Skip navigation

Lesné mikroorganizmy

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Mikroorganizmy

Mikroorganizmy sú veľmi malé organizmy pozorovateľné častokrát len mikroskopom. Štúdiom takýchto organizmov sa zaoberá veda mikrobiológia. Mikrobiológovia najčastejšie skúmajú vírusy, baktérie, plesne, kvasinky, prvoky a drobné riasy.

Vírusy

Sú to nebunkové organizmy, sú tak malé a s jednoduchou stavbou, že nedosahujú ani úroveň bunky. Ich veľkosť je menšia ako tisícina milimetra. Parazitujú v bunkách (žijú na ich úkor), mimo buniek organizmov sa správajú ako neživá hmota. Keď sa dostanú do bunky, ovplyvnia ju tak, aby začala vytvárať vírusy. Spôsobujú ochorenia zvierat (besnota, slintačka, krívačka, mor prasiat, mor králikov...) a rastlín (žltnutie listov, keď by mali byť zelené...).

Besná mačka
Besná líška

Baktérie

Ich telo je z jednej jednoduchej bunky. Musí vykonávať všetky životné procesy - dýchanie, príjem, vylučovanie, rast, rozmnožovanie... Niektoré druhy baktérii rozkladajú v lese odumreté tela organizmov a ich častí, čím podporujú tvorbu humusu. Iné spôsobujú ochorenia živočíchov (tuberkulóza, salmonelóza, tetanus, borelióza...) a rastlín (nádorovitosť...).

Baktérie pod mikroskopomBaktérie môžu mať rôzny tvar

Plesne

Sú huby, ktoré nevytvárajú plodnice. Ich telo je tvorené hubovými vláknami. Sú to mnohobunkové organizmy. V lese majú veľký význam, lebo rozkladajú organické látky (odumreté rastliny a živočíchy a ich časti) a tým sa podieľajú na kolobehu látok v prírode. Tieto sú užitočné. Nežiadúce sú plesne, ktoré spôsobujú ochorenia rastlín a živočíchov. Medzi plesne patria napríklad múčnatka dubová (microsphaera alphitoides), pleseň sivá (botrytis cinerea pers.)

Pleseň na hubáchPleseň na dreve a listoch

Riasy

Drobnozrnko je jednobunková riasa guľovitého tvaru, žije vo vlhkom prostredí, vytvára zelené povlaky na kôre stromov, prebieha v ňom fotosyntéza.

Zelený povlak na kmeni stromu spôsobený drobnozrnkomZelený povlak na kôre stromu spôsobený drobnozrnkom

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu