Skip navigation

Živočíchy

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Živočíchy

Stavbu tela ovplyvňuje hlavne prostredie a výživa.

Podľa stravy živočíchy rozdeľujeme na:

  • bylinožravce - živia sa rastlinnou potravou (srna, jeleň, ovca...)
  • mäsožravce - živia sa živočíšnou potravou (vlk, líška...)
  • všežravce - živia sa rastlinnou aj živočíšnou potravou (sviňa, sliepka, potkan...)

Srna - bylinožravecVlk - mäsožravecSviňa - všežravec

Triedenie živočíchov:

  • jednobunkovce - ich telo tvorí iba jedna bunka
  • mnohobunkovce - ich telo je tvorené množstvom buniek
    • bezstavovce - nemajú vnútornú kostru z kostí (slimáky, dážďovky, hmyz, pavúky, raky...)
    • stavovce - majú vnútornú kostru (ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce)

Črievička - jednobunkový živočíchSlimák - mnohobunkový živočích, bezstavovecHad - mnohobunkový živočích, stavovec

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Živá_bytosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Systém_živých_organizmov
http://sk.wikipedia.org/wiki/živočíchy
http://cs.wikipedia.org/wiki/živočichové
http://en.wikipedia.org/wiki/Animal
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Srna: I, Przykuta [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Vlk: By Bernard Landgraf (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Sviňa: By Jerzystrzelecki (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Črievička: By Deuterostome (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Slimák: By macrophile on Flickr [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Had: By H. Krisp (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons