Skip navigation

Invázne organizmy na lúkach, pasienkoch a poliach

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Invázne rastliny na poliach a lúkach

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)

Lupina mnoholistá (Lupinus Polyphyllus)

Lupina mnoholistá (Lupinus Polyphyllus)

Hviezdnik ročný (Stenactis annua)

Hviezdnik ročný (Stenactis annua)

Iva voškovníkovitá (Iva xanthiifolia)

Iva voškovníkovitá (Iva xanthiifolia)

Turanec kanadský (Conyza canadensis)

Turanec kanadský (Conyza canadensis)

Žltnica maloúborová (Galinsoga parviflora)

Žltnica maloúborová (Galinsoga parviflora)

Veronika nitkovitá ( Veronica filiformis)

Veronika nitkovitá ( Veronica filiformis)

Invázne rastliny rastúce v blízkosti lúk a polí (okraje ciest, tokov, železníc, okraje lesov, záhrady, rumoviská...)

Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)

Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)

Zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea)

Zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea)

Netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora)

Netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora)

Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)

Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)

Pohánkovec japonský (Fallopia japonica)

Pohánkovec japonský (Fallopia japonica)

Rubekia strapatá (Rudbeckia laciniata)

Rubekia strapatá (Rudbeckia laciniata)

Astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus)

Astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus)

Ježatec laločnatý (Echinocystis lobata)

Ježatec laločnatý (Echinocystis lobata)

Roripovník východný (Bunias orientalis)

Roripovník východný (Bunias orientalis)

Glejovka americká (Asclepias syriaca)

Glejovka americká (Asclepias syriaca)

Astra novobelgická (Aster novi-belgii)

Astra novobelgická (Aster novi-belgii)

Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus)

Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus)

Dvojzub listnatý (Bidens frondosa)

Dvojzub listnatý (Bidens frondosa)

Viac o inváznych druhoch rastlín sa môžete dozvedieť na http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php?id=propagacne .

Invázne živočíchy na poliach a lúkach

Slizovec iberský (Arion lusitanicus)

Slizovec iberský (Arion lusitanicus)

Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata)

Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata)

Lienka ázijská (Harmonia axyridis)

Lienka ázijská (Harmonia axyridis) - je farebne veľmi rozmanitá

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Invázny_druh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Invazní_druh
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)
By Dalgial (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Lupina mnoholistá (Lupinus Polyphillus)
User Banana patrol [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Hviezdnik ročný (Stenactis Annua)
By A. G. Dietrich (1795-1856) [Public domain], via Wikimedia Commons
Iva voškovníkovitá (Iva xanthiifolia)
By Oceancetaceen - Alice Chodura [Public domain], via Wikimedia Commons
Turanec kanadský (Conyza canadensis)
By Michael Becker (taken by Michael Becker) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Žltnica maloúborová (Galinsoga parviflora)
By Hugo.arg (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Veronika nitkovitá ( Veronica filiformis)
By Stefan.lefnaer (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)
By Fritz Geller-Grimm (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea)
By Wouter Hagens (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora)
By Mark14 (Own work) [CC BY 2.5, CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)
By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Pohánkovec japonský (Fallopia japonica)
By KENPEI (KENPEI's photo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.1 jp], via Wikimedia Commons
Rubekia strapatá (Rudbeckia laciniata)
By User:BotBln [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus)
By Fritzflohrreynolds (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Ježatec laločnatý (Echinocystis lobata)
By Fritzflohrreynolds (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Roripovník východný (Bunias orientalis)
By Stefan.lefnaer (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Glejovka americká (Asclepias syriaca)
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Astra novobelgická (Aster novi-belgii)
By Leo Michels (Own work (own photo)) [CC0], via Wikimedia Commons
Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus)
Photographed by Paul Fenwick [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Dvojzub listnatý (Bidens frondosa)
By Dalgial (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Slizovec iberský (Arion lusitanicus)
By user:Ekko [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata)
By Fritz Geller-Grimm (Own work) [CC BY-SA 3.0 or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Lienka ázijská (Harmonia axyridis)
By ©entomart http://home.tiscali.be/entomart.ins/ [Public domain], via Wikimedia Commons