Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová.

Vysokohorské spoločenstvá a ekosystémy

Vysokohorské spoločenstvá sú tvorené organizmami žijúcimi vo vyšších nadmorských výškach. Tieto spoločenstvá spolu so zložkami neživej prírody tvoria vysokohorský ekosystém. Takéto ekosystémy sú človekom pomerne ovplyvnené, sú vzácne a preto ich treba (národné parky). Vo vysokých horách panujú osobitné podmienky.

Vysokohorské prostredie - Vysoké Tatry

Podmienky vo vysokých horách:

 • k a p - môže sa rýchlo meniť a na pomerne málo vzdialených miestach môže byť rozdielna (severný a južný svah, svah s porastom a bez porastu...)
 • silné žiarenie
 • teplotná (vo vyšších polohách môže byť teplejšie a jasno, v nižších polohách zamračené a chladnejšie)
 • kolísanie vzduchu (vrch sa môže dostať do oblaku)
 • prudké striedanie (aj počas dňa, aj rozdiel počas dňa a noci)
 • zima a leto
 • častý silný
 • návaly , lavíny
 • nižšie priemerné ročné teploty

Vysokohorské prostredie - Nízke Tatry

Prispôsobenia rastlín vysokohorskému prostrediu:

 • vzrast
 • hrubá a zvinuté listy (proti strate vody)
 • výrazné
 • urýchlené kvitnutie a dozrievanie (aby to stihli v krátkom lete)
 • vždyzelenosť a schopnosť fotosyntézy v nízkych teplotách a aj pod snehom

Prispôsobenia živočíchov vysokohorskému prostrediu:

 • schopnosť vytvoriť dostatočné zásoby počas krátkeho leta na prežitie zimy
 • spánok
 • schopnosť vyhrabať spod snehu
 • schopnosť zužitkovať aj menej hodnotnú
 • hustá s a p (ochrana pred zimou)
 • a odolnosť

Enable JavaScript