Skip navigation

Lúčne a poľné huby

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Pečiarka poľná (Agaricus campestris)

jedlá huba

Pečiarka poľná (Agaricus campestris)

Pečiarka ovčia (Agaricus arvensis)

jedlá huba

Pečiarka ovčia (Agaricus arvensis)

Bedľa vysoká (Macrolepiota procera)

jedlá huba

Bedľa vysoká (Macrolepiota procera)

Tanečnica poľná (Marasmius oreades)

jedlá huba

Tanečnica poľná (Marasmius oreades)

Čírovnica májová (Calocybe gambosa)

jedlá huba, odporúča sa zbirať len skúseným hubárom, lebo je ľahko zameniteľná s jedovatými hubami

Čírovnica májová (Calocybe gambosa)

Strmuľka vyblednutá (Clitocybe dealbata)

jedovatá huba

Strmuľka vyblednutá (Clitocybe dealbata)

Machovka obyčajná (Clitopilus prunulus)

jedlá huba, ľahko zameniteľná s jedovatými hubami

Machovka obyčajná (Clitopilus prunulus)

Hnojník atramentový (Coprinus atramentarius)

jedlá huba, stará plodnica sa mení na čiernu tekutinu

Hnojník atramentový (Coprinus atramentarius)

Hnojník obyčajný (Coprinus comatus)

jedlá huba, ale len mladé plodnice s bielymi lupeňmi

Hnojník obyčajný (Coprinus comatus)

Vatovec (rozpadavec) obrovský (Langermannia gigantea)

jedlá huba

Vatovec (rozpadavec) obrovský (Langermannia gigantea)

Pôvabnica dvojfarebná (Lepista personata)

jedlá huba

s

Pôvabnica mramorovaná (Lepista panaeolus)

jedlá huba

Pôvabnica mramorovaná (Lepista panaeolus)

Rozpadavec dlabaný (Handkea utriformis)

jedlá huba

Rozpadavec dlabaný (Handkea utriformis)

Popolnička stlačená (Lycoperdon pratense)

jedlá huba

Popolnička stlačená (Lycoperdon pratense)Popolnička stlačená (Lycoperdon pratense)

Mnohé iné huby rastúce na lúkach a poliach si môžete vyhľadať v atlase húb: http://www.nahuby.sk/vyhladavanie_v_atlase.php.

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Huby
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Pečiarka poľná (Agaricus campestris)
By This image was created by user Byrain at Mushroom Observer, a source for mycological images.You can contact this user here. [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Pečiarka ovčia (Agaricus arvensis)
© Salix / Wikimedia Commons, via Wikimedia Commons
Bedľa vysoká (Macrolepiota procera)
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Tanečnica poľná (Marasmius oreades)
By This image was created by user Lord Mayonnaise at Mushroom Observer, a source for mycological images.You can contact this user here. [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Čírovnica májová (Tricholoma georgii)
By Calocybe_gambosa_080420wa.jpg: User:Strobilomycesderivative work: Ak ccm (Calocybe_gambosa_080420wa.jpg) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Strmuľka vyblednutá (Clitocybe dealbata)
By Strobilomyces (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Machovka obyčajná (Clitopilus prunulus)
By Szabi237 (saját) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Hnojník atramentový (Coprinus atramentarius)
By Rob Hille (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Hnojník obyčajný (Coprinus comatus)
By H. Krisp (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Vatovec (rozpadavec) obrovský (Langermannia gigantea)
By H. Krisp (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Pôvabnica dvojfarebná (Lepista saeva)
By Strobilomyces (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Pôvabnica mramorovaná (Lepista panaeolus)
By Jerzy Opioła (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Rozpadavec dlabaný (Handkea utriformis)
Luridiformis at English Wikipedia [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Popolnička stlačená (Vascellum pratense)
By Andreas Kunze (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Andreas Kunze (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons