Skip navigation

Lúky, pasienky a polia

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Lúky

Lúky sú oblasti (časti krajiny) s výskytom tráv a bylín bez drevín. Zo živočíchov tu trvale žijú hlavne drobné stavovce a hmyz. V oblastiach s nedostatkom vlahy sú suché lúky, v oblastiach s nadbytkom vlahy alebo vysokou hladinou podzemnej vody sú lúky vlhké. O väčšinu lúk sa ľudia starajú kosením, prípadne prihnojovaním. Seno alebo mládza (seno z druhej kosby) sa využívajú na kŕmenie hospodárskych ale aj lesných zvierat.

Lúky môžu byť:

  • prirodzené - vytvorila ich príroda
  • umelé - vytvoril ich človek

Lúka

Pasienky

Pasienky sú vlastne lúky, ktoré pravidelne spásajú hospodárske zvieratá. Pasienky sa striedajú, aby sa stihli obnovovať - zvieratá sa nepasú stále na tom istom pasienku. Žijú tu hlavne drobné stavovce a hmyz.

Pasienok

Polia

Polia sú miesta (pozemky, časti krajiny), ktoré človek využíva na pestovanie hospodárskych plodín. Človek najčastejšie pestuje rastliny ako monokultúry - pestuje na jednom mieste iba jeden druh plodiny. Polia človek musí prihnojovať, chrániť pred škodcami a nežiadúcimi rastlinami. Ľudia by nemali vypaľovať suchú trávu alebo strniská po zbere plodín. Poškodzujú sa tým rastliny a ničia živočíchy. Pred eróziou pôdy (odnášanie vetrom, vodou...) chráni správny postup obhospodarovania, výsadba radov stromov, nechávanie medzí, správny spôsob orby...

Kukuričné poleRozorané pole

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu