Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová.

Spoločenstvo organizmov

Jednotlivé druhy organizmov nežijú osamote, žijú v spoločnosti iných druhov organizmov - hovoríme o spoločenstve organizmov. Spoločenstvo organizmov je tvorené všetkými organizmami (baktériami, hubami, rastlinami, živočíchmi) žijúcimi na určitom mieste, alebo území (v lese, rybníku...). Ak nás zaujíma konkrétny typ organizmov môžeme spoločenstvo organizmov rozdeliť napr. na spoločenstvo baktérii, spoločenstvo húb, spoločenstvo rastlín a spoločenstvo živočíchov. Život spoločenstva ovplyvňujú prostredia daného územia. Organizmy jedného spoločenstva majú rovnaké alebo podobné nároky na podmienky prostredia. Jednotlivé druhy a jedince organizmov sa navzájom ovplyvňujú a existujú medzi nimi rôzne (napr. rastliny sú potravou bylinožravcov, kliešť cudzopasí na živočíchoch...).

Spoločenstvo organizmov

Spoločenstvo tvoria všetky baktérie žijúce v konkrétnej časti prírody (lúka, les, rybník...).

Spoločenstvo tvoria všetky huby rastúce v konkrétnej časti prírody.

Spoločenstvo tvoria všetky rastliny rastúce v konkrétnej časti prírody.

Spoločenstvo tvoria všetky živočíchy žijúce v konkrétnej časti prírody.

Spoločenstvo organizmov podľa podmienok prostredia môže byť:

  • spoločenstvo - spoločenstvo lesa, lúky...
  • spoločenstvo - spoločenstvo sladkých vôd, spoločenstvo slaných vôd, spoločenstvo potoka, rieky, mora...

Les - suchozemské spoločenstvo organizmovVodné spoločenstvo

Spoločenstvá podľa vplyvu človeka delíme na:

  • (pôvodné) spoločenstvá - vytvorila ich príroda - spoločenstvá lesa, vysokohorskej lúky...
  • spoločenstvá - vytvoril ich človek - spoločenstvá záhradky, parku, akvária...

Prírodné spoločenstvoPark - umelé spoločenstvo

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu