Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová.

Lúky

Lúky sú oblasti (časti krajiny) s výskytom tráv a bylín bez . Zo živočíchov tu trvale žijú hlavne drobné stavovce a hmyz. V oblastiach s nedostatkom vlahy sú lúky, v oblastiach s nadbytkom vlahy alebo vysokou hladinou podzemnej vody sú lúky . O väčšinu lúk sa ľudia starajú , prípadne prihnojovaním. alebo mládza (seno z druhej kosby) sa využívajú na kŕmenie hospodárskych ale aj lesných zvierat.

Lúky môžu byť:

  • - vytvorila ich príroda
  • - vytvoril ich človek

Lúka

Pasienky

Pasienky sú vlastne lúky, ktoré pravidelne spásajú hospodárske . Pasienky sa striedajú, aby sa stihli obnovovať - zvieratá sa nepasú stále na tom istom pasienku. Žijú tu hlavne drobné stavovce a hmyz.

Pasienok

Polia

Polia sú miesta (pozemky, časti krajiny), ktoré človek využíva na hospodárskych plodín. Človek najčastejšie pestuje rastliny ako - pestuje na jednom mieste iba jeden druh plodiny. Polia človek musí prihnojovať, chrániť pred škodcami a nežiadúcimi rastlinami. Ľudia by nemali vypaľovať suchú trávu alebo strniská po zbere plodín. Poškodzujú sa tým rastliny a ničia živočíchy. Pred pôdy (odnášanie vetrom, vodou...) chráni správny postup obhospodarovania, výsadba radov stromov, nechávanie medzí, správny spôsob orby...

Kukuričné poleRozorané pole

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu