Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Znaky tráv:

  • korene
  • dutá stonka -
  • plná časť stonky -
  • list vyrastá z
  • nenápadné kvietky v súkvetí

lúčna (Poa pratensis)

Lipnica lúčna (Poa pratensis)Lipnica lúčna (Poa pratensis)

lúčna (Festuca pratensis)

Kostrava lúčna (Festuca pratensis)

lúčna (Alopecurus pratensis)

Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis)Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis)

lúčna (Phleum pratense)

Timotejka lúčna (Phleum pratense)Timotejka lúčna (Phleum pratense)

laločnatá (Dactylis glomerata)

Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata)Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata)

trváci (Lolium perenne)

Mätonoh trváci (Lolium perenne)Mätonoh trváci (Lolium perenne)

vlnatý (Holcus lanatus)

Medúnok vlnatý (Holcus lanatus)

belasý (Molinia caerulea)

Bezkolenec belasý (Molinia caerulea)Bezkolenec belasý (Molinia caerulea)

obyčajný (Arrhenatherum elatius)

Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius)

žltkastý (Trisetum flavescens)

Trojštet žltkastý (Trisetum flavescens)

tuhá (Nardus stricta)

Psica tuhá (Nardus stricta)

tenučký (Agrostis capillaris)

Psinček tenučký (Agrostis capillaris)Psinček tenučký (Agrostis capillaris)

voňavá (Anthoxanthum odoratum)

Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum)Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum)

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lipnicovité
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipnicovité
https://en.wikipedia.org/wiki/Grass
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
C. A. M. Lindmans "Bilder ur Nordens Flora" [Public domain], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Petr Filippov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By T.Voekler (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland [Public domain], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Petr Filippov (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany (www.biolib.de) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Franz Xaver (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
Author: Christian Fischer [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
By Elke Freese (Self-photographed) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Donkey shot (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Conny (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Agrostis_tenuis.jpg:C. A. M. Lindmanderivative work: Der Michels (Agrostis_tenuis.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Prazak assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé [Public domain], via Wikimedia Commons
Author/Fotograf: Christian Fischer [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons