Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

rožkatý (Phalangium opilio)

Netká , korisť chytá. Živí sa drobným hmyzom, malými mäkkýšmi aj hnijúcimi rastlinami. Ničí škodcov, je veľmi .

Kosec rožkatý (Phalangium opilio) - samičkaKosec rožkatý (Phalangium opilio) - samček

obyčajný (Araneus diadematus)

Veľmi známy a veľmi rozšírený pavúk. Samček dorastá do 9 mm, samička do 200 mm. Robí okrúhle siete, živí sa .

Križiak obyčajný (Araneus diadematus) - samčekKrižiak obyčajný (Araneus diadematus) - samičkaKrižiak obyčajný (Araneus diadematus) - mláďatá

škvrnitý (Lycosa singoriensis)

Robí si chodbičky do zeme, korisť loví . Je náš pavúk. Dĺžka tela cez 3 cm, rozpätie nôh cez 7 cm. Vyskytuje sa vzácne na juhozápadnom Slovensku.

Strehúň škvrnitý (Lycosa singoriensis) v chodbičkeStrehúň škvrnitý (Lycosa singoriensis) v chodbičke

listový (Ebrechtella tricuspidata)

Dorastá do 6 mm. Samica je zelená, samec skôr hnedý. Žije v teplejších oblastiach na lúkach, okrajoch lesov, kroviskách, okrajoch riek... Na korisť číha medzi listami, chytí ju k .

Bežník listový (Ebrechtella tricuspidata) - samičkaBežník listový (Ebrechtella tricuspidata) - samček

dvojfarebný (Araneus marmoreus)

Žije na okrajoch lesov a na lúkach s vysokým porastom. Medzi vysokými steblami si robí siete. Loví predovšetkým muchy a motýle.

Križiak dvojfarebný (Araneus marmoreus) - samičkaKrižiak dvojfarebný (Araneus marmoreus) - samček

načervenalý (Araneus alsine)

Žije na vlhkých lesných čistinkách a lúkach. Dorastá do 15 mm. Tká malé siete pri zemi. V ich blízkosti číha na korisť.

Križiak načervenalý (Araneus alsine) - samčekKrižiak načervenalý (Araneus alsine) - samička

pásavý (Argiope bruennichi)

Žije hlavne vo vysokej tráve na lúkach a okrajoch lesov. Samička je nádherne sfarbená a dorastá do 20 mm. Samček je nevýrazný, 5mm. Stavia siete, loví hlavne kobylky a koníky.

Križiak pásavý (Argiope bruennichi) - samičkaKrižiak pásavý (Argiope bruennichi) - samček

dvojtvarý (Misumena vatia)

Na korisť číha na kvetoch. Farbou s kvetmi. Svoju farbu prispôsobuje farbe kvetov.

Kvetárik dvojtvarý (Misumena vatia) - samičkaKvetárik dvojtvarý (Misumena vatia) - samčekKvetárik dvojtvarý (Misumena vatia) - samička

menlivý (Thomisus onustus)

Samce dorastajú do 8 mm, samice do 10 mm. Farebne premenlivý, prispôsobuje svoju farbu farbe kvetov. Môže byť biely, žltý, fialovkastý, ružový. Netká siete, loví lietajúci hmyz, usmrcuje ho jedom.

Kvetárik menlivý (Thomisus onustus) - samičkaKvetárik menlivý (Thomisus onustus) - samček

vodný (Dolomedes fimbriatus)

Žije vo vlhkých trávnych porastoch, najmä tam, kde sú aj menšie vodné plôšky.

Lovčík vodný (Dolomedes fimbriatus) - samička a mláďatáLovčík vodný (Dolomedes fimbriatus) - samček

štíhly (Tibellus oblongus)

Netká siete, číha na korisť na steblách tráv.

Listovník štíhly (Tibellus oblongus)

smaragdové (Micrommata virescens)

Žije medzi trávou na slnečných lúkach.

Osemočko smaragdové (Micrommata virescens) - samčekOsemočko smaragdové (Micrommata virescens) - samička

pestrá (Cheiracanthium punctorium)

Dosť jedovatý druh aj pre človeka, ale pohryznutia nebývajú veľmi nebezpečné.

Pradiarka pestrá (Cheiracanthium punctorium)

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekáč_rohatý
https://en.wikipedia.org/wiki/Phalangium_opilio
https://sk.wikipedia.org/wiki/Križiak_obyčajný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Křižák_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Araneus_diadematus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Strehúň_Škvrnitý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slďák_tatarský
https://cs.wikipedia.org/wiki/Křižák_mramorovaný
https://en.wikipedia.org/wiki/Araneus_marmoreus
https://en.wikipedia.org/wiki/Araneus_alsine
https://sk.wikipedia.org/wiki/Križiak_pásavý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Křižák_pruhovaný
https://en.wikipedia.org/wiki/Argiope_bruennichi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Běžník_kopretinový
https://en.wikipedia.org/wiki/Misumena_vatia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Běžník_květomilný
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomisus_onustus
https://en.wikipedia.org/wiki/Raft_spider
https://en.wikipedia.org/wiki/Tibellus_oblongus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maloočka_smaragdová
https://en.wikipedia.org/wiki/Micrommata_virescens
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zápřednice_jedovatá
https://en.wikipedia.org/wiki/Cheiracanthium_punctorium
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Tmv23 (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Lmbuga (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Sandhu (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Sandhu (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Lucarelli (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Siga (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Franz Xaver (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Olei (Self-published work by Olei) [CC BY-SA 2.0 de, GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Lucarelli (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Lmbuga (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Quartl (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Lucarelli (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Foto: N.Vėlavičienė [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Mithril (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
I, Luc Viatour [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Valerius Geng (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Rainer Altenkamp, Berlin (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons