Skip navigation

Invázne vodné organizmy

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Invázne vodné organizmy

Patria sem nepôvodné druhy organizmov, ktoré sa do našej prírody rozšírili prirodzene alebo s pomocou človeka. Dokážu v našej prírode prežiť a úspešne sa rozmnožovať. Vytláčajú a likvidujú naše pôvodné druhy, preto sú nežiadúce.

Bezstavovce

Mäkkýše

Kopýtko prirastené (Dreissena polymorpha)

Kopýtko prirastené (Dreissena polymorpha)

Škľabka ázijská (Sinanodonta woodiana)

Škľabka ázijská (Sinanodonta woodiana)

Kôrovce

Rak pruhovaný (Orconectes limosus)

Rak pruhovaný (Orconectes limosus)

Rak signálny (Pacifastacus leniusculus)

Rak signálny (Pacifastacus leniusculus)

Rak červený (Procambarus clarkii)

Rak červený (Procambarus clarkii)

Stavovce

Ryby

Sumček čierny (Ameiurus melas)

Sumček čierny (Ameiurus melas)Sumček čierny (Ameiurus melas)

Pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus)

Pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus)

Slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus)

Slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus)

Býčko piesočný (Neogobius fluviatilis)

Býčko piesočný (Neogobius fluviatilis)

Býčko hlavatý (Neogobius kessleri)

Býčko hlavatý (Neogobius kessleri)

Býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus)

Býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus)

Býčkovec amurský (Perccottus glenii)

Býčkovec amurský (Perccottus glenii)

Hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva)

Hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva)

Obojživelníky

Skokan volský (Rana catesbeiana)

Skokan volský (Rana catesbeiana)Skokan volský (Rana catesbeiana) - žubrienka

Plazy

Korytnačka maľovaná (Chrysemys picta)

Korytnačka maľovaná (Chrysemys picta)

Korytnačka písmenková (Trachemys scripta)

Korytnačka písmenková (Trachemys scripta)

Vtáky

Potápnica bielolíca (Oxyura jamaicensis)

Potápnica bielolíca (Oxyura jamaicensis)

Cicavce

Norok americký (Mustela vison)

Norok americký (Mustela vison)

Nutria vodná/riečna (Myocastor coypus)

Nutria vodná/riečna (Myocastor coypus)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Invázny_druh
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. mája 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Kopýtko prirastené
By User Lamiot on fr.wikipedia (F Lamiot) [CC BY-SA 1.0], via Wikimedia Commons
Škľabka ázijská
By Francisco Welter Schultes (AnimalBase) [CC0], via Wikimedia Commons
Rak pruhovaný
By Astacoides (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Rak signálny
By David Perez (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Rak červený
I, Duloup [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Sumček čierny
photo by Jeffdelonge [GFDL, CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Duane Raver(transferred from en.wikimedia.org to commons.wikimedia.org by user:Auriong) [Public domain], via Wikimedia Commons
Pichľavka siná
By Viridiflavus (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Slnečnica pestrá
By Tino Strauss (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Býčko piesočný
The image created by © Yuriy Kvach / , via Wikimedia Commons
Býčko hlavatý
By Piet Spaans (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Býčko čiernoústy
By Eric Engbretson, U.S. Fish and Wildlife Service [Public domain], via Wikimedia Commons
Býčkovec amurský
By Andshel (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Hrúzovec sieťovaný
By Seotaro, (cleaned up and denoised by Estrilda, and edited by Laitche) (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Skokan volský
By Carl D. Howe (Carl D. Howe, Stow, MA USA) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Photographer: User:Dawson [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Korytnačka maľovaná
By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Korytnačka písmenková
By Ltshears - Trisha M Shears (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Potápnica bielolíca
By dfaulder (Ruddy Duck) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Norok americký
Christian Fischer [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Nutria vodná/riečna
By Alpsdake (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons