Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Telo je pokryté kožou so a slizom. uľahčuje pohyb. Na hlave majú oči, ústa, čuchové, chuťové a hmatové orgány. Bočná vníma vlnenie, prúdenie a tlak vody. Dýchajú . Pohybujú sa vlnením tela a plutvami.

Vonkajšia stavba tela ryby

Stavba tela:

  • h
  • t
  • ch

Plutvy:

  • chr
  • chv
  • a
  • b
  • p

obyčajný (lat. Cyprinus carpio)

Žije v stojatých alebo mierne tečúcich vodách. Potravu prijíma z dna.

Kapor obyčajný (lat. Cyprinus carpio)

potočný (lat. Salmo trutta morpha fario)

Obýva dobre prekysličené a studené vody. Je dravý.

Pstruh potočný (lat. Salmo trutta morpha fario)

tymiánový (lat. Thymallus thymallus)

Obýva tečúce podhorské vody. Je dravý.

Lipeň tymiánový (lat. Thymallus thymallus)

západný (veľký) (lat. Silurus glanis)

Obýva pomaly tečúce a stojaté vody. Je dravý. Je to naša najväčšia ryba. Aktívny je hlavne v noci.

Sumec západný (veľký) (lat. Silurus glanis)

severná (lat. Esox lucius)

Obýva pomaly tečúce a stojaté vody. Je dravá. Loví rýchlym výpadom.

Šťuka severná (lat. Esox lucius)

európsky (lat. Anguilla anguilla)

Má hadovité telo. Je dravý. Rozmnožuje sa v mori.

Úhor európsky (lat. Anguilla anguilla)

zelenkastý (obyčajný) (lat. Perca fluviatilis)

Má dve chrbtové plutvy. Je dravý.

Ostriež zelenkastý (obyčajný) (lat. Perca fluviatilis)

červenooká (lat. Rutilus rutilus)

Žije v húfoch. Je všežravá.

Plotica červenooká (lat. Rutilus rutilus)

podunajská (lat. Hucho hucho)

Je lososovitá dravá ryba.

Hlavátka podunajská (lat. Hucho hucho)

hlavatý (lat. Leuciscus cephalus)

Má červené plutvy a čierny chvost. Žije v tečúcich vodách. Je všežravý.

Jalec hlavatý (lat. Leuciscus cephalus)

pestrá (lat. Phoxinus phoxinus)

Dorastá do 10 cm. Samce sú v čase párenia veľmi pestré. Živí sa menšími bezstavovcami.

Čerebľa pestrá (lat. Phoxinus phoxinus)

obyčajná (lat. Scardinius erythrophthalmus)

Žije v húfoch. Mladé sa živia drobnými bezstavovcami, dospelé sa živia rastlinnou potravou.

Červenica obyčajná (lat. Scardinius erythrophthalmus)

obyčajný (lat. Aspius aspius)

Živí sa dravo.

Boleň obyčajný (lat. Aspius aspius)

striebristá (lat. Leucaspius delineatus)

Dorastá do 4 - 6 cm. Živí sa planktónom a hmyzom.

Ovsienka striebristá (lat. Leucaspius delineatus)

sliznatý (lat. Tinca tinca)

Žije v zarastených plytkých vodách. Živí sa bezstavovcami z dna a vodnými rastlinami.

Lieň sliznatý (lat. Tinca tinca)

severná (lat. Chondrostoma nasus)

Živí sa zoškrabavaním rias z kameňov a aj larvami hmyzu.

Podustva severná (lat. Chondrostoma nasus)

(obyčajný) (lat. Gobio gobio)

Dorastá do 14 cm. Živí sa planktónom a larvami hmyzu hlavne na dne.

Hrúz škvrnitý (obyčajný) (lat. Gobio gobio)

severná (lat. Barbus barbus)

Žije v húfoch. Živí sa bezstavovcami, vodným hmyzom, larvami a drobnými rybkami. Potravu si hľadá v dne, dokáže prevracať aj pomerne veľké kamene.

Mrena severná (lat. Barbus barbus)

európska (lat. Alburnus alburnus)

Dorastá do 10 - 20 cm. Je všežravá.

Belička európska (lat. Alburnus alburnus)

vysoký (lat. Abramis brama)

Obľubuje stojaté plytké vody. Živí sa rastlinnou a živočíšnou potravou z dna.

Pleskáč vysoký (lat. Abramis brama)

obyčajný (lat. Carassius carassius)

Všežravá ryba podobná kaprovi, ale dorastá len do 10 - 30 cm.

Karas obyčajný (lat. Carassius carassius)

európsky (lat. Misgurnus fossilis)

Dorastá do 25 cm. Okolo úst má fúzy. Živí sa drobnými bezstavovcami z dna.

Čík európsky (lat. Misgurnus fossilis)

sladkovodný (lat. Lota lota)

Je to ryba s nočnou aktivitou, cez deň sa ukrýva v úkryte. Živí sa drobnými bezstavovcami a rybkami.

Mieň sladkovodný (lat. Lota lota)

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ryby_(Osteichthyes)
https://en.wikipedia.org/wiki/Fish
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kapor_obyčajný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapr_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_carp
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pstruh_potočný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pstruh_obecný_potočný
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_trout
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipan_podhorní
https://en.wikipedia.org/wiki/Grayling_(species)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sumec_velký
https://en.wikipedia.org/wiki/Wels_catfish
https://cs.wikipedia.org/wiki/Štika_obecní
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_pike
https://sk.wikipedia.org/wiki/Úhor_európsky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Úhoř_říční
https://en.wikipedia.org/wiki/European_eel
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ostriež_zelenkastý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okoun_říční
https://en.wikipedia.org/wiki/European_perch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plotice_obecní
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_roach
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavatka_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Huchen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jelec_tloušť
https://en.wikipedia.org/wiki/European_chub
https://cs.wikipedia.org/wiki/Střevle_potoční
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_minnow
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perlín_ostrobřichý
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_rudd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bolen_dravý
https://en.wikipedia.org/wiki/Asp_(fish)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunka_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Leucaspius_delineatus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lín_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Tench
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostroretka_stěhovavá
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_nase
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrúz_škvrnitý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrouzek_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Gobio_gobio
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parma_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbus_barbus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ouklej_obecná
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_bleak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cejn_velký
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_bream
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karas_obecný
https://en.wikipedia.org/wiki/Crucian_carp
https://cs.wikipedia.org/wiki/Piskoř_pruhovaný
https://en.wikipedia.org/wiki/Misgurnus_fossilis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mník_jednovousý
https://en.wikipedia.org/wiki/Burbot
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Od Reaperman (Vlastné dielo) [GFDL alebo CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Corey Kruitbosch [Public domain], via Wikimedia Commons
Od Dieter Florian (To contact the author, ask the uploader or take a look at tauchshop-florian.de.) (Bildspende von Dieter Florian) [CC BY-SA 3.0 de], prostredníctvom Wikimedia Commons
Od Jik jik (Vlastné dielo) [GFDL alebo CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Od Dmitriy Konstantinov (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Od Citron (Vlastné dielo) [GFDL alebo CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Od Karelj (Vlastné dielo) [Public domain], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Mladica (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Bernard DUPONT from FRANCE (Eurasian Minnows (Phoxinus phoxinus)) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Noel Burkhead [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
I, Viridiflavus [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Bernd Sauerwein (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Piet Spaans (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By George Chernilevsky (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Od Achim R. Schloeffel [GFDL alebo CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons