Skip navigation

Lesné nekvitnúce byliny

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Lesné nekvitnúce byliny

Machy

Sú vzrastom drobné rastliny. Rastú na vlhkých a tienistých miestach. Dokážu zadržiavať množstvo vlahy, sú jej zásobárňou napr. v lesoch. Vodu prijímajú celým povrchom tela. Rozmnožujú sa výtrusmi, ktoré sa vyvíjajú vo výtrusniciach, tieto vyrastajú na pabyľke machu na dlhej stopke. Uvoľnený výtrus sa šíri vzduchom a ak dopadne na vlhké miesto, začne klíčiť, vyvinie sa prvoklík a neskôr nová rastlinka machu. Stavba orgánov tela machov je veľmi jednoduchá, preto hovoríme o pakorienkoch, pabyľke a palístkoch. Príklady druhov machov: ploník, rašelinník, merík...

Stavba tela machu, rozmnožovanie výtrusmi

Stavba tela:

  • pakorienky
  • pabyľka
  • palístky
  • stopka s výtrusnicou

Rašelinník

Rašelinník

Ploník

Ploník

Merík

Merík

Bielomach

Bielomach

Paprade

Obľubujú vlhké a tienisté miesta s dostatkom humusu. Listy vyrastajú z podzemnej stonky - podzemku. Z podzemku vyrastajú do pôdy početné korene. Mladé listy sú zvinuté do špirály. Pohlavne sa rozmnožujú výtrusmi. Výtrusy sa tvoria vo výtrusniciach na spodnej strane listov. Paprade prezimujú pomocou podzemkov v ktorých je dostatok zásobných látok na opätovné vyrastenie rastlinky na jar. Príklady druhov papradí: papraď samčia, papraď horská, papraďka alpínska, papraďka samičia, jelení jazyk...

Stavba tela paprade

Papraď samčia

Papraď samčia

Papraďka samičia

Papraďka samičia

Jelení jazyk

Jelení jazyk

Prasličky

Majú väčšinou rozkonárenú byľ so zakrpatenými listami priliehajúcimi k stonke. Zimu prečkávajú bohato rozkonáreným podzemkom. Rozmnožujú sa výtrusmi, ktoré sa tvoria vo výtrusniciach, tieto sú usporiadané do výtrusnicových klasov. Príklady druhov prasličiek: praslička roľná, praslička lesná, praslička močiarna...

Praslička lesná

Praslička lesná - jarná byľ s výtrusnicouPraslička lesná - letná byľ

Plavúne

Majú vidlicovite rozkonárenú stonku husto porastenú malými listami. Pohlavne sa rozmnožujú výtrusmi, nepohlavne podzemkom. Príklady druhov plavúňov: plavúň obyčajný, plavúň pučivý.

Plavúň obyčajný

Plavúň obyčajný

Plavúň pučivý

Plavúň pučivý

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Machy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechy
http://en.wikipedia.org/wiki/Moss
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapraď_samec
http://en.wikipedia.org/wiki/Dryopteris_filix-mas
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prasličkorasty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Přesličky
http://en.wikipedia.org/wiki/Equisetophyta
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plavúňorasty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plavuňové_rostliny
http://en.wikipedia.org/wiki/Lycopodiophyta
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Stavba tela machov: By original: LadyofHats, derivative: Masur [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
Rašelinník: By Bernd Haynold (selbst fotografiert - own picture) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Ploník: By Kristian Peters -- Fabelfroh 14:35, 21 October 2007 (UTC) (photographed by Kristian Peters) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Merík: By HermannSchachner (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
Bielomach: By Aorg1961 (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Stavba tela paprade: By Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen (List of Koehler Images) [Public domain], via Wikimedia Commons
Papraď samčia: By Willow (Own work) [GFDL, CC BY-SA 3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Papraďka samičia: By No machine readable author provided. MPF assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Jelení jazyk: By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Praslička lesná - jarná byľ: I, Pleple2000 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Praslička lesná - letná byľ: By Bernd Haynold (selbst fotografiert - own picture) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Plavúň obyčajný: By John Knouse (Wikipedia file: Lycopodium clavatum.jpg) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Plavúň pučivý: By Bernd Haynold (selbst fotografiert - own picture) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons