Skip navigation

Listnaté stromy

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Listnaté stromy

Stručná charakteristika: na jar kvitnú a rastú listy, v lete dozrievajú plody, na jeseň zhadzujú listy, aby dobre hospodárili s vodou v zime a nezamrzli, v zime sú v pokoji. Niektoré dreviny môžu vytvárať tvar stromu aj tvar kríka.

Breza previsnutá (Betula pendula)

Breza previsnutáBrezy previsnutéBreza previsnutá - jahňadyBreza previsnutá - listy a jahňadyBreza previsnutá - kôra

Topoľ čierny (Populus nigra)

Topoľ čiernyTopoľ čiernyTopoľ čierny - kôraTopoľ čierny - listy

Topoľ osikový (osika) (Populus tremula)

Topoľ osikovýTopoľ osikovýTopoľ osikový - kôraTopoľ osikový - listy

Jabloň planá (plánka) (Malus sylvestris)

Jabloň planáJabloň planá - kvetyJabloň planá - plody (plánky)

Hruška planá (Pyrus pyraster)

Hruška planáHruška planá - kvetyHruška planá - kôra

Vŕba rakytová (rakyta) (Salix caprea)

Vŕba rakytováVŕba rakytováVŕba rakytováVŕba rakytová - kôra

Jelša lepkavá (Alnus glutinosa)

Jelša lepkaváJelša lepkaváJelša lepkavá - kôraJelša lepkaváJelša lepkavá - drevo

Jelša sivá (Alnus incana)

Jelša siváJelša siváJelša sivá

Brest hrabolistý (Ulmus minor)

Brest hrabolistýBrest hrabolistýBrest hrabolistýBrest hrabolistý - kvety

Brest väzový (väz) (Ulmus laevis)

Brest väzovýBrest väzový - kvetyBrest väzový - plodyBrest väzový - listy

Brest horský (Ulmus glabra)

Brest horskýBrest horský - listyBrest horský - kvety

Čerešňa vtáčia (Cerasus avium)

Čerešňa vtáčiaČerešňa vtáčia - kvetyČerešňa vtáčia - plodyČerešňa vtáčia - kôra

Vŕba biela (Salix alba)

Vŕba bielaVŕba bielaVŕba biela - jahňady (súkvetia)Vŕba biela - listy

Vŕba krehká (Salix fragilis)

Vŕba krehkáVŕba krehkáVŕba krehká - listy

Topoľ biely (linda) (Populus alba)

Topoľ bielyTopoľ biely - listyTopoľ biely - listy

Javor mliečny (Acer platanoides)

Javor mliečnyJavor mliečnyJavor mliečny - listyJavor mliečny - kvetyJavor mliečny - plody

Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)

Jaseň štíhlyJaseň štíhlyJaseň štíhly - kvetyJaseň štíhly - plody a listyJaseň štíhly - plodyJaseň štíhly - kôra

Breza plstnatá (Betula pubescens)

Breza plstnatáBreza plstnatá

Hrab obyčajný (Carpinus betulus)

Hrab obyčajnýHrab obyčajnýHrab obyčajný - listyHrab obyčajný - kvetyHrab obyčajný - plody

Buk lesný (Fagus sylvatica)

Buk lesnýBukový lesBuk lesný - listyBuk lesný - kvetyBuk lesný - plody (bukvice)Buk lesný - otvorené plody, vo vnútri sú semená

Javor tatársky (Acer tataricum)

Javor tatárskyJavor tatársky

Jarabina mukyňová (mukyňa) (Sorbus aria)

Jarabina mukyňováJarabina mukyňováJarabina mukyňová - listy a kvetyJarabina mukyňová - plody

Javor poľný (Acer campestre)

Javor poľnýJavor poľný - listyJavor poľný - kvetyJavor poľný - plody

Javor horský (klen) (Acer pseudoplatanus)

Javor horskýJavor horskýJavor horský - kôraJavor horský - listyJavor horský - kvetyJavor horský - plody

Jarabina brekyňová (brekyňa) (Sorbus torminalis)

Jarabina brekyňováJarabina brekyňová - kvetyJarabina brekyňová - plodyJarabina brekyňová - listy

Dub zimný (Quercus petraea)

Dub zimnýDub zimnýDub zimný - kvetyDub zimný - listy a plody (žalude)

Dub letný (Quercus robur)

Dub letnýDub letnýDub letný - kôraDub letný - kvety a listyDub letný - listyDub letný - plod (žaluď)

Dub plstnatý (Quercus pubescens)

Dub plstnatýDub plstnatýDub plstnatý - detail konárika a listovDub plstnatý - listyDub plstnatý - kvetyDub plstnatý - suché listy a žalude

Dub cerový (cer) (Quercus cerris)

Dub cerovýDub cerový - listyDub cerový - žalude

Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia)

Jarabina vtáčiaJarabina vtáčiaJarabina vtáčiaJarabina vtáčia - kvetyJarabina vtáčia - plody

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)

Lipa veľkolistáLipa veľkolistáLipa veľkolistáLipa veľkolistá - kvetyLipa veľkolistá - puky

