Skip navigation

Živá a neživá príroda

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Príroda

Príroda je všetko (hmota, energia a javy), okrem toho, čo vzniklo ľudskou činnosťou. Príroda teda zahŕňa všetko od vesmíru až po najmenšie častice, vrátane všetkých živočíchov, rastlín, minerálov, všetkých prírodných zdrojov a prírodných úkazov. Zahŕňa aj správanie živočíchov a procesy súvisiace s neživou hmotou. Príroda je tvorená z prírodnin. Prírodniny rozdeľujeme na neživé a živé.

Príroda je všetko, okrem toho, čo vytvoril človek

Neživé prírodniny

Neživé prírodniny nežijú, nerozmnožujú sa, nerastú, nedýchajú, neprijímajú potravu... Neživé prírodniny môžu existovať bez živých prírodnín - neživá príroda existuje aj bez živej prírody (hviezdy, planéty...).

Neživá príroda

Rozdelenie neživých prírodnín:

 • slnečné žiarenie
 • voda
 • vzduch
 • pôda
 • minerály (živec, kremeň, diamant, krištáľ...)
 • horniny (žula, čadič, štrk...)

Živé prírodniny (organizmy)

Živé prírodniny žijú, prijímajú potravu, rastú, dýchajú, pohybujú sa, rozmnožujú sa, reagujú na podnety z okolia... Organizmy sú závislé od neživých prírodnín, nemôžu existovať bez neživej prírody. Základná stavebná a funkčná jednotka organizmov (schopná aj samostatného života) je bunka (bunky budete pozorovať mikroskopom).

Živé prírodniny

Telo živých prírodnín tvoria:

 • organické látky (pochádzajúce zo živej prírody) - cukry, tuky, bielkoviny, nukleové kyseliny (DNA), vitamíny - vznikajú z anorganických látok, neživá príroda poskytuje živým prírodninám látky a energiu - organizmy čerpajú z prostredia látky a energiu pre život a prispôsobujú sa podmienkam prostredia
 • anorganické látky (pochádzajúce z neživej prírody napr. voda, minerály v kostiach, zlúčeniny vápnika, fosforu, síry...)

Rozdelenie živých prírodnín:

 • vírusy - sú vnútrobunkové parazity, mimo prostredia bunky sa správajú ako neživá hmota, spôsobujú aj ochorenia (chrípka)
 • baktérie - sú jednobunkové organizmy, ich bunka je veľmi jednoduchá, spôsobujú rozklad organických látok, ale aj ochorenia (angína)
 • huby - niekedy sa zaraďujú aj medzi rastliny, niektoré znaky majú však spoločné aj so živočíchmi, živia sa rozkladom organických látok
 • rastliny - vytvárajú organické látky z anorganických, môžu existovať aj bez živočíchov
 • živočíchy - sú závislé od rastlín, získavajú z nich potravu (aj napr. mäsožravec je závislý od rastlín, ale cez svoju potravu - bylinožravce)

Živé prírodniny - vírusyŽivé prírodniny - baktérieŽivé prírodniny - hubyŽivé prírodniny - rastlinyŽivé prírodniny - živočíchy

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prírodnina
http://en.wikipedia.org/wiki/Organism
http://sk.wikipedia.org/wiki/Príroda
http://en.wikipedia.org/wiki/Nature
http://sk.wikipedia.org/wiki/Živá_bytosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Systém_živých_organizmov
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Príroda: By Siddharth Mallya (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Neživá príroda: By ESO/S. Brunier (http://www.eso.org/public/images/potw1205a/) [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons
Živé prírodniny: By Danny S. (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Vírusy: By Ying-Rong Lin, Chan-Shing Lin [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Baktérie: By NIAID (E. coli Bacteria) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Huby: By OliBac from FRANCE [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Rastliny: By Rkitko [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Živočíchy: By creator of composite, User:Medeis; original authors, as credited individually above:User:Bkmiles, User:Panda3, Hans Hillewaert (Lycaon), User:Anilocra, Rob Hanson from Welland, Ontario, Canada, User:Nhobgood Nick Hobgood, Richard Ling, A. Slotwinski as credited by uploader user:Australianplankton, User:Lviatour, User:Kevincollins123, S. Taheri, edited by Fir0002, User:Opoterser, DBCLS, TheAlphaWolf, Philippe Guillaume [CC BY-SA 2.5-2.0-1.0, GFDL, CC-BY-SA-3.0, FAL, CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, Public domain, Public domain, CC BY 2.0, CC BY-SA 3.0, GFDL, CC BY-SA 2.0, CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, GFDL, CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0, GFDL, CC BY 3.0, CC BY 2.1 jp, GFDL, CC-BY-SA-3.0, CC BY 2.0 or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons