Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Invázne rastliny na poliach a lúkach

palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)

mnoholistá (Lupinus Polyphyllus)

Lupina mnoholistá (Lupinus Polyphyllus)

ročný (Stenactis annua)

Hviezdnik ročný (Stenactis annua)

voškovníkovitá (Iva xanthiifolia)

Iva voškovníkovitá (Iva xanthiifolia)

kanadský (Conyza canadensis)

Turanec kanadský (Conyza canadensis)

maloúborová (Galinsoga parviflora)

Žltnica maloúborová (Galinsoga parviflora)

nitkovitá ( Veronica filiformis)

Veronika nitkovitá ( Veronica filiformis)

Invázne rastliny rastúce v blízkosti lúk a polí (okraje ciest, tokov, železníc, okraje lesov, záhrady, rumoviská...)

obrovský (Heracleum mantegazzianum)

Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)

obrovská (Solidago gigantea)

Zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea)

malokvetá (Impatiens parviflora)

Netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora)

žliazkatá (Impatiens glandulifera)

Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)

japonský (Fallopia japonica)

Pohánkovec japonský (Fallopia japonica)

strapatá (Rudbeckia laciniata)

Rubekia strapatá (Rudbeckia laciniata)

kopijovitolistá (Aster lanceolatus)

Astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus)

laločnatý (Echinocystis lobata)

Ježatec laločnatý (Echinocystis lobata)

východný (Bunias orientalis)

Roripovník východný (Bunias orientalis)

americká (Asclepias syriaca)

Glejovka americká (Asclepias syriaca)

novobelgická (Aster novi-belgii)

Astra novobelgická (Aster novi-belgii)

hľuznatá (Helianthus tuberosus)

Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus)

listnatý (Bidens frondosa)

Dvojzub listnatý (Bidens frondosa)

Viac o inváznych druhoch rastlín sa môžete dozvedieť na http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php?id=propagacne .

Invázne živočíchy na poliach a lúkach

iberský (Arion lusitanicus)

Slizovec iberský (Arion lusitanicus)

zemiaková (Leptinotarsa decemlineata)

Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata)

ázijská (Harmonia axyridis)

Lienka ázijská (Harmonia axyridis) - je farebne veľmi rozmanitá

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Invázny_druh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Invazní_druh
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Dalgial (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
User Banana patrol [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By A. G. Dietrich (1795-1856) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Oceancetaceen - Alice Chodura [Public domain], via Wikimedia Commons
By Michael Becker (taken by Michael Becker) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Hugo.arg (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Stefan.lefnaer (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Fritz Geller-Grimm (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Wouter Hagens (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Mark14 (Own work) [CC BY 2.5, CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By KENPEI (KENPEI's photo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.1 jp], via Wikimedia Commons
By User:BotBln [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Fritzflohrreynolds (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Fritzflohrreynolds (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Stefan.lefnaer (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Leo Michels (Own work (own photo)) [CC0], via Wikimedia Commons
Photographed by Paul Fenwick [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Dalgial (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By user:Ekko [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Fritz Geller-Grimm (Own work) [CC BY-SA 3.0 or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By ©entomart http://home.tiscali.be/entomart.ins/ [Public domain], via Wikimedia Commons