Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová.

Lesníctvo

Je to ľudská činnosť zameraná na hospodárenie, s , zveľaďovanie a o lesov. Túto činnosť profesionálne (je to ich zamestnanie) vykonávajú .

Lesníctvo má na území Slovenska dlhú históriu. V . storočí boli vydané prvé lesné poriadky. pred vyše 250 rokmi nariadila starostlivosť a ochranu lesov, vyťažené lesy sa museli o . Najvýznamnejším lesníkom tých čias bol Jozef - Matejovie.

Mária TeréziaPamätník Jozefa Dekreta Matejovie

V dnešnej dobe sa v lesoch hospodári podľa hospodárskeho , teda nie, ako sa lesníkom zachce. Lesníci zberajú semená, z nich sa v lesných vypestujú mladé rastlinky - . V nasledujúcom roku sa - presadia na nové miesto v škôlke, tam zosilnejú. Zo škôlky sa malé stromčeky rozvezú na (miesta po ťažbe stromov) a tam ich lesné robotníčky vysadia - (vykonáva sa na jeseň alebo v apríli až máji). Neskôr sa okolo mladých stromčekov ničí burina a kríky ako malinčie. Taktiež sa chránia proti ohryzu lesnou zverou. Takáto starostlivosť o budúce lesy sa nazýva porastov. Asi po siedmich rokoch vysadené stromy vytvoria hustý porast - . V mladine sa vykonáva - nechávajú sa len tie najlepšie stromy, ostatné sa vypília. Aj po prerezávke ešte ostáva v lese príliš veľa stromov. Postupne rastú a lesníci odstraňujú nekvalitné stromy - (trvá približne 30 - 80 rokov veku stromu). Keď majú stromy 80 - 120 rokov sú zrelé (majú najkvalitnejšie drevo) a začína sa lesná . Vyťažené kmene sa odvezú do lesného skladu a k spracovateľom dreva.

Lesná škôlkaSemenáčiky boroviceZalesňovanieMladé stromy - mladina (v popredí)Ťažba dreva

Enable JavaScript