Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

poľná (Perdix perdix)

Je to stály vták. Živí sa hlavne rastlinnou potravou, ktorú dopĺňa hmyzom.

Jarabica poľná (Perdix perdix)

poľovný (Phasianus colchicus)

Žije v lesoch aj na poliach. Je stály. Nápadná pohlavná dvojtvarosť - samček a samička sa nápadne odlišujú sfrabením Potrava: hmyz, mladé hraboše a myši, slimáky, lesné plody, obilie...

Bažant poľovný (Phasianus colchicus) - vajíčkoBažant poľovný (Phasianus colchicus) - sliepka s kuriatkamiBažant poľovný (Phasianus colchicus) - kohút

fúzatý (Otis tarda)

Je to jeden z najťažších lietajúcich vtákov na svete a najväčší vták v Európe. Hmotnosť až do 25 kg. Je veľmi vzácny a chránený. Potrava: plody, semená, mäkkýše, pavúkovce, hmyz, myši...

Drop fúzatý (Otis tarda)Drop fúzatý (Otis tarda) - mláďa

poľný (Alauda arvensis)

Je sťahovavý a zákonom chránený. Na jar sa živí hlavne hmyzom a kŕmi ním aj mladé. Na jeseň a v zime sú hlavnou zložkou jeho potravy semená burín a tráv, ozobáva aj spadnuté ovocie. Hniezdi v tráve.

Škovránok poľný (Alauda arvensis) - znáška v hniezdeŠkovránok poľný (Alauda arvensis)

čierny (Corvus frugilegus)

Havran hniezdi v kolóniách na stromoch v otvorenej krajine, ako aj v parkoch. Živí sa hmyzom, drobnými stavovcami, ovocím alebo semenami.

Havran čierny (Corvus frugilegus)

myšiar (Falco tinnunculus)

Je dravec loviaci drobné hlodavce. Tak ako ostatné sokoly, ani myšiare si hniezdo nestavajú. Využívajú staré hniezda po väčších vtákoch, výklenky v stenách vysokých budov a kostolných veží.

Sokol myšiar (Falco tinnunculus) - vajíčkaSokoly myšiare (Falco tinnunculus)

čiernozobá (Pica pica)

Je stály vták. Samec a samica sa neodlišujú. Robí pomerne veľké hniezdo na stromoch. Potrava – v zimných mesiacoch v nej prevažuje zložka rastlinná, v letných naopak živočíšna. V čase kŕmenia mláďat straky najprv zbierajú malé bezstavovce (pavúky, húsenice, larvy), neskôr chrobáky, červy, blanokrídlovce a drobné stavovce (hlavne hraboše a zdochliny).

Straka čiernozobá (Pica pica)

popolavá (Corvus cornix)

Hniezdi na stromoch. Potrava: semená, plody, bezstavovce, mláďatá a vajíčka iných vtákov. Často žije v blízkosti ľudských obydlí a živí sa tam aj odpadkami.

Vrana popolavá (Corvus cornix)

žltá (syn. s. obyčajná) (Emberiza citrinella)

Je drobný spevavec. Hniezdi nad zemou alebo tesne nad ňou. Mláďatá sú kŕmivé. Na jar a v lete sa živí hlavne hmyzom, pavúkmi, červami, mäkkýšmi. Na jeseň a v zime požiera hlavne semená zo zeme.

Strnádka žltá (syn. s. obyčajná) (Emberiza citrinella) - vajíčkaStrnádka žltá (syn. s. obyčajná) (Emberiza citrinella)

poľná (Coturnix coturnix)

Je sťahovavá. Hniezdi na zemi. Mláďatá sú nekŕmivé, živia sa hlavne hmyzom a pavúkmi. Dospelé sa živia hlavne semenami, listami a kvetmi.

Prepelica poľná (Coturnix coturnix) - vajíčkaPrepelica poľná (Coturnix coturnix)

poľný (Crex crex)

Sťahovavý vták. Potrava: hmyz, pavúky, červy, mäkkýše, na jeseň aj semená a zelené časti rastlín. Hniezdo je na zemi, mláďatá sú nekŕmivé.

Chriašteľ poľný (Crex crex)

lesný (syn. m. hôrny) (Buteo buteo)

Je to dravec. Hniezdi vysoko na stromoch. Na polia a lúky prilieta hlavne loviť myši a hraboše.

Myšiak lesný (syn. m. hôrny) (Buteo buteo)

sivá (Circus cyaneus)

Dravec loviaci malé cicavce a vtáky. Samice sú hnedé, samci sivomodrí. Hniezdo robia na zemi skryté v hustom poraste.

Kaňa sivá (Circus cyaneus) - samičkaKaňa sivá (Circus cyaneus) - samček

belasá (Coracias garrulus)

Uprednostňuje otvorenú krajinu nížin, horám sa vyhýba. Je pomerne vzácna, lebo hniezdi v bútľavých stromoch a tých je čoraz menej. Živí sa najmä veľkým hmyzom (chrobákmi, kobylkami), ale zožerie aj dážďovky alebo malé jašterice a myši.

Krakľa belasá (Coracias garrulus) - vajíčkaKrakľa belasá (Coracias garrulus)

chochlatý (syn. d. obyčajný) (Upupa epops)

Sťahovavý pestrý vták. Hniezdi v dutinách. Potravu hľadá hlavne na zemi. Živí sa hmyzom, pavúkmi a červíkmi.

Dudok chochlatý (syn. d. obyčajný) (Upupa epops) - vajíčkaDudok chochlatý (syn. d. obyčajný) (Upupa epops)

červenochrbtý (syn. s. obyčajný) (Lanius collurio)

Sťahovavý vták. Živí sa hmyzom a drobnými cicavcami. Hniezdi v pichľavých kríkoch.

Strakoš červenochrbtý (syn. s. obyčajný) (Lanius collurio) - vajíčkaStrakoš červenochrbtý (syn. s. obyčajný) (Lanius collurio) - samičkaStrakoš červenochrbtý (syn. s. obyčajný) (Lanius collurio) - samček

čiernohlavý (Saxicola rubicola)

Živí sa najmä drobným hmyzom. Hniezdo si buduje na zemi v hustej tráve.

Pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola) - vajíčkaPŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola) - samičkaPŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola) - samček

čiernohlavá (Sylvia atricapilla)

Sťahovavý vták. Samček má čiernu čapičku a samička hrdzavú. Majú aj mierne odlišnú farbu peria. Je sťahovavá. Hniezdi v hustých porastoch (kríky...). V priebehu hniezdenia požiera hlavne hmyz a iné bezstavovce. Na konci leta požiera aj dužinaté plody.

Penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) - vajíčkaPenica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) - samičkaPenica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) - samček

chochlatá (Galerida cristata)

Je podobná škovránkovi, ale je o niečo väčšia. Živí sa rastlinami, hmyzom a inými bezstavovcami.

Pipíška chochlatá (Galerida cristata) - vajíčkaPipíška chochlatá (Galerida cristata)

záhradný (syn. k. poľný) (Serinus serinus)

Sťahovavý vták. Hniezdi zvyčajne na stromoch a kroch. Potravu zbiera na zemi. Živí sa hlavne semenami a príležitostne bezstavovcami.

Kanárik záhradný (syn. k. poľný) (Serinus serinus) - samičkaKanárik záhradný (syn. k. poľný) (Serinus serinus) - samček

zelienka (syn. zelienka obyčajná) (Carduelis chloris)

Stály vták. Živí sa hlavne semenami, mláďatá kŕmi najskôr drobným hmyzom.

Stehlík zelienka (syn. zelienka obyčajná) (Carduelis chloris) - vajíčkaStehlík zelienka (syn. zelienka obyčajná) (Carduelis chloris) - samičkaStehlík zelienka (syn. zelienka obyčajná) (Carduelis chloris) - samček

poľný (Passer montanus)

Stály vták. Živí sa hmyzom, ktorým kŕmi najmä mláďatá, a semenami.

Vrabec poľný (Passer montanus) - vajíčkaVrabec poľný (Passer montanus)Vrabce poľné

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jarabica_poľná
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koroptev_polní
https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_partridge
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bažant_obyčajný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bažant_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_pheasant
https://sk.wikipedia.org/wiki/Drop_veľký
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drop_velký
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_bustard
https://sk.wikipedia.org/wiki/Škovránok_poľný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skřivan_polní
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_skylark
https://sk.wikipedia.org/wiki/Havran_čierny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Havran_polní
https://en.wikipedia.org/wiki/Rook_(bird)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sokol_myšiar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poštolka_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_kestrel
https://sk.wikipedia.org/wiki/Straka_obyčajná
https://cs.wikipedia.org/wiki/Straka_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_magpie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrána_šedá
https://en.wikipedia.org/wiki/Hooded_crow
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strnad_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellowhammer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Křepelka_polní
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_quail
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chřástal_polní
https://en.wikipedia.org/wiki/Corn_crake
https://sk.wikipedia.org/wiki/Myšiak_hôrny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Káně_lesní
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_buzzard
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kaňa_sivá
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moták_pilich
https://en.wikipedia.org/wiki/Hen_harrier
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krakľa_belasá
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mandelík_hajní
https://en.wikipedia.org/wiki/European_roller
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dudek_chocholatý
https://en.wikipedia.org/wiki/Hoopoe
https://sk.wikipedia.org/wiki/Strakoš_obyčajný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ťuhík_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Red-backed_shrike
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pŕhľaviar_čiernohlavý
https://en.wikipedia.org/wiki/African_stonechat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pěnice_černohlavá
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_blackcap
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chocholouš_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Crested_lark
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvonohlík_zahradní
https://en.wikipedia.org/wiki/European_serin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvonek_zelený
https://en.wikipedia.org/wiki/European_greenfinch
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vrabec_poľný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrabec_polní
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_tree_sparrow
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By K.Pitk (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Tlusťa (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By SanoAK: Alexander Kürthy (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Od Аимаина хикари (Vlastné dielo) [Public domain], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Dûrzan Cîrano (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Matthias Buschmann (M.Buschmann) (Own work) [CC BY-SA 2.5 or CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By User:Diliff (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Lawrence Shove [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Rafał Komorowski [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Notafly (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Justin Otto (Flickr: Zoom Lens Test 2: Magpie) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Oona Räisänen (Mysid) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Oona Räisänen (Mysid) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Notafly (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Guido Gerding (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Guérin Nicolas (messages) (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Lawrence Shove [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom (Corn Crake (Crex crex)) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Hannu [Public domain], via Wikimedia Commons
By Loz (L. B. Tettenborn) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By T.Voekler (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Rob Zweers (Blauwe Kiekendief - Hen Harrier) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Isle of Man Government (Hen Harrier) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Artur Mikołajewski (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Keta (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Pierre Dalous (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Dixonsej (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
wikipedia user Myosotis Scorpioides [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Aubrey John Williams [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By spacebirdy(also known as geimfyglið (:> )=| made with Sternenlaus-spirit) (Own work) [CC BY-SA 3.0 or FAL], via Wikimedia Commons
By Michael Apel (photo taken by Michael Apel) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Siddheshp [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Luis García [GFDL or CC BY-SA 3.0 es], via Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Ljud: Jonn Leffmann [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By LaitcheLink to My Website. (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Richard Crossley (The Crossley ID Guide Britain and Ireland) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons