Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Obojživelníky

zelená (Pseudepidalea viridis)

Žije v oblastiach do 450 m.n.m. Dĺžka tela je do 8 cm. Zo všetkých našich obojživelníkov najlepšie znáša teplo a . Je zákonom chránená. Aktívna je v . Živí sa dážďovkami, mäkkýšmi, mravcami, chrobákmi, pavúkmi... Samička znáša až 12000 vajíčok. Vajíčka kladie v podobe šnúr medzi vodné rastliny. Je užitočná.

Ropucha zelená (Pseudepidalea viridis)

bradavičnatá (Bufo bufo)

Žije v lesoch, na poliach a v záhradách. Aktívna je v , v čase párenia aj cez . Samičky dorastajú do 120 mm, samce do 80 mm. Vajíčka kladie v podobe dvojradých šnúr medzi vodné rastliny. Je veľmi , ničí veľké množstvo hmyzu a slimákov. Potrava je podobná ako pri ropuche zelenej.

Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) - vajíčkaRopucha bradavičnatá (Bufo bufo) - žubrienkyRopucha bradavičnatá (Bufo bufo)

škvrnitá (Pelobates fuscus)

Žije v nižších polohách. Vyžaduje ľahké pôdy, do ktorých sa zahrabáva. Dorastá do 4 - 7 cm. Jej môžu mať aj 20 cm. Loví ulitníky, dážďovky, chrobáky, pavúky, mnohonôžky...

Hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus) - vajíčkaHrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus) - žubrienkaHrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus)

ostropyský (Rana arvalis)

Žije na vlhkých lúkach a rašeliništiach približne do 600 m.n.m. Dorastá do 6 - 8 cm. Samci sa v období párenia sfarbujú do . Živí sa hmyzom, pavúkmi, červami, slimákmi... Je zákonom chránený.

Skokan ostropyský (Rana arvalis) - vajíčkaSkokan ostropyský (Rana arvalis) - samičkaSkokan ostropyský (Rana arvalis) - samček

Plazy

krátkohlavá (Lacerta agilis)

Obľubuje slnečné trávnaté oblasti. Živí sa hmyzom, pavúkmi, dážďovkami, slimákmi. Dorastá do 20 cm (aj s chvostom). Aktívna je hlavne skoro a večer. Jašterice ohrozuje hlavne ničenie ich životného prostredia.

Jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) - samičkaJašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) - samček

zelená (Lacerta viridis)

Teplomilná jašterica aktívna hlavne cez . Dorastá do 30 - 40 cm.

Jašterica zelená (Lacerta viridis)

štíhla (Ablepharus kitaibelii)

Teplomilný druh. Rozšírila sa na najjužnejšie časti Slovenska len v posledných desaťročiach. Dorastá do 10 cm. Živí sa hlavne drobným hmyzom, pavúkovcami a červíkmi.

Krátkonôžka štíhla (Ablepharus kitaibelii)

severná (Vipera berus)

Jedovatý had. Má krátke zavalité telo do 80 cm dĺžky. Hlava je široká a sploštená. Vretenice na chrbtovej strane majú kľukatý . Samce sú sivé až sivozelené, samice hnedé, hnedožlté až hrdzavé. Vyskytujú sa aj úplne čierne jedince oboch pohlaví (kľukatú čiaru vtedy nevidno). Vzácnejšie sú oranžové a biele jedince. Sú - v tele matky sa mláďatá vyvíjajú vo vajíčkach, ale rodia sa už vyliahnuté. Mláďatá sa živia obojživelníkmi a inými plazmi, dospelé požierajú hlavne hlodavce.

Vretenica severná (Vipera berus)

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ropucha_zelená
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropucha_zelená
https://en.wikipedia.org/wiki/European_green_toad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ropucha_bradavičnatá
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropucha_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_toad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blatnice_skvrnitá
https://en.wikipedia.org/wiki/Pelobates_fuscus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_ostronosý
https://en.wikipedia.org/wiki/Moor_frog
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jašterica_krátkohlavá
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ještěrka_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Sand_lizard
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jašterica_zelená
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ještěrka_zelená
https://en.wikipedia.org/wiki/European_green_lizard
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krátkonožka_evropská
https://en.wikipedia.org/wiki/Ablepharus_kitaibelii
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vretenica_severná
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmije_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Vipera_berus
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Ivengo(RUS) (Own work (Own foto)) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Mnolf [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By self made by MikeKrueger [GFDL, CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By H. Krisp (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
See page for author [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Vojtech.dostal (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Veenspook from nl [GFDL, GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Author: Christian Fischer [GFDL, CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Krzysztof Mizera (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By böhringer friedrich (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Uoaei1 (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Mircea Nita [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Józef Kazimierz Sokołowski (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons