Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Invázne vodné organizmy

Patria sem nepôvodné druhy organizmov, ktoré sa do našej prírody rozšírili prirodzene alebo s pomocou človeka. Dokážu v našej prírode prežiť a úspešne sa rozmnožovať. Vytláčajú a likvidujú naše pôvodné druhy, preto sú nežiadúce.

Bezstavovce

Mäkkýše

prirastené (Dreissena polymorpha)

Kopýtko prirastené (Dreissena polymorpha)

ázijská (Sinanodonta woodiana)

Škľabka ázijská (Sinanodonta woodiana)

Kôrovce

pruhovaný (Orconectes limosus)

Rak pruhovaný (Orconectes limosus)

signálny (Pacifastacus leniusculus)

Rak signálny (Pacifastacus leniusculus)

červený (Procambarus clarkii)

Rak červený (Procambarus clarkii)

Stavovce

Ryby

čierny (Ameiurus melas)

Sumček čierny (Ameiurus melas)Sumček čierny (Ameiurus melas)

siná (Gasterosteus aculeatus)

Pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus)

pestrá (Lepomis gibbosus)

Slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus)

piesočný (Neogobius fluviatilis)

Býčko piesočný (Neogobius fluviatilis)

hlavatý (Neogobius kessleri)

Býčko hlavatý (Neogobius kessleri)

čiernoústy (Neogobius melanostomus)

Býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus)

amurský (Perccottus glenii)

Býčkovec amurský (Perccottus glenii)

sieťovaný (Pseudorasbora parva)

Hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva)

Obojživelníky

volský (Rana catesbeiana)

Skokan volský (Rana catesbeiana)Skokan volský (Rana catesbeiana) - žubrienka

Plazy

maľovaná (Chrysemys picta)

Korytnačka maľovaná (Chrysemys picta)

písmenková (Trachemys scripta)

Korytnačka písmenková (Trachemys scripta)

Vtáky

bielolíca (Oxyura jamaicensis)

Potápnica bielolíca (Oxyura jamaicensis)

Cicavce

americký (Mustela vison)

Norok americký (Mustela vison)

vodná/riečna (Myocastor coypus)

Nutria vodná/riečna (Myocastor coypus)

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Invázny_druh
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. mája 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By User Lamiot on fr.wikipedia (F Lamiot) [CC BY-SA 1.0], via Wikimedia Commons
By Francisco Welter Schultes (AnimalBase) [CC0], via Wikimedia Commons
By Astacoides (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By David Perez (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
I, Duloup [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
photo by Jeffdelonge [GFDL, CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Duane Raver(transferred from en.wikimedia.org to commons.wikimedia.org by user:Auriong) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Viridiflavus (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Tino Strauss (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
The image created by © Yuriy Kvach / , via Wikimedia Commons
By Piet Spaans (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Eric Engbretson, U.S. Fish and Wildlife Service [Public domain], via Wikimedia Commons
By Andshel (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Seotaro, (cleaned up and denoised by Estrilda, and edited by Laitche) (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Carl D. Howe (Carl D. Howe, Stow, MA USA) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Photographer: User:Dawson [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Ltshears - Trisha M Shears (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By dfaulder (Ruddy Duck) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Alpsdake (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons