Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Krmoviny sú rastliny, ktoré ľudia pestujú na kŕmenie hospodárskych zvierat - . Krmivo môže byť jadrové a objemové. krmivo - sú to semená rastlín - zrno pšenice, jačmeňa, kukurice... krmivo - sú to celé rastliny využívané na kŕmenie - tráva, siláž, seno, ďatelina... Častými objemovými krmovinami sú bôbovité rastliny. Na ich koreňoch žijú s nimi v symbióze nitrifikačné (hľuzkové) baktérie, ktoré dokážu viazať vzdušný . Pestovaním bôbovitých rastlín sa obohacuje pôda o dusík a tým sa zvyšuje jej . Bôbovité krmoviny obsahujú veľa , tým sú pre hospodárske zvieraté výživné. Semena niektorých sa používajú aj ako potravina pre ľudí (hrach, fazuľa, bôb, sója). Okrem bôbovitých rastlín sa ako krmoviny využívajú aj (pšenica, kukurica, jačmeň, ovos), (slnečnica, repka), (repa kŕmna a cukrová), kŕmne trávy, rastliny (kapusta, repka), rastliny (mrkva), rastliny (zemiaky)...

lúčna (Trifolium pratense)

Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)

plazivá (Trifolium repens)

Ďatelina plazivá (Trifolium repens)Ďatelina plazivá (Trifolium repens)

siata (Medicago sativa)

Lucerna siata (Medicago sativa)Lucerna siata (Medicago sativa)

siata (Vicia sativa)

Vika siata (Vicia sativa)Vika siata (Vicia sativa)

huňatá (Vicia villosa)

Vika huňatá (Vicia villosa)Vika huňatá (Vicia villosa)

panónska (Vicia pannonica)

Vika panónska (Vicia pannonica) - označená číslo 2Vika panónska (Vicia pannonica) - označená číslo 2

obyčajný (Vicia faba)

Bôb obyčajný (Vicia faba)Bôb obyčajný (Vicia faba)

siaty (Pisum sativum)

Hrach siaty (Pisum sativum)Hrach siaty (Pisum sativum)

lúčny (Lathyrus pratensis)

Hrachor lúčny (Lathyrus pratensis)Hrachor lúčny (Lathyrus pratensis)

fazuľová (Glycine max)

Sója fazuľová (Glycine max)Sója fazuľová (Glycine max)

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bôbovité
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bobovité
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krmivo
https://en.wikipedia.org/wiki/Food
https://en.wikipedia.org/wiki/Fodder
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Chrizz~commonswiki [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Ivar Leidus (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Fanghong [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Ivar Leidus (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Alvesgaspar (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Fabelfroh assumed (based on copyright claims). [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Fornax (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By KENPEI (KENPEI's photo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.1 jp], via Wikimedia Commons
By User:Kilom691 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or Public domain], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Alpsdake (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By KENPEI (KENPEI's photo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.1 jp], via Wikimedia Commons
By United States Department of Agriculture [Public domain], via Wikimedia Commons