Lipa malolistá (Tilia cordata)

Lipa malolistáLipa malolistáLipa malolistá - rozkvitnutý konárikPlody lipy

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listnatý_strom
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Breza previsnutá:
By Topjabot [Public domain], via Wikimedia Commons
By Percita at Flickr (Flickr) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
I, MarcusObal [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By A. Barra (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Jerzy Opioła (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Topoľ čierny:
By Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen (List of Koehler Images) [Public domain], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Botaurus stellaris (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Topoľ osikový:
Carl Axel Magnus Lindman [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [GFDL, CC BY-SA 3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [GFDL, CC BY-SA 3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Jabloň planá:
By Sten Porse (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Per Arvid Åsen (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Per Arvid Åsen (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Hruška planá:
By Rosser1954 [Public domain], via Wikimedia Commons
By Rosser1954 (self-made - Roger Griffith) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Rosser1954 (self-made - Roger Griffith) [Public domain], via Wikimedia Commons
Vŕba rakytová:
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [GFDL, CC BY-SA 3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Karduelis (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Jelša lepkavá:
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Nikanos (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By No machine readable author provided. TeunSpaans assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Nikanos (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Sten Porse (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Jelša sivá:
Carl Axel Magnus Lindman [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Vassil (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Brest hrabolistý:
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Darkone (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By HermannSchachner (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
By HermannSchachner (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
Brest väzový:
By Jean-Pol GRANDMONT (Own work) [CC BY-SA 3.0, GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Algirdas at the Lithuanian language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Petr Filippov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Petr Filippov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Brest horský:
Carl Axel Magnus Lindman [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [GFDL, CC BY-SA 3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By HermannSchachner (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
Čerešňa vtáčia:
Carl Axel Magnus Lindman [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
By Pizarros (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Dinkum (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
By Rosser1954 Roger Griffith (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Vŕba biela:
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
Bild: Sven Teschke / , via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By No machine readable author provided. MPF assumed (based on copyright claims). [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Vŕba krehká:
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Topoľ biely:
By Stefan.lefnaer (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By MPF [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By MPF [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Javor mliečny:
By User:Kilom691 (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Włodzimierz Wysocki (Own work (own work by uploader)) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Martin Bobka (= Martin120) (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Rabensteiner (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Krzysztof Ziarnek (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Jaseň štíhly:
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [GFDL, CC BY-SA 3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Donarreiskoffer Donar Reiskoffer [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By No machine readable author provided. MPF assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Pleple2000 (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By IKAl (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Breza plstnatá:
By Ankara (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Elke Freese Zirpe~commonswiki [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Hrab obyčajný:
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
Sten Porse [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By blahedo (Own work (photo by me)) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Sten [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Sten Porse [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Buk lesný:
By User:Kilom691 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or Public domain], via Wikimedia Commons
By Nikanos (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Nikanos (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Kenraiz, Krzysztof Ziarnek (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Frank Vincentz (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Tortuosa [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Javor tatársky:
By Le.Loup.Gris (Own work) [GFDL 1.3 or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Le.Loup.Gris (Own work) [GFDL 1.3 or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Jarabina mukyňová:
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Oliver Abels (SBT) (own work, made with: Canon PowerShot A710 IS) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Jerzy Opioła (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Julie Anne Workman (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Javor poľný:
By Willow (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Rosenzweig (Own work (own picture)) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
I, Liné1 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Javor horský:
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [GFDL, CC BY-SA 3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Rosser1954 (self-made - Roger Griffith) [Public domain], via Wikimedia Commons
By O. Pichard (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Krzysztof Ziarnek (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Franz Xaver (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Jarabina brekyňová:
By Andrew Dunn (Self-photographed) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By BerndH (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Rosenzweig (Own work (own picture)) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Rosenzweig (Own work (own picture)) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Dub zimný:
By Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen (List of Koehler Images) [Public domain], via Wikimedia Commons
By User:Arnaud 25 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [GFDL, CC BY-SA 3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Dub letný:
By User:Kilom691 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or Public domain], via Wikimedia Commons
By Jean-Pol GRANDMONT (Own work) [CC BY-SA 3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Димитър Найденов / Dimìtar Nàydenov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Simon Eugster --– Simon / ?! 18:28, 30 September 2007 (UTC) (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Photo by and (c)2007 Derek Ramsey (Ram-Man) (Own work (Own Picture)) [GFDL 1.2], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Dub plstnatý:
By Arturo Reina~commonswiki [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Petr Filippov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Kenraiz (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Franz Xaver (selbst fotografiert - my own photo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Stefan.lefnaer (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Roger Culos (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Dub cerový:
By Prazak [GFDL, CC BY-SA 3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Georgi Kunev (Free Images from Bulgaria) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Franz Xaver (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Jarabina vtáčia:
By Walter Müller (Liste der Bücher von Thomé, Otto Wilhelm) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
By Botaurus (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Struktur (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Arnstein Rønning (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By 4028mdk09 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Lipa veľkolistá:
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Darkone [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By A. Barra (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By 3268zauber (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By 3268zauber (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Lipa malolistá:
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Žiga (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By N p holmes (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons