Skip navigation

Krmoviny

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Krmoviny sú rastliny, ktoré ľudia pestujú na kŕmenie hospodárskych zvierat - krmivo. Krmivo môže byť jadrové a objemové. Jadrové krmivo - sú to semená rastlín - zrno pšenice, jačmeňa, kukurice... Objemové krmivo - sú to celé rastliny využívané na kŕmenie - tráva, siláž, seno, ďatelina... Častými objemovými krmovinami sú bôbovité rastliny. Na ich koreňoch žijú s nimi v symbióze nitrifikačné (hľuzkové) baktérie, ktoré dokážu viazať vzdušný dusík. Pestovaním bôbovitých rastlín sa obohacuje pôda o dusík a tým sa zvyšuje jej úrodnosť. Bôbovité krmoviny obsahujú veľa bielkovín, tým sú pre hospodárske zvieraté výživné. Semena niektorých sa používajú aj ako potravina pre ľudí (hrach, fazuľa, bôb, sója). Okrem bôbovitých rastlín sa ako krmoviny využívajú aj obilniny (pšenica, kukurica, jačmeň, ovos), olejniny (slnečnica, repka), okopaniny (repa kŕmna a cukrová), kŕmne trávy, kapustovité rastliny (kapusta, repka), mrkvovité rastliny (mrkva), ľuľkovité rastliny (zemiaky)...

Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)

Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)

Ďatelina plazivá (Trifolium repens)

Ďatelina plazivá (Trifolium repens)Ďatelina plazivá (Trifolium repens)

Lucerna siata (Medicago sativa)

Lucerna siata (Medicago sativa)Lucerna siata (Medicago sativa)

Vika siata (Vicia sativa)

Vika siata (Vicia sativa)Vika siata (Vicia sativa)

Vika huňatá (Vicia villosa)

Vika huňatá (Vicia villosa)Vika huňatá (Vicia villosa)

Vika panónska (Vicia pannonica)

Vika panónska (Vicia pannonica)Vika panónska (Vicia pannonica)

Bôb obyčajný (Vicia faba)

Bôb obyčajný (Vicia faba)Bôb obyčajný (Vicia faba)

Hrach siaty (Pisum sativum)

Hrach siaty (Pisum sativum)Hrach siaty (Pisum sativum)

Hrachor lúčny (Lathyrus pratensis)

Hrachor lúčny (Lathyrus pratensis)Hrachor lúčny (Lathyrus pratensis)

Sója fazuľová (Glycine max)

Sója fazuľová (Glycine max)Sója fazuľová (Glycine max)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bôbovité
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bobovité
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krmivo
https://en.wikipedia.org/wiki/Food
https://en.wikipedia.org/wiki/Fodder
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)
By Chrizz~commonswiki [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Ivar Leidus (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Ďatelina plazivá (Trifolium repens)
Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Fanghong [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Lucerna siata
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Ivar Leidus (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Vika siata (Vicia sativa)
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Alvesgaspar (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Vika huňatá (Vicia villosa)
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Fabelfroh assumed (based on copyright claims). [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Vika panónska (Vicia pannonica)
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Fornax (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Bôb obyčajný
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By KENPEI (KENPEI's photo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.1 jp], via Wikimedia Commons
Hrach kŕmny
By User:Kilom691 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or Public domain], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Hrachor
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Alpsdake (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Sója
By KENPEI (KENPEI's photo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.1 jp], via Wikimedia Commons
By United States Department of Agriculture [Public domain], via Wikimedia Commons