Skip navigation

Lesný ekosystém

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Lesný ekosystém

Lesný ekosystém je tvorený všetkými organizmami žijúcimi v lese spolu s neživými zložkami prostredia. Lesy na Slovensku pokrývajú okolo 40% územia (2/5). Najväčšie zastúpenie v lesoch má buk, o niečo menej smrek, ešte menej dub a borovica. Lesné organizmy sú navzájom poprepájané hlavne potravovými vzťahmi. Biologická rovnováha v lese je vtedy, keď je optimálny počet jedincov rôznych druhov organizmov a optimálny počet druhov organizmov. Pri premnožení alebo úbytku jedincov niektorého druhu hovoríme o narušení biologickej rovnováhy.

Rozdelenie lesov podľa charakteru:

 • listnaté lesy - rastú v nich listnaté stromy
 • ihličnaté lesy - rastú v nich ihličnaté stromy
 • zmiešané lesy - rastú v nich ihličnaté aj listnaté stromy

Listnatý lesIhličnatý lesZmiešaný les

Najčastejšie vzťahy medzi organizmami v ekosystéme:

 • neutrálny vzťah - vzájomným spolužitím sa neovplyvňujú (jeleň ↔ sýkorka)
 • konkurencia - organizmy si konkurujú napr. v potrave, v životnom priestore... (jeleň ↔ srnec, buk ↔ smrek)
 • symbióza je vzájomne prospešný vzťah organizmov (lišajník = riasa + huba)
 • parazitizmus je vzťah medzi organizmami, kedy jeden žije na úkor druhého a škodí mu (kliešť ↔ cicavec)
 • predácia je vzťah medzi organizmami, kedy jeden je dravec (dravec = predátor) a druhý korisť (srnec ↔ vlk)

Na lúke si byliny konkurujúV lišajníku žijú v symbióze huby a riasyVošky parazitujú na rastlináchPredátory požierajú iné živočíchy

Význam lesných ekosystémov:

 • produkcia dreva, lesných plodov, liečivých bylín, zvierat...
 • ekologický význam - zadržiavanie vlahy, zadržiavanie prachu, zneškodňovanie škodlivých látok, udržiavanie klímy - vlhkosť, teplota, stabilita počasia ...
 • environmentálny význam = význam ako životné prostredie človeka (rekreácia, odpočinok, turistika, vplyv na zdravie ľudí...)

Produkcia drevaLesy hospodária s vlahouLes ako prostredie pre turistiku

Faktory ovplyvňujúce les

Les a lesné organizmy sú ovplyvňované priamo alebo nepriamo vlastnosťami pôdy, hornín, svahovitosťou, orientáciou na svetové strany, nadmorskou výškou, množstvom zrážok, ovzduším, vetrami, námrazami.

Kolobeh živín v lese

Živiny z odumretých rastlín a živočíchov sa rozkladom vracajú do pôdy. Rozklad odumretých lesných stromov trvá niekoľko desiatok rokov. Podieľajú sa na ňom hlavne huby a baktérie - rozkladače. Veľmi staré a slabé stromy napádajú parazitické huby a hmyz už zaživa a urýchľujú ich zánik. Na výžive stromov sa zväčša zúčastňujú niektoré druhy húb. Ich podhubia pôsobia na povrchu alebo vo vnútri koreňov a uľahčujú uvoľňovanie a prenos živín z pôdy do stromov. Strom zase poskytuje hube cukry (slúžia ako výživa hube). Stromy a ostatné zelené rastliny sú výrobcovia organickej hmoty - producenty. Pomocou energie slnečného svetla premieňajú minerálne látky prostredia, hlavne vodu a oxid uhličitý na organické látky. Rastlinami sa živia živočíchy - konzumenty

 

producenty

rastliny - vytvárajú organické látky (pri fotosyntéze) z anorganických látok

konzumenty

živočíchy - musia konzumovať organické látky, lebo si ich nedokážu vyrobiť z anorganických, sú bylinožravé, mäsožravé a všežravé

↓↑
 

rozkladače

(reducenty)

baktérie a huby - rozkladajú organické látky odumretých tiel rastlín a živočíchov na anorganické látky, ktoré potom môžu opäť využiť rastliny

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosystém
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosystém
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem
https://sk.wikipedia.org/wiki/Environmentalistika
https://en.wikipedia.org/wiki/Forest_ecology
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Doronenko (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Dezidor (Own work (own photo)) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Abramia Giorgi (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Vale [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Sandy Rae (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By jeffrey sohn (Lion Kill Remains) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Michal Klajban (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Dezidor (Own work (own photo)) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Dezidor (Own work (own photo)) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons