Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Pavúkovce

striebristý (pavúk vodný) (lat. Argyroneta aquatica)

Vyskytuje sa v rybníkoch a stojatých vodách. Tu si medzi koreňmi alebo steblami vodných rastlín buduje ukotvenú hodvábnu . Keď je strieška hotová, pavúk sa niekoľkokrát vynorí a vráti sa s bublinou , ktorú ma zachytenú medzi zadnými nohami a bruškom. Bublinu vypustí pod strieškou, ktorá sa vyduje nahor a vytvorí dokonalý zvon naplnený vzduchom. Tam potom pavúk vyčkáva na svoju pohybujúcu sa okolo. Z času na čas sa vynorí, aby doplnil zásobu vzduchu. Aj samica buduje zvony s uzavretými chovnými komôrkami pre vajíčka v hornej časti. Keď sa pavúčiky vyliahnu, prehryzú si cestu do hlavnej komory, kde zostávajú niekoľko týždňov, kým nevyrastú a neodvážia sa vystúpiť do rybníka. Väčšina z nich sa vyšplhá na breh, vypustí hodvábne vlákno a nechá sa vetrom unášať preč, hľadať inú vodnú plochu.

Vodnár striebristý (pavúk vodný) (lat. Argyroneta aquatica)

Kôrovce

riečny (lat. Astacus astacus)

Žije len v čistých vodách, rád sa ukrýva, dorastá do 25 cm. Živí sa menšími živočíchmi a rybami, hlavne uhynutými. Telo raka sa skladá z pevne zrastenej h a b . Na hlavohrudi má rak otvor, orgány a článkované . Má páry tykadiel. Dlhšie tykadlá sú orgánom, je v nich aj orgán rovnováhy. Na kratších tykadlách sú bunky. Prvé 3 páry končatín sú zakončené , má 4 páry končatín a krátke končatiny sú aj na brušných článkoch (samičke slúžia na pridržiavanie oplodnených vajíčok). Zložené sú na pohyblivých stopkách. Pohyb mu umožňujú uložené na vnútornej strane panciera. Pancier raka nerastie spolu s rakom, ale asi raz za rok ho zhodí. Vtedy mu nový pancier rýchlo dorastie. Telo je zakončené chvostovou , ktorou pláva dozadu. Je zákonom chránený. ďalšie druhy našich rakov: rak riavový a bahenný.

Rak riečny (lat. Astacus astacus)

štíhla (lat. Daphnia pulex)

Meria 0,5 - 1 mm. Telo je okrúhle z bokov . Pohybuje sa trhavým pohybom . Živí sa mikroorganizmami a sama je potravou pre väčšie živočíchy.

Dafnia štíhla (lat. Daphnia pulex)

obyčajný (lat. Cyclopss strenuus)

Samička má zhluky v zadnej časti tela. Je potravou pre väčšie živočíchy, je výbornou potravou pre plôdik rýb.

Cyklop obyčajný (lat. Cyclopss strenuus) - hore je samička s vakmi vajíčok

potočný (lat. Gammarus fossarum)

Má zakrivené sploštené telo. Nohy má chytavé, kráčavé, plávacie a skákavé.

Krivák (lat. Gammarus)

Enable JavaScript