Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Aj vo vysokohorských polohách môžeme nájsť mnoho druhov živočíchov. Niektoré z nasledovných živočíchov, ktoré môžeme stretnúť vo vysokých horách, žijú iba vo vysokohorskom prostredí, iné obývajú aj nižšie polohy, ďalšie zbadáme vo vysokých horách iba vzácne. Viac sa o vysokohorskej faune (živočíchoch) sa dozviete na tomto odkaze.

zlatolesklá (lat. Carabus auronitens)

Bystruška zlatolesklá (lat. Carabus auronitens)

- (lat. Erebia pandrose)

Očkáň alpský - (lat. Erebia pandrose)

červenopásy (lat. Erebia euryale)

Očkáň červenopásy (lat. Erebia euryale)

hnedý (lat. Rana temporaria)

Skokan hnedý (lat. Rana temporaria)

horský (lat. Triturus alpestris)

Mlok horský (lat. Triturus alpestris)

živorodá (lat. Lacerta vivipara)

Jašterica živorodá (lat. Lacerta vivipara)

severná (lat. Vipera berus)

Vretenica severná (lat. Vipera berus)

červenkavá (lat. Prunella collaris)

Vrchárka červenkavá (lat. Prunella collaris)

vrchovská (lat. Anthus spinoletta)

Ľabťuška vrchovská (lat. Anthus spinoletta)

domový (lat. Phoenicurus ochruros)

Žltochvost domový (lat. Phoenicurus ochruros)

sivý (lat. Oenanthe oenanthe)

Skaliarik sivý (lat. Oenanthe oenanthe)

hoľniak (lat. Lyrurus tetrix)

Tetrov hoľniak (lat. Lyrurus tetrix)

skalný (lat. Aquila chrysaetos)

Orol skalný (lat. Aquila chrysaetos)Orol skalný (lat. Aquila chrysaetos) - mláďa a vajíčko

myšiar (lat. Falco tinnunculus)

Sokol myšiar (lat. Falco tinnunculus)Sokol myšiar (lat. Falco tinnunculus) - vajíčka

čierny (lat. Corvus corax)

Krkavec čierny (lat. Corvus corax)

červenokrídly (lat. Tichodroma muraria)

Murárik červenokrídly (lat. Tichodroma muraria)

vrchovský tatranský (lat. Marmota marmota latirostris)

Svišť vrchovský tatranský (lat. Marmota marmota latirostris)

vrchovský tatranský (lat. Rupicapra rupicapra tatrica)

Kamzík vrchovský tatranský (lat. Rupicapra rupicapra tatrica)

obyčajný (lat. Talpa europaea)

Krt obyčajný (lat. Talpa europaea)

obyčajný (lat. Sorex araneus)

Piskor obyčajný (lat. Sorex araneus)

malý (lat. Sorex minutus)

Piskor malý (lat. Sorex minutus)

poľný (lat. Microtus arvalis)

h

žltohrdlá (lat. Apodemus flavicollis)

Ryšavka žltohrdlá (lat. Apodemus flavicollis)

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tatranský_národný_park
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatranský_národní_park
https://en.wikipedia.org/wiki/Tatra_National_Park,_Slovakia
http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-58-41/fauna-tatranskeho-narodneho-parku
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Georg Ossian Sars, zoologist and taxonomist from Norway (Fauna Norvegiae (1896)) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Siga (Photo made by myself) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Dumi (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By H. Krisp (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By H. Krisp (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Richard Bartz, Munich aka Makro Freak (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Jerzy Opioła (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Hini (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Florian Schott assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Sandra from France (Plateau de beille) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Stefan-Xp (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Mark Medcalf (All AloneUploaded by snowmanradio) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Steve Garvie from Dunfermline, Fife, Scotland (Black Grouse (Tetrao tetrix) Male) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Juan lacruz (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Johann Jaritz (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Вых Пыхманн (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Notafly (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By National Park Service (http://www.nps.gov/brca/images/raven300.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Kulac (Self-published work by Kulac) [CC BY-SA 2.5, GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Krzysztof Górecki [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Michal Klajban (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
By Manuel R. (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Importé sur Commons par Salix. Sur Flikr par Polandeze (Flickr : original page) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Dieter TD [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Vojtech.dostal (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons