Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

(Triticum aestivum)

Je najdôležitejšou obilninou. Zrná sa melú na múku a . Z bielej múky sa pečie biely chlieb, pečivo, koláče... Využíva sa aj ako (kŕmenie hospodárskych zvierat). Suché steblá obilnín nazývame , využíva sa ako podstielka pre zvieratá.

Pšenica (Triticum aestivum)Pšenica (Triticum aestivum)

(Secale cereale)

Ľudovo sa nazýva aj . Zrná sa melú na múku. Pečie sa tmavý chlieb a tmavé pečivo (mieša sa pšeničná a ražná múka). Vyrába sa z nej aj ražná a lieh.

Raž (Secale cereale)Raž (Secale cereale)

Je pšenice a raže. Kombinuje vysokú úrodu a kvalitu pšenice s nenáročnosťou a odolnosťou raže. Využíva sa ako krmovina a na výrobu potravín zdravej výživy.

TritikaleTritikale

(Hordeum vulgare)

Zo zrna sa melú krúpy a využíva sa na výrobu pri výrobe piva.

Jačmeň (Hordeum vulgare)Jačmeň (Hordeum vulgare)

(Avena sativa)

Zo zŕn sa vyrábajú ovsené , ktoré sú veľmi zdravé. Využíva sa aj ako krmovina na kŕmenie koní, ošípaných, králikov.

Ovos (Avena sativa)Ovos (Avena sativa)

(Zea mays)

Vo výžive ľudí sa využíva na výrobu pukancov, kukuričnej krupice, čerstvá sa varí, zavára... Je významnou krmovinou. Zo zelených rastlín sa robí - vyrába sa posekaním celých rastlín a následným natlačením do silážnych jám, tam skvasí. Silážou sa kŕmia bylinožravce, tvorí podstatnú časť ich potravy.

Kukurica (Zea mays)Kukurica (Zea mays)

(Sorghum bicolor)

V súčasnosti sa už veľmi nevyužíva. Využíval sa ako potravina a krmovina. Konzumujú sa najmä semená, zaujímavé tým, že neobsahujú (bielkovina obilnín). Niektorí ľudia sú alergickí na lepok, preto je cirok pre nich vhodný. Zo suchých stebiel sa vyrábajú cirokové .

Cirok (Sorghum bicolor)Cirok (Sorghum bicolor)

(Fagopyrum esculentum)

Nie je to pravá obilnina, ale využitie má ako obilnina. Semená sa využívajú v zdravej výžive. Obsahuje množstvo prospešných látok.

Pohánka (Fagopyrum esculentum)Pohánka (Fagopyrum esculentum)

(Oryza sativa)

U nás sa , ale v potravinárstve sa využíva vo veľkej miere.

Ryža (Oryza sativa)Ryža (Oryza sativa)

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obilniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cereálie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obilniny
https://en.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pšenica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jačmeň
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kukurica_siata
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ryža_(potravina)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Raž
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ovos
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cirok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pohánka_jedlá
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tritikale
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Patrik Nylin (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Thamizhpparithi Maari (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Jyrki Salmi from Finland (Tähkät) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Frank C. Müller (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By INRA DIST from France (Triticale(GRANDVAL)Cl J Weber07) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By raul.dupagne (Own work (observation personnelle)) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Self-photographed) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Od H. Zell (Vlastné dielo) [GFDL alebo CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Evancez (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Judgefloro (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By INRA DIST from France (Sorgho Cl J Weber) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Mariluna [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons
Photo: Myrabella / Wikimedia Commons, via Wikimedia Commons