Skip navigation

Lúčne a poľné cicavce

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Hraboš poľný (Microtus arvalis)

Živí sa rastlinnou potravou (tráva, hľuzy, korene, semená rastlín). Pod zemou si vytvára zásoby. V pôde si vytvára hustú sieť chodbičiek so starostlivo vystlaným brlohom na odchov mláďat. Prežitie mu zabezpečuje mimoriadna plodnosť. Samička máva 3 – 15 mláďat a to až 7-krát ročne. Hraboš žije v rodinách, je to spoločenský druh. Prenáša viac ako 20 druhov ochorení. Spôsobuje veľké škody na úrode kultúrnych rastlín. Je dôležitou potravou pre mnohé druhy živočíchov.

Hraboš poľný (Microtus arvalis) Hraboš poľný (Microtus arvalis)

Myš domová (Mus musculus)

Žije v okolí ľudských obydlí. Spôsobuje škody na zásobách uskladnených potravín a úrode obilnín. Rýchlo sa množí. Prenáša ochorenia. Je všežravá. Pod zemou si buduje chodbičky.

Myš domová (Mus musculus)

Chrček poľný (Cricetus cricetus)

Je to nočný alebo súmračný druh. Žije skôr samotársky. Buduje si podzemné chodby. Živí sa semiačkami, strukovinami, koreňovou zeleninou, trávou ale aj hmyzom. Jedlo si zbiera do lícneho vačku a odnáša do vymedzenej miestnosti, skladu. Tieto zásoby môžu byť dosť veľké a môžu obsahovať celkovo 65 kg jedla. Zimu prespí. Pravidelne sa budí, aby sa najedol zo zásob. Rýchlo sa množí. Pri premnožení spôsobuje veľké škody.

Chrček poľný (Cricetus cricetus)

Syseľ pasienkový (Spermophillus citellus)

Chránený hlodavec. Vyhrabáva si diery do zeme. Žije v kolóniách, ktoré môžu mať niekoľko desiatok, až stoviek jedincov. Až šesť mesiacov v roku prežije v zimnom spánku. Živí sa steblami tráv, kvetmi, semenami rastlín a hmyzom. Sysle si na Slovensku nerobia zásoby.

Syseľ pasienkový (Spermophillus citellus)

Hraboš, myš, chrček a syseľ patria medzi hlodavce - majú hlodavé zuby (veľké rezáky). Rýchlo sa rozmnožujú, pri premnožení spôsobujú veľké škody na úrode obilnín. V prírode majú svoj význam, sú dôležitou potravou pre dravce - líšky, dravé vtáky...

Zajac poľný (Lepus europaeus)

Má dlhé ušnice a nohy. Rýchlo a obratne beží. Mláďatá sa rodia osrstené a vidia. Žije samotársky. Je bylinožravý, cez leto požiera najmä rôzne byliny, zvyšky plodín po zbere, cez zimu ohrýza aj konáre a na jar vyhľadáva aj mladé púčiky. Medzi jeho prirodzených predátorov patrí najmä orol a mäsožravé dravce, napr. líška alebo vlk.

Zajac poľný (Lepus europaeus)

Králik divý (Oryctolagus cuniculus)

Králiky žijú v podzemných norách, ich mláďatá sa rodia holé a slepé. Je bylinožravý. Má menšie ušnice a kratšie nohy ako zajac. Nie je ani taký obratný.

Králik divý (Oryctolagus cuniculus)

Krt podzemný (syn. k. obyčajný) (Talpa europaea)

Žije trvale v chodbičkách v zemi. Predné končatiny sú prispôsobené na hrabanie. Nemá ušnice, je takmer slepý, má dobrý čuch, sluch a hmat. Živí sa dážďovkami, hmyzom a jeho larvami. Mláďatá sa rodia neosrstené a slepé. 

Krt podzemný (syn. k. obyčajný) (Talpa europaea)Krtince - kôpky vyhrabanej pôdy krtkom

Myška drobná (Micromys minutus)

Je to jediný myšovitý hlodavec v Európe, ktorý si stavia hniezdo nad zemou, a ktorý má ovíjavý chvost. Slúži jej ako opora, dôležitý pomocník pri udržiavaní rovnováhy, takže všetky svoje štyri labky môže používať na zbieranie potravy a šplhanie po dlhých, ale tenkých steblách trávy a tŕstia. Žije hlavne na vlhkých lúkach a v okolí vodných plôch. Požiera semená a plody, občas hmyz.

Myška drobná (Micromys minutus)

Myš panónska (Mus spicilegus)

Podobná myši domovej. Žije v južných oblastiach Slovenska. Na zimu navršuje nad zemou hŕbu z rastlinného materiálu.

Pozrieť obrázky cez Google.

Tchor stepný (Mustela eversmanii)

Je lasicovitá šelma. Má svetlú žltkastú srsť. Žije v teplých nížinatých oblastiach. Loví najmä sysle, chrčky a králiky. Loví hlavne v podvečer a v noci. Vylučuje z podchvostovej pachovej žľazy výrazný sekrét. Slúži na ochranu teritória a pred nepriateľmi.

Tchor stepný (Mustela eversmanii)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hraboš_poľný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hraboš_polní
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_vole
https://sk.wikipedia.org/wiki/Myška_drobná
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myška_drobná
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_harvest_mouse
https://sk.wikipedia.org/wiki/Myš_domová
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myš_domácí
https://en.wikipedia.org/wiki/House_mouse
https://en.wikipedia.org/wiki/Steppe_mouse
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chrček_poľný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Křeček_polní
https://en.wikipedia.org/wiki/European_hamster
https://sk.wikipedia.org/wiki/Syseľ_pasienkový
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sysel_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Long-tailed_ground_squirrel
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zajac_poľný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zajíc_polní
https://en.wikipedia.org/wiki/European_hare
https://sk.wikipedia.org/wiki/Oryctolagus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Králík_divoký
https://en.wikipedia.org/wiki/European_rabbit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krtek_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/European_mole
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tchor_stepní
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Hraboš poľný (Microtus arvalis)
By Manuel R. (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Dieter TD [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Myš domová (Mus musculus)
By George Shuklin (Own work) [CC BY-SA 1.0], via Wikimedia Commons
Chrček poľný (Cricetus cricetus)
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Syseľ pasienkový (syn. s. obyčajný) (Citellus citellus) (syn. Spermophillus citellus)
Photo taken by user de:Benutzer:BS Thurner Hof [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Zajac poľný (Lepus europaeus)
By Kim Hansen (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Králik divý (Oryctolagus cuniculus)
By Thermos (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Krt podzemný (syn. k. obyčajný) (Talpa europaea)
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Edal Anton Lefterov (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Myška drobná (Micromys minutus)
By Llez (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Tchor stepný (Mustela eversmanni) (syn. Putorius eversmanni)
By Jan Dušek [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons