Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová.

Ako žije les

Les

Les je spoločenstvo organizmov žijúcich v a na lesnej pôde - stromov, bylín, húb, živočíchov a mikroorganizmov, ktoré žijú vo vzájomných vzťahoch. Základom lesného spoločenstva sú dreviny, zvlášť stromy. Organizmy sa prispôsobili faktorom neživej prírody - svetlu, vode, teplote, vzduchu a pôde v lese. Živé a neživé prírodniny sú poprepájané (ekosystém). Rastliny závisia od pôdy, vody, svetla, teploty a živočíchy závisia od rastlín. Bylinožravce sa živia rastlinnou potravou a sú potravou pre mäsožravce a všežravce, čiže aj mäsožravce závisia od rastlín. Organizmy vytvárajú potravové - sú to vlastne rady jedincov, kde nižší článok je potravou vyššieho článku. Príkladom potravového reťazca môže byť: rastlina → húsenica → drozd → jastrab.

Rastlina

Húsenica

Drozd

Jastrab

Lesné poschodia (vrstvy, etáže)

V lese môžeme badať určité rozvrstvenie. Jednotlivé vrstvy majú typické podmienky, rastú a žijú v nich typické organizmy.

Usporiadanie lesa do etáží

etáž koruny stromov, dravce, kukučky...
etáž kry, raticová zver, vtáctvo, hmyz...
etáž byliny, paprade, hmyz, drobné cicavce...
etáž machy, huby, mravce, slmáky...
etáž korene rastlín, baktérie, dážďovky

Zmeny lesa počas roka

Les sa počas roka mení. Súvisí to s množstvom svetla a teplotou.

Ročné obdobia

: pučanie listov, kvitnutie, rozmnožovanie, dostatok vody a tepla...

: rast rastlín a mláďat, kvitnutie niektorých rastlín, dozrievanie plodov...

: dozrievanie plodov, vytváranie zásob na zimu, príprava na zimu, opadávanie listov...

: prežívanie nepriaznivých podmienok, oddych...

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Potravinový_reťazec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://en.wikipedia.org/wiki/Forrest
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Les: By Σ64 (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Rastlina: By Krish Dulal (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Húsenica: By Sam Fraser-Smith from Brisbane, Australia [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Drozd: By markaharper1 (Island Thrush) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Jastrab: By Des Irwin [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Ročné obdobia: By Magellan (own work, pictures are from wikimedia commons) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Strom: Fallschirmjäger at en.wikipedia [CC BY-SA 3.0 or GFDL], from Wikimedia Commons