by MikeKrueger [GFDL, CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By H. Krisp (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
See page for author [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons
Hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus)
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Vojtech.dostal (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Veenspook from nl [GFDL, GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons
Skokan ostropyský (Rana arvalis)
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Author: Christian Fischer [GFDL, CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis)
By Krzysztof Mizera (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By böhringer friedrich (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Jašterica zelená (Lacerta viridis)
By Uoaei1 (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Krátkonôžka štíhla (Ablepharus kitaibelii)
By Mircea Nita [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Vretenica severná (Vipera berus berus)
By Józef Kazimierz Sokołowski (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons