Skip navigation

Invázne lesné organizmy

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Invázne lesné organizmy

Patria sem nepôvodné druhy organizmov, ktoré sa do našej prírody rozšírili prirodzene alebo s pomocou človeka. Dokážu v našej prírode prežiť a úspešne sa rozmnožovať. Vytláčajú a likvidujú naše pôvodné druhy, preto sú nežiadúce.

Invázne dreviny

Nasledujúce dreviny sa rozširujú do lesov hlavne južného Slovenska. Rýchlo sa rozmnožujú a vytvárajú husté porasty.

Agát biely (lat. Robinia pseudoacacia)

Agát biely (lat. Robinia pseudoacacia)Agáty biele (lat. Robinia pseudoacacia) Agát biely - kvetyAgát biely - plodyAgát biely - listyAgát biely - ostne

Pajaseň žliazkatý (lat. Ailanthus altissima)

Pajaseň žliazkatý (lat. Ailanthus altissima)Pajaseň žliazkatý (lat. Ailanthus altissima) - listyPajaseň žliazkatý (lat. Ailanthus altissima) - kvetyPajaseň žliazkatý - plodyPajaseň žliazkatý - semená

Javorovec jaseňolistý (lat. Negundo aceroides)

Javorovec jaseňolistý (lat. Negundo aceroides)Javorovec jaseňolistý - listyJavorovec jaseňolistý - kvetyJavorovec jaseňolistý - plodyJavorovec jaseňolistý - plody

Sumach pálkový (lat. Rhus typhina)

Sumach pálkový (lat. Rhus typhina)Sumach pálkový (lat. Rhus typhina)

Beztvarec krovitý (lat. Amorpha fruticosa)

Beztvarec krovitý (lat. Amorpha fruticosa)Beztvarec krovitý (lat. Amorpha fruticosa)Beztvarec krovitý (lat. Amorpha fruticosa)

Čremcha neskorá (lat. Prunus serotina)

Čremcha neskorá (lat. Prunus serotina)Čremcha neskorá (lat. Prunus serotina)Čremcha neskorá - kvetyČremcha neskorá - plody

Mahónia cezmínolistá (lat. Mahonia aquifolium)

Mahónia cezmínolistá (lat. Mahonia aquifolium)Mahónia cezmínolistá - kvetyMahónia cezmínolistá - plody a listy

Pavinič päťlistý (lat. Parthenocissus quinquefolia)

Pavinič päťlistý (lat. Parthenocissus quinquefolia)Pavinič päťlistý - listyPavinič päťlistý - plody

Invázne byliny

V lesoch južného slovenska môžeme nájsť tieto invázne byliny: ježatec laločnatý, rudbekia strapatá, netýkavka žliazkatá, netýkavka malokvetá, lupina mnoholistá.

Ježatec laločnatý (lat. Echinocystis lobata)

Ježatec laločnatý (lat. Echinocystis lobata)Ježatec laločnatý (lat. Echinocystis lobata)

Rudbekia strapatá (lat. Rudbeckia laciniata)

Rudbekia strapatá (lat. Rudbeckia laciniata)Rudbekia strapatá (lat. Rudbeckia laciniata) - kvet

Netýkavka žliazkatá (lat. Impatiens glandulifera)

Netýkavka žliazkatá (lat. Impatiens glandulifera)Netýkavka žliazkatá (lat. Impatiens glandulifera)Netýkavka žliazkatá - kvetyNetýkavka žliazkatá - plodyNetýkavka žliazkatá - prasknutý plod so semenami

Netýkavka malokvetá (lat. Impatiens parviflora)

Netýkavka malokvetá (lat. Impatiens parviflora)Netýkavka malokvetá (lat. Impatiens parviflora)Netýkavka malokvetá - kvetNetýkavka malokvetá - plod

Lupina mnoholistá (lat. Lupinus polyphyllus)

Lupina mnoholistá (lat. Lupinus polyphyllus) - kvitnúca rastlinaLupina mnoholistá (lat. Lupinus polyphyllus) - rastlina s plodmi

Viac o inváznych druhoch rastlín sa môžeš dozvedieť tu: http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php?id=propagacne

Invázne živočíchy

Norok americký (lat. Mustela vison)

Norok americký (lat. Mustela vison)

Psík medvedíkovitý (lat. Nyctereutes procyonoides)

Psík medvedíkovitý (lat. Nyctereutes procyonoides)

Medvedík čistotný (lat. Procyon lotor)

Medvedík čistotný (lat. Procyon lotor)

Veverica červenkavá (lat. Callosciurus erythraeus)

Veverica červenkavá (lat. Callosciurus erythraeus)

Veverica sivá (lat. Sciurus carolinensis)

Veverica sivá (lat. Sciurus carolinensis)

Veverica líščia (lat. Sciurus niger)

Veverica líščia (lat. Sciurus niger)

Šakal zlatý (lat. Canis aureus)

Šakal zlatý (lat. Canis aureus)

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Invázny_druh
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. mája 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Agát biely (lat. Robinia pseudoacacia)
By Doronenko (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Botaurus (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Bogdan assumed (based on copyright claims). [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Brosen (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Kenraiz (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Pajaseň žliazkatý (lat. Ailanthus altissima)
By Darkone [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Karduelis (Made self) [Public domain], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Steve Hurst @ USDA-NRCS PLANTS Database (USDA PLANTS Database) [Public domain], via Wikimedia Commons
Javorovec jaseňolistý (lat. Negundo aceroides)
By Sten Porse (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Matt Lavin from Bozeman, Montana, USA (Acer negundo) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By a work of the U.S. federal government [Public domain], via Wikimedia Commons
By Luis Fernández García [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Sumach pálkový (lat. Rhus typhina)
By Brosen (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Beztvarec krovitý (lat. Amorpha fruticosa)
By Alexander Dunkel (Botanical Garden Dresden (Germany)) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Dalgial (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Franz Xaver (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Čremcha neskorá (lat. Prunus serotina)
By Moi-même (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Sten Porse [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Mahónia cezmínolistá (lat. Mahonia aquifolium)
I, Hugo.arg [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Syp (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By The original uploader was Meggar at English Wikipedia (Transferred from en.wikipedia to Commons.) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Pavinič päťlistý (lat. Parthenocissus quinquefolia)
By Manfred Heyde (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Manfred Heyde (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Grezty~commonswiki assumed (based on copyright claims). [Public domain], via Wikimedia Commons
Ježatec laločnatý (lat. Echinocystis lobata)
By Aung (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Aung (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Rudbekia strapatá (lat. Rudbeckia laciniata)
By Pleple2000 (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Pleple2000 (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Netýkavka žliazkatá (lat. Impatiens glandulifera)
By Wassily (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Magnus Manske (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Udo Schmidt from Deutschland (Impatiens glandulifera RoyleUploaded by Amada44) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
See page for author [CC BY-SA 3.0 or CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons
See page for author [CC BY-SA 3.0 or CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons
Netýkavka malokvetá (lat. Impatiens parviflora)
By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Mark14 (Own work) [CC BY 2.5, CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Vengolis (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Lupina mnoholistá (lat. Lupinus polyphyllus)
By Banana patrol (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By User:MarkusHagenlocher [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Norok americký (lat. Mustela vison)
By Brendan Lally (American Mink 1) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Psík medvedíkovitý (lat. Nyctereutes procyonoides)
By 663highland (663highland) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Medvedík čistotný (lat. Procyon lotor)
I, Michael Gäbler [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Veverica červenkavá (lat. Callosciurus erythraeus)
By Alpsdake (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Veverica sivá (lat. Sciurus carolinensis)
By Diliff (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Veverica líščia (lat. Sciurus niger)
By Calibas (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Šakal zlatý (lat. Canis aureus)
By soumyajit nandy from Kolkata, India (Golden Jackal | Powalgarh, Uttarakhand, India) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons