Skip navigation

Lesníctvo

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Lesníctvo

Je to ľudská činnosť zameraná na hospodárenie, starostlivosť, zveľaďovanie a ochranu lesov. Túto činnosť profesionálne (je to ich zamestnanie) vykonávajú lesníci.

Lesníctvo má na území Slovenska dlhú históriu. V 15. storočí boli vydané prvé lesné poriadky. Mária Terézia pred vyše 250 rokmi nariadila starostlivosť a ochranu lesov, vyťažené lesy sa museli obnovovať. Najvýznamnejším lesníkom tých čias bol Jozef Dekret - Matejovie.

Mária TeréziaPamätník Jozefa Dekreta Matejovie

V dnešnej dobe sa v lesoch hospodári podľa lesného hospodárskeho plánu, teda nie, ako sa lesníkom zachce. Lesníci zberajú semená, z nich sa v lesných škôlkach vypestujú mladé rastlinky - semenáčiky. V nasledujúcom roku sa škôlkujú - presadia na nové miesto v škôlke, tam zosilnejú. Zo škôlky sa malé stromčeky rozvezú na rúbaniská (miesta po ťažbe stromov) a tam ich lesné robotníčky vysadia - zalesňovanie (vykonáva sa na jeseň alebo v apríli až máji). Neskôr sa okolo mladých stromčekov ničí burina a kríky ako malinčie. Taktiež sa chránia proti ohryzu lesnou zverou. Takáto starostlivosť o budúce lesy sa nazýva výchova porastov. Asi po siedmich rokoch vysadené stromy vytvoria hustý porast - mladinu. V mladine sa vykonáva prerezávka - nechávajú sa len tie najlepšie stromy, ostatné sa vypília. Aj po prerezávke ešte ostáva v lese príliš veľa stromov. Postupne rastú a lesníci odstraňujú nekvalitné stromy - prebierka (trvá približne 30 - 80 rokov veku stromu). Keď majú stromy 80 - 120 rokov sú zrelé (majú najkvalitnejšie drevo) a začína sa lesná ťažba. Vyťažené kmene sa odvezú do lesného skladu a k spracovateľom dreva.

Lesná škôlkaSemenáčiky boroviceZalesňovanieMladé stromy - mladina (v popredí)Ťažba dreva

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com