Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Voda je domovom veľkého počtu druhov drobných vodných živočíchov. Patria k planktónu a sú potravou iných živočíchov.

Jednobunkovce

veľká (lat. Paramecium caudatum)

Je jednobunkový živočích žijúci v organicky vodách. Živí sa a inými jednobunkovcami, ktoré prijíma bunkovými . Tvar tela je podlhovastý, pohybuje sa (jemné krátke bičíky), ktoré pokrývajú celú bunku. Brvy, okrem pohybu, slúžia aj na priháňanie potravy k bunkovým ústočkám. Vo vnútri tela má rôzne bunkové orgánčeky, ktoré plnia rôzne funkcie.

Črievička veľká (lat. Paramecium caudatum)

veľká (lat. Amoeba proteus)

Je jednobunkový živočích, mení tvar tela, vysúva výbežky - a tým sa aj pohybuje a chytá aj potravu.

Meňavka veľká (lat. Amoeba proteus)

Mnohobunkovce

Sú to mnohobunkové vodné živočíchy. Žijú v čistých vodách. Názov nezmar pochádza z jeho veľkej regeneračnej schonosti. nezmara znamená, že mu poškodená alebo stratená časť tela dorastie. Ak by sme ho rozdelili na dve časti, z oboch vyrastú nové nezmary. Majú valcovité telo. Pri podráždení sa stiahnú. Na podklad sa prichytávajú . Na voľnom konci majú a medzi nimi otvor, ktorý je zároveň aj otvorom. Korisť omračujú bunkami, ktoré majú hlavne na ramenách. K ústnemu otvoru si ju posúvajú ramenami. Pohybujú sa preklápaním, kedy sa prichytávajú ústnym otvorom a preklopia sa. Dýchajú celým povrchom . Sú to obojpohlavné živočíchy. Rozmnožujú sa nepohlavne aj . Pri nepohlavnom rozmnožovaní na ich tele vyrastajú , na nich sa neskôr objavujú aj ramená. Takýto typ nepohlavného rozmnožovania nazývame . Pohlavne sa rozmnožujú bunkami, ktoré sa tvoria v pohlavných (majú tvar hrbolčekov na tele nezmara).

Nezmar hnedý (lat Hydra vulgaris)

Majú jednoduché vakovité telo pokryté drobnými , ktorými prúdi voda. Rozmnožujú sa nepohlavne a pohlavne pohlavnými bunkami. Sú to obojpohlavné živočíchy. Na jeseň odumierajú a zimu prežívajú len vo forme drobných púčikov. U nás žije hubka jazerná a hubka riečna.

Hubka jazerná (lat. Spongilla lacustris)

Sú sploštené živočíchy červovitého tvaru. Brušná strana vylučuje sekrét - . V ňom kmitajú - zabezpečujú pohyb. Zástupcom je ploskulica mliečna.

Ploskulica mliečna (lat. dendrocoelum lacteum)Ploskulica crenobia alpina

Enable JavaScript