Skip navigation

Lesné huby

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Huby

V lese rastie množstvo druhov húb. V minulosti sa zaraďovali medzi rastliny, ale spôsobom výživy sa podobajú skôr živočíchom. V súčasnosti sa zaraďujú najčastejšie do samostatnej ríše húb. Neprebieha v nich fotosyntéza. Poznáme jednobunkové huby (kvasinky) a mnohobunkové huby. Mnohobunkové huby vytvárajú spleť jemných vláken - podhubie, ktorým prijímajú živiny. Podhubie rastie v lesnej pôde, opadaných listoch, padnutých konároch a kmeňoch, ..., ale aj v živých drevinách a bylinách.

Huby

Získavanie živín:

 • saprofyticky - z odumretých organizmov
 • paraziticky - zo živých organizmov

Mnohé druhy žijú v symbióze (vzájomne prospešnom vzťahu) s rastlinami. Telo húb nazývame aj stielka. Jej najviditeľnejšou časťou je plodnica (tvoria ju len niektoré druhy). Plodnica má hlúbik a klobúk.

Muchotrávka červená - saprofytická hubaPráchovec kopytovitý - parazitická huba drevín

Rozmnožovanie húb:

 • pohlavne výtrusmi - výtrusy sú jemný prášok tvoriaci sa vo výtrusniciach ( napr. na spodnej časti klobúka v rúrkach alebo lupeňoch)
 • nepohlavne rozpadom stielky, pučaním alebo delením

Výtrusy húb pod elektrónovým mikroskopomVýtrusy húb pod optickým mikroskopom

Častá vonkajšia stavba tela húb s plodnicou:

 • podhubie - hubové vlákna z hubových buniek
 • plodnica
  • hlúbik - spája podhubie a klobúk
  • klobúk - na spodnej strane sú lupene alebo rúrky, tvoria sa v nich výtrusy
  • závoj (u niektorých) - zakrýva lupene u mladých plodníc
  • prsteň (u niektorých) - pozostatok závoja na hlúbiku
  • plachtička (u niektorých) - zakrýva mladú hubu
  • pošva (u niektorých) - pozostatok plachtičky na spodu hlúbika

Význam húb - potrava pre živočíchy aj človeka, výroba potravín, rozklad zvyškov organizmov, návrat látok do kolobehu v prírode.

Stavba tela huby (muchotrávka zelená)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Huby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
https://en.wikipedia.org/wiki/Mushroom
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Huby: By OliBac from FRANCE [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Muchotrávka: PrzemekL [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Práchovec: XN at the German language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Výtrusy: By Dartmouth Electron Microscope Facility, Dartmouth College [Public domain], via Wikimedia Commons
Výtrusy: By Alan Rockefeller (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Stavba tela: Rainer Zenz [Public domain], via Wikimedia Commons